logo-org-svensk_webb_72dpi

 
Ansökan om omregistrering på kursen Matematik I (MM2001) under vårterminen 2019.
Du ansöker om att få en omregistrering på kursen Matematik I 30 hp med kurskod MM2001 som ges av Matematiska institutionen vid Stockholms universitet under vårterminen 2019.
Omregistrering är till för dig som redan varit registrerad på kursen Matematik I (MM2001) en tidigare termin men ännu inte har avklarat kursen.

Vi är måna av att studenter som har rester på kursen får chans att kunna avklara dessa. Möjligheten till flera omregistreringar på denna kurs är dock starkt begränsad av resursskäl, och detta gäller även distansversionen. Om du beviljas omregistrering på kursen så ta chansen på stort allvar och se till att lägga det arbete du tror du behöver för att avklara de delar du har kvar. Tror du inte att du kommer ha tiden som krävs denna termin så kan det vara bättre att vänta tills du har bättre förutsättningar.

När behövs omregistrering?

Omregistrering behövs i regel om du vill göra något examinerande moment på kursen, även om du endast vill kunna anmäla dig till någon av de skriftliga salstentorna. Om du endast ska göra enstaka e-tentor kan det räcka med kurssideaktivering, kontakta i så fall kurskoordinator.

Om du antogs till Matematik I på halvfart med start HT18 ska du inte söka omregistrering för att fortsätta med andra delen av kursen, utan du ska fortsättningsregistrera dig på VT19. Det gör du i Ladok (student.ladok.se) mellan 7-11 januari.

Kan jag byta till helfart/halvfart/campus/distans om det inte var det jag var registrerad på från början?

Omregistreringen blir av samma typ som din ursprungliga ny-/original-registrering på kursen. I praktiken kan det dock vara möjligt att byta studietakt, och du kan ansöka om det nedan. Eventuellt byte mellan campusupplägg och distansupplägg tillåts endast i undantagsfall och du får ansöka särskilt om detta nedan om du har behov. Observera att även om byte att studietakt eller upplägg godkänns så påverkas inte registreringen. Du kan se vilken sorts registrering du haft på kursen tidigare via student.ladok.se.

Jag vill skriva en tenta i januari eller februari och hörde att jag behöver omregistrering?

Om du vill skriva någon av salstentorna i januari eller februari behöver du en omregistrering på höstterminen 2018, om du inte redan är registrerad på HT18. Det kan du INTE söka via det här formuläret, som bara gäller omregistrering på VT19. Kontakta istället matematik-i@math.su.se.

Om du däremot vill skriva omtenta på något av vårterminens tillfällen kan du söka omregistrering via det här formuläret.
1. Ditt personnummer (på formen ååååmmdd-xxxx):
2. Ditt för- och efternamn:
3. Din e-postadress (så att vi kan kontakta dig vid behov):
4. Vilka av följande tentor planerar du att skriva? (Du kan kryssa i flera, eller ingen alls. OBS att detta INTE räcker som tentaanmälan.)
5. Vilken typ/upplägg respektive studietakt har din tidigare kursregistrering varit? (Kolla först student.ladok.se ifall du är osäker.)
6. Har du önskemål om att byta upplägg? Meddela ditt önskemål och dina skäl nedan så återkommer vi med besked/information.
7. Behöver du placeras i en seminariegrupp? (Om du är osäker på vad du tidigare avklarat så kolla gärna student.ladok.se)
8. Har du även tidigare fått en omregistrering på denna kurs?
9. Ditt meddelande till institutionen:
(Här kan du beskriva/förklara eventuella särskilda omständigheter eller annat du önskar meddela institutionen i samband med din ansökan.)