logo-org-svensk_webb_72dpi

 
Hej!


Under vårterminen samarbetar Studie- och språkverkstadens personal med Jeanna Wennerberg (forskare vid Centrum för universitetslärarutbildning/Institutionen för pedagogik och didaktik) i ett forskningsprojekt som syftar till att kartlägga studenters språkliga behov och olika språkliga förutsättningar. Det är viktigt för oss att så många studenter som möjligt deltar i studien och vi hoppas därför på din medverkan!

Deltagandet innebär tre saker. För det första vill vi be dig att fylla i denna enkät (ca 5 min). För det andra vill vi be dig om tillstånd att använda de texter du lämnar till Studie- och språkverkstadens personal. För det tredje vill vi be dig att muntligt besvara ett par uppföljningsfrågor i samband med den individuella handledningen i Studie- och språkverkstaden. 


Det är viktigt för oss att så många studenter som möjligt deltar i studien och vi hoppas därför på din medverkan, som förstås är frivillig!
Dina svar på frågorna och dina texter blir anonymiserade och du kan när som helst avbryta din medverkan i forskningsprojektet. 

1. Namn