Kursvärdering UMK310 (NV) HT18Antal respondenter: 19
Antal svar: 9
Svarsfrekvens: 47,37 %
5. Helhetsintrycket

Överlag är jag nöjd med den här kursenAntal svar
1 Inte alls0 (0,0%)
20 (0,0%)
33 (33,3%)
44 (44,4%)
5 Helt2 (22,2%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa9 (100,0%)
 

6. Studentens insats

Jag är nöjd med min egen insats

Jag är nöjd med min egen insatsAntal svar
1 Inte alls0 (0,0%)
21 (11,1%)
31 (11,1%)
45 (55,6%)
5 Helt2 (22,2%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa9 (100,0%)

Jag har tagit ansvar för mitt eget lärande

Jag har tagit ansvar för mitt eget lärandeAntal svar
1 Inte alls0 (0,0%)
20 (0,0%)
32 (22,2%)
43 (33,3%)
5 Helt4 (44,4%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa9 (100,0%)
 

7. Arbetsbelastning

Ange hur många timmar i genomsnitt per vecka som du totalt lagt ner på kursen, inklusive självstudier och schemabunden tid.Antal svar
<53 (33,3%)
5-155 (55,6%)
16-251 (11,1%)
26-350 (0,0%)
36-450 (0,0%)
46-550 (0,0%)
>550 (0,0%)
Summa9 (100,0%)
 

8. Tydliga mål

Det var tydligt för mig vad jag förväntades lära mig

Det var tydligt för mig vad jag förväntades lära migAntal svar
1 Inte alls0 (0,0%)
22 (22,2%)
33 (33,3%)
43 (33,3%)
5 Helt1 (11,1%)
Vet ej/
Ej relevant
0 (0,0%)
Summa9 (100,0%)

Jag har upplevt att kursens innehåll och undervisningsformer varit relevanta för de förväntade studieresultaten

Jag har upplevt att kursens innehåll och undervisningsformer varit relevanta för de förväntade studieresultatenAntal svar
1 Inte alls0 (0,0%)
20 (0,0%)
31 (11,1%)
44 (44,4%)
5 Helt4 (44,4%)
Vet ej/
Ej relevant
0 (0,0%)
Summa9 (100,0%)

Examinationen testade hur väl jag uppfyllt de förväntade studieresultaten

Examinationen testade hur väl jag uppfyllt de förväntade studieresultatenAntal svar
1 Inte alls0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
44 (44,4%)
5 Helt5 (55,6%)
Vet ej/
Ej relevant
0 (0,0%)
Summa9 (100,0%)

Kursen motsvarade mina förväntningar

Kursen motsvarade mina förväntningarAntal svar
1 Inte alls0 (0,0%)
20 (0,0%)
34 (44,4%)
41 (11,1%)
5 Helt3 (33,3%)
Vet ej/
Ej relevant
1 (11,1%)
Summa9 (100,0%)

Jag tror att jag kommer att ha nytta av det jag lärt mig efter utbildningen

Jag tror att jag kommer att ha nytta av det jag lärt mig efter utbildningenAntal svar
1 Inte alls0 (0,0%)
20 (0,0%)
31 (11,1%)
44 (44,4%)
5 Helt3 (33,3%)
Vet ej/
Ej relevant
1 (11,1%)
Summa9 (100,0%)
 

9. God undervisning

Jag anser att kursens förkunskapskrav var tillräckliga för att följa kursen

Jag anser att kursens förkunskapskrav var tillräckliga för att följa kursenAntal svar
1 Inte alls0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
41 (11,1%)
5 Helt8 (88,9%)
Vet ej/
Ej relevant
0 (0,0%)
Summa9 (100,0%)

Jag upplever att kursen var väl strukturerad 

Jag upplever att kursen var väl strukturerad Antal svar
1 Inte alls1 (11,1%)
21 (11,1%)
31 (11,1%)
43 (33,3%)
5 Helt3 (33,3%)
Vet ej/
Ej relevant
0 (0,0%)
Summa9 (100,0%)

Jag anser att lärarna har hjälpt mig att nå de förväntade
studieresultaten

Jag anser att lärarna har hjälpt mig att nå de förväntade
studieresultaten
Antal svar
1 Inte alls0 (0,0%)
21 (11,1%)
30 (0,0%)
45 (55,6%)
5 Helt3 (33,3%)
Vet ej/
Ej relevant
0 (0,0%)
Summa9 (100,0%)

Jag kunde förstå det som undervisades

Jag kunde förstå det som undervisadesAntal svar
1 Inte alls0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
43 (33,3%)
5 Helt6 (66,7%)
Vet ej/
Ej relevant
0 (0,0%)
Summa9 (100,0%)

Jag har fått konstruktiv kritik på mina prestationer

Jag har fått konstruktiv kritik på mina prestationerAntal svar
1 Inte alls0 (0,0%)
20 (0,0%)
31 (11,1%)
43 (33,3%)
5 Helt5 (55,6%)
Vet ej/
Ej relevant
0 (0,0%)
Summa9 (100,0%)

Jag har uppmuntrats att reflektera över mitt lärande under kursen

Jag har uppmuntrats att reflektera över mitt lärande under kursenAntal svar
1 Inte alls0 (0,0%)
22 (22,2%)
31 (11,1%)
45 (55,6%)
5 Helt1 (11,1%)
Vet ej/
Ej relevant
0 (0,0%)
Summa9 (100,0%)

Kursmaterialet har hjälpt mig i mitt arbete att nå de förväntade studieresultaten (litteratur, e-resurser m.m.)

Kursmaterialet har hjälpt mig i mitt arbete att nå de förväntade studieresultaten (litteratur, e-resurser m.m.)Antal svar
1 Inte alls1 (11,1%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
43 (33,3%)
5 Helt5 (55,6%)
Vet ej/
Ej relevant
0 (0,0%)
Summa9 (100,0%)
 

10. Administration och studiemiljö

Jag upplever att kursen var väl organiserad

Jag upplever att kursen var väl organiseradAntal svar
1 Inte alls1 (12,5%)
22 (25,0%)
32 (25,0%)
43 (37,5%)
5 Helt0 (0,0%)
Vet ej/
Ej relevant
0 (0,0%)
Summa8 (100,0%)

Jag har kunnat hitta den information jag tyckt mig behöva innan och under kursen

Jag har kunnat hitta den information jag tyckt mig behöva innan och under kursenAntal svar
1 Inte alls1 (11,1%)
23 (33,3%)
31 (11,1%)
43 (33,3%)
5 Helt1 (11,1%)
Vet ej/
Ej relevant
0 (0,0%)
Summa9 (100,0%)

Jag kunde få stöd när jag behövde det

Jag kunde få stöd när jag behövde detAntal svar
1 Inte alls0 (0,0%)
22 (22,2%)
30 (0,0%)
42 (22,2%)
5 Helt2 (22,2%)
Vet ej/
Ej relevant
3 (33,3%)
Summa9 (100,0%)
 

11. Likabehandling: Upplever du att du eller någon av dina studiekamrater har behandlats/bemötts respektlöst eller har diskriminerats på något annat sätt?

Likabehandling: Upplever du att du eller någon av dina studiekamrater har behandlats/bemötts respektlöst eller har diskriminerats på något annat sätt?
Nej.
Nej. Allas åsikter och värderingar har tagits på allvar.
Nej, inte vad jag har märkt
Nej
Nej

12. Besvara påståendena angående kursens seminarier.

Kursens obligatoriska seminarier bör fortsätta att vara obligatoriska

Kursens obligatoriska seminarier bör fortsätta att vara obligatoriskaAntal svar
Ja7 (77,8%)
Nej2 (22,2%)
Summa9 (100,0%)

Alla seminarier bör vara obligatoriska

Alla seminarier bör vara obligatoriskaAntal svar
Ja1 (11,1%)
Nej8 (88,9%)
Summa9 (100,0%)

Inga seminarier bör vara obligatoriska

Inga seminarier bör vara obligatoriskaAntal svar
Ja1 (11,1%)
Nej8 (88,9%)
Summa9 (100,0%)

13. Vilka är dina argument för din åsikt på fråga 12

 

14. Hur mycket tycker du att du har bidragit till andra studenters lärande?

Hur mycket tycker du att du har bidragit till andra studenters lärande?Antal svar
Summa9 (100,0%)
Väldigt mycket2 (22,2%)
Mycket4 (44,4%)
Varken mycket eller lite3 (33,3%)
Lite0 (0,0%)
Väldigt lite0 (0,0%)