Kursvärdering UM8042 HT18Antal respondenter: 45
Antal svar: 24
Svarsfrekvens: 53,33 %
1. I vilken utsträckning förberedde inläsningen av kursmaterialet dig för din VFU?

I vilken utsträckning förberedde inläsningen av kursmaterialet dig för din VFU?Antal svar
I mycket stor utsträckning2 (8,3%)
I stor utsträckning12 (50,0%)
I liten utsträckning8 (33,3%)
I mycket liten utsträckning2 (8,3%)
Summa24 (100,0%)
 

2. Besökte du din handledare före kursen?

Besökte du din handledare före kursen?Antal svar
Ja18 (75,0%)
Nej6 (25,0%)
Summa24 (100,0%)
 

3. Hur mycket har du sammanlagt undervisat under din VFU?

Hur mycket har du sammanlagt undervisat under din VFU?Antal svar
10-20h0 (0,0%)
21-30h0 (0,0%)
31-40h2 (8,3%)
40h+23 (95,8%)
Summa25 (104,2%)
 

4. I vilken grad instämmer du i följande påståenden om den handledning du har fått?

Jag fick konstruktivt stöd inför min undervisning.

Jag fick konstruktivt stöd inför min undervisning.Antal svar
Instämmer i mycket hög grad10 (41,7%)
Instämmer i hög grad7 (29,2%)
Instämmer i låg grad4 (16,7%)
Instämmer i mycket låg grad3 (12,5%)
Ingen åsikt0 (0,0%)
Summa24 (100,0%)

Jag fick konstruktiv återkoppling efter min undervisning.

Jag fick konstruktiv återkoppling efter min undervisning.Antal svar
Instämmer i mycket hög grad12 (50,0%)
Instämmer i hög grad5 (20,8%)
Instämmer i låg grad3 (12,5%)
Instämmer i mycket låg grad4 (16,7%)
Ingen åsikt0 (0,0%)
Summa24 (100,0%)

Jag fick konstruktiv återkoppling på mitt lärande mot de förväntade studieresultaten.

Jag fick konstruktiv återkoppling på mitt lärande mot de förväntade studieresultaten.Antal svar
Instämmer i mycket hög grad10 (41,7%)
Instämmer i hög grad7 (29,2%)
Instämmer i låg grad4 (16,7%)
Instämmer i mycket låg grad3 (12,5%)
Ingen åsikt0 (0,0%)
Summa24 (100,0%)

Jag fick konstruktiv återkoppling på mitt ledarskap i klassrummet.

Jag fick konstruktiv återkoppling på mitt ledarskap i klassrummet.Antal svar
Instämmer i mycket hög grad11 (45,8%)
Instämmer i hög grad6 (25,0%)
Instämmer i låg grad5 (20,8%)
Instämmer i mycket låg grad2 (8,3%)
Ingen åsikt0 (0,0%)
Summa24 (100,0%)

Professionsutvecklingsmatrisen fungerade som ett konstruktivt verktyg under handledningen.

Professionsutvecklingsmatrisen fungerade som ett konstruktivt verktyg under handledningen.Antal svar
Instämmer i mycket hög grad3 (12,5%)
Instämmer i hög grad7 (29,2%)
Instämmer i låg grad1 (4,2%)
Instämmer i mycket låg grad5 (20,8%)
Ingen åsikt8 (33,3%)
Summa24 (100,0%)
 

5.  I vilken grad instämmer du i följande påståenden om trepartssamtalet mellan dig, din handledare och den besökande universitetsläraren?

Jag hade förberett mig väl inför samtalet.

Jag hade förberett mig väl inför samtalet.Antal svar
Instämmer i mycket hög grad11 (45,8%)
Instämmer i hög grad10 (41,7%)
Instämmer i låg grad3 (12,5%)
Instämmer i mycket låg grad0 (0,0%)
Ingen åsikt0 (0,0%)
Summa24 (100,0%)

Min handledare hade tagit del av min självvärdering och lektionsplanering före samtalet.

Min handledare hade tagit del av min självvärdering och lektionsplanering före samtalet.Antal svar
Instämmer i mycket hög grad10 (41,7%)
Instämmer i hög grad5 (20,8%)
Instämmer i låg grad3 (12,5%)
Instämmer i mycket låg grad2 (8,3%)
Ingen åsikt4 (16,7%)
Summa24 (100,0%)

Den besökande universitetsläraren hade tagit del av min självvärdering och lektionsplanering före samtalet.

Den besökande universitetsläraren hade tagit del av min självvärdering och lektionsplanering före samtalet.Antal svar
Instämmer i mycket hög grad15 (62,5%)
Instämmer i hög grad6 (25,0%)
Instämmer i låg grad0 (0,0%)
Instämmer i mycket låg grad0 (0,0%)
Ingen åsikt3 (12,5%)
Summa24 (100,0%)

Samtalet gav mig värdefulla insikter om min professionsutveckling.

Samtalet gav mig värdefulla insikter om min professionsutveckling.Antal svar
Instämmer i mycket hög grad9 (37,5%)
Instämmer i hög grad10 (41,7%)
Instämmer i låg grad4 (16,7%)
Instämmer i mycket låg grad1 (4,2%)
Ingen åsikt0 (0,0%)
Summa24 (100,0%)

Samtalet handlade om min utveckling mot de förväntade studieresultaten.

Samtalet handlade om min utveckling mot de förväntade studieresultaten.Antal svar
Instämmer i mycket hög grad8 (33,3%)
Instämmer i hög grad11 (45,8%)
Instämmer i låg grad1 (4,2%)
Instämmer i mycket låg grad2 (8,3%)
Ingen åsikt2 (8,3%)
Summa24 (100,0%)

Jag fick komma till tals under samtalet.

Jag fick komma till tals under samtalet.Antal svar
Instämmer i mycket hög grad18 (75,0%)
Instämmer i hög grad6 (25,0%)
Instämmer i låg grad0 (0,0%)
Instämmer i mycket låg grad0 (0,0%)
Ingen åsikt0 (0,0%)
Summa24 (100,0%)

Trepartssamtal under utbildningen är viktigt.

Trepartssamtal under utbildningen är viktigt.Antal svar
Instämmer i mycket hög grad12 (50,0%)
Instämmer i hög grad9 (37,5%)
Instämmer i låg grad3 (12,5%)
Instämmer i mycket låg grad0 (0,0%)
Ingen åsikt0 (0,0%)
Summa24 (100,0%)
 

6. I vilken utsträckning anser du att dokumentationen i VFU-portföljen har bidragit till att vara ett stöd i din professionsutveckling?

I vilken utsträckning anser du att dokumentationen i VFU-portföljen har bidragit till att vara ett stöd i din professionsutveckling?Antal svar
I mycket hög grad1 (4,2%)
I hög grad10 (41,7%)
I låg grad8 (33,3%)
I mycket låg grad6 (25,0%)
Ingen åsikt1 (4,2%)
Summa26 (108,3%)
 

7. Hur många timmar per vecka har du använt VFU-portföljen i genomsnitt?

Hur många timmar per vecka har du använt VFU-portföljen i genomsnitt?Antal svar
Mindre än 1 timme/vecka6 (25,0%)
1 timme/vecka11 (45,8%)
2 timmar/vecka4 (16,7%)
3 timmar/vecka3 (12,5%)
4 timmar/vecka0 (0,0%)
Mer än 4 timmar/vecka1 (4,2%)
Summa25 (104,2%)
 

8. Hur har din handledare använt VFU-portföljen?

Hur har din handledare använt VFU-portföljen?Antal svar
Min/-a handledare har läst innehållet13 (56,5%)
Min/-a handledare har läst och kommenterat vid enstaka tillfällen2 (8,7%)
Min/-a handledare har läst och kommenterat vid ett flertal tillfällen1 (4,3%)
Min/-a handledare har varken läst eller kommenterat innehållet8 (34,8%)
Summa24 (104,3%)
 

10. Användes uppgifterna i VFU-portföljen som en del av handledningen?

Användes uppgifterna i VFU-portföljen som en del av handledningen?Antal svar
Summa24 (100,0%)
Ja11 (45,8%)
Nej13 (54,2%)