Kursvärdering UM2320 HT18Antal respondenter: 61
Antal svar: 44
Svarsfrekvens: 72,13 %
1. Deltog du på den inledande informationen gällande din kommande VFU?

Deltog du på den inledande informationen gällande din kommande VFU?Antal svar
Summa44 (100,0%)
Ja44 (100,0%)
Nej0 (0,0%)

2. I det att du närvarade, i vilken utsträckning kom information att ge dig en allmän och övergripande bild av din kommande VFU I?

I det att du närvarade, i vilken utsträckning kom information att ge dig en allmän och övergripande bild av din kommande VFU I?Antal svar
I mycket stor utsträckning6 (13,6%)
I stor utsträckning24 (54,5%)
I liten utsträckning12 (27,3%)
I mycket liten utsträckning2 (4,5%)
Summa44 (100,0%)
 

3. Deltog du på heldags-seminariet som genomfördes under den första dagen på din VFU?

Deltog du på heldags-seminariet som genomfördes under den första dagen på din VFU? Antal svar
Summa44 (100,0%)
Ja44 (100,0%)
Nej0 (0,0%)

4. Hade du förberett dig inför detta seminarium genom att läsa kapitel 1 och 2 i LGR 11?

Hade du förberett dig inför detta seminarium genom att läsa kapitel 1 och 2 i LGR 11? Antal svar
Summa44 (100,0%)
Ja38 (86,4%)
Nej6 (13,6%)

5. I det att du närvarade under denna heldag, i vilken utsträckning kom information att ge dig en mer fördjupad vetskap om vad som skulle ske och göras under din VFU I?

I det att du närvarade under denna heldag, i vilken utsträckning kom information att ge dig en mer fördjupad vetskap om vad som skulle ske och göras under din VFU I?Antal svar
I mycket stor utsträckning6 (13,6%)
I stor utsträckning25 (56,8%)
I liten utsträckning12 (27,3%)
I mycket liten utsträckning1 (2,3%)
Summa44 (100,0%)
 

6. Besökte du din handledare före kursen?

Besökte du din handledare före kursen?Antal svar
Ja35 (79,5%)
Nej9 (20,5%)
Summa44 (100,0%)
 

7. Hur mycket har du sammanlagt undervisat under din VFU?

Hur mycket har du sammanlagt undervisat under din VFU?Antal svar
10-20h13 (29,5%)
21-30h17 (38,6%)
31-40h12 (27,3%)
40h+4 (9,1%)
Summa46 (104,5%)
 

8. I vilken grad instämmer du i följande påståenden om den handledning du har fått?

Jag fick konstruktivt stöd inför min undervisning.

Jag fick konstruktivt stöd inför min undervisning.Antal svar
Instämmer i mycket hög grad22 (50,0%)
Instämmer i hög grad8 (18,2%)
Instämmer i låg grad9 (20,5%)
Instämmer i mycket låg grad5 (11,4%)
Ingen åsikt0 (0,0%)
Summa44 (100,0%)

Jag fick konstruktiv återkoppling efter min undervisning.

Jag fick konstruktiv återkoppling efter min undervisning.Antal svar
Instämmer i mycket hög grad22 (50,0%)
Instämmer i hög grad12 (27,3%)
Instämmer i låg grad8 (18,2%)
Instämmer i mycket låg grad2 (4,5%)
Ingen åsikt0 (0,0%)
Summa44 (100,0%)

Jag fick konstruktiv återkoppling på mitt lärande mot de förväntade studieresultaten.

Jag fick konstruktiv återkoppling på mitt lärande mot de förväntade studieresultaten.Antal svar
Instämmer i mycket hög grad14 (31,8%)
Instämmer i hög grad16 (36,4%)
Instämmer i låg grad8 (18,2%)
Instämmer i mycket låg grad6 (13,6%)
Ingen åsikt0 (0,0%)
Summa44 (100,0%)

Jag fick konstruktiv återkoppling på mitt ledarskap i klassrummet.

Jag fick konstruktiv återkoppling på mitt ledarskap i klassrummet.Antal svar
Instämmer i mycket hög grad26 (59,1%)
Instämmer i hög grad12 (27,3%)
Instämmer i låg grad5 (11,4%)
Instämmer i mycket låg grad1 (2,3%)
Ingen åsikt0 (0,0%)
Summa44 (100,0%)

Professionsutvecklingsmatrisen fungerade som ett konstruktivt verktyg under handledningen.

Professionsutvecklingsmatrisen fungerade som ett konstruktivt verktyg under handledningen.Antal svar
Instämmer i mycket hög grad5 (11,4%)
Instämmer i hög grad10 (22,7%)
Instämmer i låg grad11 (25,0%)
Instämmer i mycket låg grad6 (13,6%)
Ingen åsikt12 (27,3%)
Summa44 (100,0%)
 

9.  I vilken grad instämmer du i följande påståenden om trepartssamtalet mellan dig, din handledare och den besökande universitetsläraren?

Jag hade förberett mig väl inför samtalet.

Jag hade förberett mig väl inför samtalet.Antal svar
Instämmer i mycket hög grad29 (65,9%)
Instämmer i hög grad14 (31,8%)
Instämmer i låg grad0 (0,0%)
Instämmer i mycket låg grad1 (2,3%)
Ingen åsikt0 (0,0%)
Summa44 (100,0%)

Min handledare hade tagit del av min självvärdering och lektionsplanering före samtalet.

Min handledare hade tagit del av min självvärdering och lektionsplanering före samtalet.Antal svar
Instämmer i mycket hög grad23 (52,3%)
Instämmer i hög grad12 (27,3%)
Instämmer i låg grad7 (15,9%)
Instämmer i mycket låg grad2 (4,5%)
Ingen åsikt0 (0,0%)
Summa44 (100,0%)

Den besökande universitetsläraren hade tagit del av min självvärdering och lektionsplanering före samtalet.

Den besökande universitetsläraren hade tagit del av min självvärdering och lektionsplanering före samtalet.Antal svar
Instämmer i mycket hög grad34 (77,3%)
Instämmer i hög grad8 (18,2%)
Instämmer i låg grad0 (0,0%)
Instämmer i mycket låg grad0 (0,0%)
Ingen åsikt2 (4,5%)
Summa44 (100,0%)

Samtalet gav mig värdefulla insikter om min professionsutveckling.

Samtalet gav mig värdefulla insikter om min professionsutveckling.Antal svar
Instämmer i mycket hög grad19 (43,2%)
Instämmer i hög grad16 (36,4%)
Instämmer i låg grad6 (13,6%)
Instämmer i mycket låg grad1 (2,3%)
Ingen åsikt2 (4,5%)
Summa44 (100,0%)

Samtalet handlade om min utveckling mot de förväntade studieresultaten.

Samtalet handlade om min utveckling mot de förväntade studieresultaten.Antal svar
Instämmer i mycket hög grad16 (36,4%)
Instämmer i hög grad17 (38,6%)
Instämmer i låg grad9 (20,5%)
Instämmer i mycket låg grad0 (0,0%)
Ingen åsikt2 (4,5%)
Summa44 (100,0%)

Jag fick komma till tals under samtalet.

Jag fick komma till tals under samtalet.Antal svar
Instämmer i mycket hög grad35 (79,5%)
Instämmer i hög grad6 (13,6%)
Instämmer i låg grad1 (2,3%)
Instämmer i mycket låg grad2 (4,5%)
Ingen åsikt0 (0,0%)
Summa44 (100,0%)

Trepartssamtal under utbildningen är viktigt.

Trepartssamtal under utbildningen är viktigt.Antal svar
Instämmer i mycket hög grad23 (52,3%)
Instämmer i hög grad15 (34,1%)
Instämmer i låg grad2 (4,5%)
Instämmer i mycket låg grad1 (2,3%)
Ingen åsikt3 (6,8%)
Summa44 (100,0%)
 

10. I vilken utsträckning anser du att dokumentationen i VFU-portföljen har bidragit till att vara ett stöd i din professionsutveckling?

I vilken utsträckning anser du att dokumentationen i VFU-portföljen har bidragit till att vara ett stöd i din professionsutveckling?Antal svar
I mycket hög grad4 (9,1%)
I hög grad24 (54,5%)
I låg grad11 (25,0%)
I mycket låg grad7 (15,9%)
Ingen åsikt0 (0,0%)
Summa46 (104,5%)
 

11. Hur många timmar per vecka har du använt VFU-portföljen i genomsnitt?

Hur många timmar per vecka har du använt VFU-portföljen i genomsnitt?Antal svar
Mindre än 1 timme/vecka1 (2,3%)
1 timme/vecka5 (11,4%)
2 timmar/vecka13 (29,5%)
3 timmar/vecka12 (27,3%)
4 timmar/vecka4 (9,1%)
Mer än 4 timmar/vecka11 (25,0%)
Summa46 (104,5%)
Kommentar
Jag har använt portföljen mycket pga att jag velat skriva ned tankar om alla små handledningssamtal.
Omöjligt att veta, jag klockade aldrig.

12. Hur har din handledare använt VFU-portföljen?

Hur har din handledare använt VFU-portföljen?Antal svar
Min/-a handledare har läst innehållet24 (54,5%)
Min/-a handledare har läst och kommenterat vid enstaka tillfällen7 (15,9%)
Min/-a handledare har läst och kommenterat vid ett flertal tillfällen4 (9,1%)
Min/-a handledare har varken läst eller kommenterat innehållet11 (25,0%)
Summa46 (104,5%)
 

14. Förberedde du dig inför det avslutande reflektionsseminariet enligt instruktionerna i kursbeskrivningen?

Förberedde du dig inför det avslutande reflektionsseminariet enligt instruktionerna i kursbeskrivningen?Antal svar
Ja41 (93,2%)
Nej3 (6,8%)
Summa44 (100,0%)
 

15. Användes uppgifterna i VFU-portföljen som en del av handledningen?

Användes uppgifterna i VFU-portföljen som en del av handledningen?Antal svar
Summa44 (100,0%)
Ja33 (75,0%)
Nej11 (25,0%)