Kursvärdering UM3312 HT18Antal respondenter: 36
Antal svar: 24
Svarsfrekvens: 66,67 %
1. I vilken utsträckning förberedde det inledande VFU-semiariet dig för din VFU?

I vilken utsträckning förberedde det inledande VFU-semiariet dig för din VFU?Antal svar
I mycket stor utsträckning0 (0,0%)
I stor utsträckning12 (52,2%)
I liten utsträckning11 (47,8%)
I mycket liten utsträckning0 (0,0%)
Summa23 (100,0%)
 

2. Besökte du din handledare före kursen?

Besökte du din handledare före kursen?Antal svar
Ja18 (78,3%)
Nej5 (21,7%)
Summa23 (100,0%)
 

3. Hur mycket har du sammanlagt undervisat under din VFU?

Hur mycket har du sammanlagt undervisat under din VFU?Antal svar
10-20h20 (83,3%)
21-30h2 (8,3%)
31-40h1 (4,2%)
40h+1 (4,2%)
Summa24 (100,0%)
 

4. I vilken grad instämmer du i följande påståenden om den handledning du har fått?

Jag fick konstruktivt stöd inför min undervisning.

Jag fick konstruktivt stöd inför min undervisning.Antal svar
Instämmer i mycket hög grad10 (41,7%)
Instämmer i hög grad8 (33,3%)
Instämmer i låg grad5 (20,8%)
Instämmer i mycket låg grad1 (4,2%)
Ingen åsikt0 (0,0%)
Summa24 (100,0%)

Jag fick konstruktiv återkoppling efter min undervisning.

Jag fick konstruktiv återkoppling efter min undervisning.Antal svar
Instämmer i mycket hög grad13 (54,2%)
Instämmer i hög grad8 (33,3%)
Instämmer i låg grad2 (8,3%)
Instämmer i mycket låg grad1 (4,2%)
Ingen åsikt0 (0,0%)
Summa24 (100,0%)

Jag fick konstruktiv återkoppling på mitt lärande mot de förväntade studieresultaten.

Jag fick konstruktiv återkoppling på mitt lärande mot de förväntade studieresultaten.Antal svar
Instämmer i mycket hög grad8 (33,3%)
Instämmer i hög grad6 (25,0%)
Instämmer i låg grad5 (20,8%)
Instämmer i mycket låg grad2 (8,3%)
Ingen åsikt3 (12,5%)
Summa24 (100,0%)

Jag fick konstruktiv återkoppling på mitt ledarskap i klassrummet.

Jag fick konstruktiv återkoppling på mitt ledarskap i klassrummet.Antal svar
Instämmer i mycket hög grad13 (54,2%)
Instämmer i hög grad8 (33,3%)
Instämmer i låg grad2 (8,3%)
Instämmer i mycket låg grad1 (4,2%)
Ingen åsikt0 (0,0%)
Summa24 (100,0%)

Professionsutvecklingsmatrisen fungerade som ett konstruktivt verktyg under handledningen.

Professionsutvecklingsmatrisen fungerade som ett konstruktivt verktyg under handledningen.Antal svar
Instämmer i mycket hög grad2 (8,7%)
Instämmer i hög grad3 (13,0%)
Instämmer i låg grad1 (4,3%)
Instämmer i mycket låg grad2 (8,7%)
Ingen åsikt15 (65,2%)
Summa23 (100,0%)
 

5.  I vilken grad instämmer du i följande påståenden om trepartssamtalet mellan dig, din handledare och den besökande universitetsläraren?

Jag hade förberett mig väl inför samtalet.

Jag hade förberett mig väl inför samtalet.Antal svar
Instämmer i mycket hög grad8 (33,3%)
Instämmer i hög grad10 (41,7%)
Instämmer i låg grad6 (25,0%)
Instämmer i mycket låg grad0 (0,0%)
Ingen åsikt0 (0,0%)
Summa24 (100,0%)

Min handledare hade tagit del av min självvärdering och lektionsplanering före samtalet.

Min handledare hade tagit del av min självvärdering och lektionsplanering före samtalet.Antal svar
Instämmer i mycket hög grad5 (20,8%)
Instämmer i hög grad12 (50,0%)
Instämmer i låg grad4 (16,7%)
Instämmer i mycket låg grad1 (4,2%)
Ingen åsikt2 (8,3%)
Summa24 (100,0%)

Den besökande universitetsläraren hade tagit del av min självvärdering och lektionsplanering före samtalet.

Den besökande universitetsläraren hade tagit del av min självvärdering och lektionsplanering före samtalet.Antal svar
Instämmer i mycket hög grad11 (45,8%)
Instämmer i hög grad8 (33,3%)
Instämmer i låg grad3 (12,5%)
Instämmer i mycket låg grad1 (4,2%)
Ingen åsikt1 (4,2%)
Summa24 (100,0%)

Samtalet gav mig värdefulla insikter om min professionsutveckling.

Samtalet gav mig värdefulla insikter om min professionsutveckling.Antal svar
Instämmer i mycket hög grad9 (37,5%)
Instämmer i hög grad9 (37,5%)
Instämmer i låg grad2 (8,3%)
Instämmer i mycket låg grad2 (8,3%)
Ingen åsikt2 (8,3%)
Summa24 (100,0%)

Samtalet handlade om min utveckling mot de förväntade studieresultaten.

Samtalet handlade om min utveckling mot de förväntade studieresultaten.Antal svar
Instämmer i mycket hög grad3 (12,5%)
Instämmer i hög grad12 (50,0%)
Instämmer i låg grad5 (20,8%)
Instämmer i mycket låg grad3 (12,5%)
Ingen åsikt1 (4,2%)
Summa24 (100,0%)

Jag fick komma till tals under samtalet.

Jag fick komma till tals under samtalet.Antal svar
Instämmer i mycket hög grad14 (58,3%)
Instämmer i hög grad9 (37,5%)
Instämmer i låg grad0 (0,0%)
Instämmer i mycket låg grad1 (4,2%)
Ingen åsikt0 (0,0%)
Summa24 (100,0%)

Trepartssamtal under utbildningen är viktigt.

Trepartssamtal under utbildningen är viktigt.Antal svar
Instämmer i mycket hög grad7 (30,4%)
Instämmer i hög grad10 (43,5%)
Instämmer i låg grad1 (4,3%)
Instämmer i mycket låg grad4 (17,4%)
Ingen åsikt1 (4,3%)
Summa23 (100,0%)
 

6. I vilken utsträckning anser du att dokumentationen i VFU-portföljen har bidragit till att vara ett stöd i din professionsutveckling?

I vilken utsträckning anser du att dokumentationen i VFU-portföljen har bidragit till att vara ett stöd i din professionsutveckling?Antal svar
I mycket hög grad1 (4,3%)
I hög grad8 (34,8%)
I låg grad11 (47,8%)
I mycket låg grad2 (8,7%)
Ingen åsikt2 (8,7%)
Summa24 (104,3%)
 

7. Hur många timmar per vecka har du använt VFU-portföljen i genomsnitt?

Hur många timmar per vecka har du använt VFU-portföljen i genomsnitt?Antal svar
Mindre än 1 timme/vecka7 (30,4%)
1 timme/vecka5 (21,7%)
2 timmar/vecka4 (17,4%)
3 timmar/vecka2 (8,7%)
4 timmar/vecka3 (13,0%)
Mer än 4 timmar/vecka2 (8,7%)
Summa23 (100,0%)
 

8. Hur har din handledare använt VFU-portföljen?

Hur har din handledare använt VFU-portföljen?Antal svar
Min/-a handledare har läst innehållet9 (42,9%)
Min/-a handledare har läst och kommenterat vid enstaka tillfällen2 (9,5%)
Min/-a handledare har läst och kommenterat vid ett flertal tillfällen1 (4,8%)
Min/-a handledare har varken läst eller kommenterat innehållet10 (47,6%)
Summa22 (104,8%)
 

10. Användes uppgifterna i VFU-portföljen som en del av handledningen?

Användes uppgifterna i VFU-portföljen som en del av handledningen?Antal svar
Summa23 (100,0%)
Ja7 (30,4%)
Nej16 (69,6%)

14. I denna kurs användes portföljen som underlag för bedömning av VG istället för handledarrapporten. Vilket underlag skulle du föredra att bli bedömd utifrån i denna och kommande VFU-kurser?

VFU1

VFU1Antal svar
Extra portföljuppgift6 (27,3%)
Handledarrapporten5 (22,7%)
Trepartssamtalet1 (4,5%)
En kombination10 (45,5%)
Summa22 (100,0%)

VFU2

VFU2Antal svar
Extra portföljuppgift6 (27,3%)
Handledarrapporten3 (13,6%)
Trepartssamtalet2 (9,1%)
En kombination11 (50,0%)
Summa22 (100,0%)

VFU3

VFU3Antal svar
Extra portföljuppgift5 (22,7%)
Handledarrapporten3 (13,6%)
Trepartssamtalet2 (9,1%)
En kombination12 (54,5%)
Summa22 (100,0%)