Kursvärdering UM8006 HT18Antal respondenter: 9
Antal svar: 3
Svarsfrekvens: 33,33 %
1. Vad var bäst med kursen?

Vad var bäst med kursen?
Alla seminarier som var givande, tog upp olika perspektiv och höll en hög nivå.
Kunde inte gå den eftersom kursträffarna krockade med en andra rekommenderad kurs i Aktionsforskning.
Att det var flera olika personer som höll i seminarierna och delade med sig av sina erfarenheter och kunskaper.

2. Vad skulle du föreslå för förbättringar?

Vad skulle du föreslå för förbättringar?
Lägga träffar med andra rekommenderade kurser omlott.
Lägga mer seminarium och diskussioner och uppgifter via datorn så att kursen kan läsas även på distans.
-

3. Vilka råd skulle du vilja ge framtida studenter på kursen?

Vilka råd skulle du vilja ge framtida studenter på kursen?
Gå på alla seminarier, ställ frågor
Att följa kursplaneringen så du får struktur på ditt inläsande.

4. Övriga kommentarer

Övriga kommentarer
Avregistrerade mig tidigt via Antagning.se men detta verkar inte bekymra SU som inte ens sett att jag inte gått kursen. Detta till trots att jag vid första kurstillfället pratade med läraren och meddelade att jag inte skulle delta kommande träffar p g a att två rekommenderade kurser krockade. Tyvärr för jag tror denna kurs varit mycket bättre än den oerhört dåligt organiserade kursen i Aktionsforskning.
Ett stort tack till kursledarna som hade möjlighet att låta oss som bor långt borta delta i seminarierna via sociala medier som Skype eller liknande.

5. Helhetsintrycket

Överlag är jag nöjd med den här kursenAntal svar
1 Inte alls0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
40 (0,0%)
5 Helt2 (100,0%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa2 (100,0%)

6. Studentens insats

Jag är nöjd med min egen insats

Jag är nöjd med min egen insatsAntal svar
1 Inte alls0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
42 (100,0%)
5 Helt0 (0,0%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa2 (100,0%)

Jag har tagit ansvar för mitt eget lärande

Jag har tagit ansvar för mitt eget lärandeAntal svar
1 Inte alls0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
41 (50,0%)
5 Helt1 (50,0%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa2 (100,0%)

7. Arbetsbelastning

Ange hur många timmar i genomsnitt per vecka som du totalt lagt ner på kursen, inklusive självstudier och schemabunden tid.Antal svar
<50 (0,0%)
5-152 (100,0%)
16-250 (0,0%)
26-350 (0,0%)
36-450 (0,0%)
46-550 (0,0%)
>550 (0,0%)
Summa2 (100,0%)
Kommentar
Kursen gick på kvartsfart

8. Tydliga mål

Det var tydligt för mig vad jag förväntades lära mig

Det var tydligt för mig vad jag förväntades lära migAntal svar
1 Inte alls0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
41 (50,0%)
5 Helt1 (50,0%)
Vet ej/
Ej relevant
0 (0,0%)
Summa2 (100,0%)

Jag har upplevt att kursens innehåll och undervisningsformer varit relevanta för de förväntade studieresultaten

Jag har upplevt att kursens innehåll och undervisningsformer varit relevanta för de förväntade studieresultatenAntal svar
1 Inte alls0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
41 (50,0%)
5 Helt1 (50,0%)
Vet ej/
Ej relevant
0 (0,0%)
Summa2 (100,0%)

Examinationen testade hur väl jag uppfyllt de förväntade studieresultaten

Examinationen testade hur väl jag uppfyllt de förväntade studieresultatenAntal svar
1 Inte alls0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
41 (50,0%)
5 Helt1 (50,0%)
Vet ej/
Ej relevant
0 (0,0%)
Summa2 (100,0%)

Kursen motsvarade mina förväntningar

Kursen motsvarade mina förväntningarAntal svar
1 Inte alls0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
40 (0,0%)
5 Helt2 (100,0%)
Vet ej/
Ej relevant
0 (0,0%)
Summa2 (100,0%)

Jag tror att jag kommer att ha nytta av det jag lärt mig efter utbildningen

Jag tror att jag kommer att ha nytta av det jag lärt mig efter utbildningenAntal svar
1 Inte alls0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
40 (0,0%)
5 Helt2 (100,0%)
Vet ej/
Ej relevant
0 (0,0%)
Summa2 (100,0%)
Kommentar om målen
Både teori och tips om praktik. BRA

9. God undervisning

Jag anser att kursens förkunskapskrav var tillräckliga för att följa kursen

Jag anser att kursens förkunskapskrav var tillräckliga för att följa kursenAntal svar
1 Inte alls0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
40 (0,0%)
5 Helt2 (100,0%)
Vet ej/
Ej relevant
0 (0,0%)
Summa2 (100,0%)

Jag upplever att kursen var väl strukturerad 

Jag upplever att kursen var väl strukturerad Antal svar
1 Inte alls0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
40 (0,0%)
5 Helt2 (100,0%)
Vet ej/
Ej relevant
0 (0,0%)
Summa2 (100,0%)

Jag anser att lärarna har hjälpt mig att nå de förväntade
studieresultaten

Jag anser att lärarna har hjälpt mig att nå de förväntade
studieresultaten
Antal svar
1 Inte alls0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
40 (0,0%)
5 Helt2 (100,0%)
Vet ej/
Ej relevant
0 (0,0%)
Summa2 (100,0%)

Jag kunde förstå det som undervisades

Jag kunde förstå det som undervisadesAntal svar
1 Inte alls0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
40 (0,0%)
5 Helt2 (100,0%)
Vet ej/
Ej relevant
0 (0,0%)
Summa2 (100,0%)

Jag har fått konstruktiv kritik på mina prestationer

Jag har fått konstruktiv kritik på mina prestationerAntal svar
1 Inte alls0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
41 (50,0%)
5 Helt1 (50,0%)
Vet ej/
Ej relevant
0 (0,0%)
Summa2 (100,0%)

Jag har uppmuntrats att reflektera över mitt lärande under kursen

Jag har uppmuntrats att reflektera över mitt lärande under kursenAntal svar
1 Inte alls0 (0,0%)
20 (0,0%)
31 (50,0%)
40 (0,0%)
5 Helt1 (50,0%)
Vet ej/
Ej relevant
0 (0,0%)
Summa2 (100,0%)

Kursmaterialet har hjälpt mig i mitt arbete att nå de förväntade studieresultaten (litteratur, e-resurser m.m.)

Kursmaterialet har hjälpt mig i mitt arbete att nå de förväntade studieresultaten (litteratur, e-resurser m.m.)Antal svar
1 Inte alls0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
41 (50,0%)
5 Helt1 (50,0%)
Vet ej/
Ej relevant
0 (0,0%)
Summa2 (100,0%)

10. Administration och studiemiljö

Jag upplever att kursen var väl organiserad

Jag upplever att kursen var väl organiseradAntal svar
1 Inte alls0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
40 (0,0%)
5 Helt2 (100,0%)
Vet ej/
Ej relevant
0 (0,0%)
Summa2 (100,0%)

Jag har kunnat hitta den information jag tyckt mig behöva innan och under kursen

Jag har kunnat hitta den information jag tyckt mig behöva innan och under kursenAntal svar
1 Inte alls0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
40 (0,0%)
5 Helt2 (100,0%)
Vet ej/
Ej relevant
0 (0,0%)
Summa2 (100,0%)

Jag kunde få stöd när jag behövde det

Jag kunde få stöd när jag behövde detAntal svar
1 Inte alls0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
40 (0,0%)
5 Helt2 (100,0%)
Vet ej/
Ej relevant
0 (0,0%)
Summa2 (100,0%)
Kommentar om administration och studiemiljö
Det har gått att nå lärarna via mail och de har svarat snabbt.

11. Likabehandling: Upplever du att du eller någon av dina studiekamrater har behandlats/bemötts respektlöst eller har diskriminerats på något annat sätt?

Likabehandling: Upplever du att du eller någon av dina studiekamrater har behandlats/bemötts respektlöst eller har diskriminerats på något annat sätt?
Nej!
Nej

12. Anser du att kursens seminarier bör fortsätta vara obligatoriska?

Anser du att kursens seminarier bör fortsätta vara obligatoriska?Antal svar
Ja2 (100,0%)
Nej0 (0,0%)
Summa2 (100,0%)
Kommentar
De bör göras tillgänglig på distans. SU är överlag väldigt efter när där det gäller att utnyttja digital teknik för att göra högre utbildning tillgänglig.

13. Vilka är dina argument för din åsikt på fråga 12

Vilka är dina argument för din åsikt på fråga 12
Med träffar över datorn tror jag det hade varit lätt att delta vid träffar eftersom man då kan lägga studietid på viktigare saker än dyra och tidsödande resor till och från Universitetet.
Seminarierna var givande

14. Hur mycket tycker du att du har bidragit till andra studenters lärande?

Hur mycket tycker du att du har bidragit till andra studenters lärande?Antal svar
Summa2 (100,0%)
Väldigt mycket0 (0,0%)
Mycket1 (50,0%)
Varken mycket eller lite1 (50,0%)
Lite0 (0,0%)
Väldigt lite0 (0,0%)