Kursvärdering UM9020-UM9023 HT18Antal respondenter: 41
Antal svar: 31
Svarsfrekvens: 75,61 %
5. Helhetsintrycket

Överlag är jag nöjd med den här kursenAntal svar
1 Inte alls2 (6,5%)
23 (9,7%)
30 (0,0%)
423 (74,2%)
5 Helt3 (9,7%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa31 (100,0%)
 

6. Studentens insats

Jag är nöjd med min egen insats

Jag är nöjd med min egen insatsAntal svar
1 Inte alls0 (0,0%)
20 (0,0%)
33 (10,0%)
416 (53,3%)
5 Helt11 (36,7%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa30 (100,0%)

Jag har tagit ansvar för mitt eget lärande

Jag har tagit ansvar för mitt eget lärandeAntal svar
1 Inte alls0 (0,0%)
20 (0,0%)
31 (3,2%)
410 (32,3%)
5 Helt20 (64,5%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa31 (100,0%)
 

7. Arbetsbelastning

Ange hur många timmar i genomsnitt per vecka som du totalt lagt ner på kursen. Antal svar
<50 (0,0%)
5-152 (6,7%)
16-256 (20,0%)
26-3512 (40,0%)
36-456 (20,0%)
46-553 (10,0%)
>551 (3,3%)
Summa30 (100,0%)
 

8. Tydliga mål

Det var tydligt vilka förväntade studieresultat jag förväntades nå

Det var tydligt vilka förväntade studieresultat jag förväntades nåAntal svar
1 Inte alls1 (3,2%)
21 (3,2%)
36 (19,4%)
415 (48,4%)
5 Helt7 (22,6%)
Vet ej/
Ej relevant
1 (3,2%)
Summa31 (100,0%)

Jag har upplevt att kursens uppläggning varit relevant för att nå de förväntade studieresultaten

Jag har upplevt att kursens uppläggning varit relevant för att nå de förväntade studieresultatenAntal svar
1 Inte alls0 (0,0%)
22 (6,5%)
38 (25,8%)
414 (45,2%)
5 Helt6 (19,4%)
Vet ej/
Ej relevant
1 (3,2%)
Summa31 (100,0%)

Betygskriterierna var relevanta för att bedöma hur väl jag uppfyllt de förväntade studieresultaten

Betygskriterierna var relevanta för att bedöma hur väl jag uppfyllt de förväntade studieresultatenAntal svar
1 Inte alls1 (3,2%)
21 (3,2%)
37 (22,6%)
416 (51,6%)
5 Helt4 (12,9%)
Vet ej/
Ej relevant
2 (6,5%)
Summa31 (100,0%)

Kursen motsvarade mina förväntningar

Kursen motsvarade mina förväntningarAntal svar
1 Inte alls1 (3,2%)
21 (3,2%)
36 (19,4%)
417 (54,8%)
5 Helt6 (19,4%)
Vet ej/
Ej relevant
0 (0,0%)
Summa31 (100,0%)

Jag tror att jag kommer att ha nytta av det jag lärt mig efter utbildningen

Jag tror att jag kommer att ha nytta av det jag lärt mig efter utbildningenAntal svar
1 Inte alls1 (3,2%)
21 (3,2%)
36 (19,4%)
412 (38,7%)
5 Helt11 (35,5%)
Vet ej/
Ej relevant
0 (0,0%)
Summa31 (100,0%)
 

9. God undervisning

Jag anser att kursens förkunskapskrav var tillräckliga för att följa kursen

Jag anser att kursens förkunskapskrav var tillräckliga för att följa kursenAntal svar
1 Inte alls0 (0,0%)
23 (10,0%)
34 (13,3%)
413 (43,3%)
5 Helt10 (33,3%)
Vet ej/
Ej relevant
0 (0,0%)
Summa30 (100,0%)

Jag upplever att kursen var väl strukturerad 

Jag upplever att kursen var väl strukturerad Antal svar
1 Inte alls2 (6,5%)
23 (9,7%)
37 (22,6%)
415 (48,4%)
5 Helt4 (12,9%)
Vet ej/
Ej relevant
0 (0,0%)
Summa31 (100,0%)

Jag anser att handledningen har hjälpt mig att nå de förväntade
studieresultaten

Jag anser att handledningen har hjälpt mig att nå de förväntade
studieresultaten
Antal svar
1 Inte alls2 (6,5%)
24 (12,9%)
33 (9,7%)
410 (32,3%)
5 Helt12 (38,7%)
Vet ej/
Ej relevant
0 (0,0%)
Summa31 (100,0%)

Övrig undervisning inom kursen har hjälpt mig att nå de förväntade
studieresultaten

Övrig undervisning inom kursen har hjälpt mig att nå de förväntade
studieresultaten
Antal svar
1 Inte alls2 (6,5%)
23 (9,7%)
39 (29,0%)
49 (29,0%)
5 Helt6 (19,4%)
Vet ej/
Ej relevant
2 (6,5%)
Summa31 (100,0%)

Jag har löpande fått konstruktiv kritik på mitt arbete

Jag har löpande fått konstruktiv kritik på mitt arbeteAntal svar
1 Inte alls1 (3,2%)
22 (6,5%)
38 (25,8%)
49 (29,0%)
5 Helt11 (35,5%)
Vet ej/
Ej relevant
0 (0,0%)
Summa31 (100,0%)

Jag har uppmuntrats att reflektera över mitt lärande under kursen

Jag har uppmuntrats att reflektera över mitt lärande under kursenAntal svar
1 Inte alls2 (6,5%)
24 (12,9%)
37 (22,6%)
411 (35,5%)
5 Helt6 (19,4%)
Vet ej/
Ej relevant
1 (3,2%)
Summa31 (100,0%)
 

10. Handledningstid: Jag uppskattar att jag i genomsnitt fått följande antal timmar i veckan i individuell handledning

Handledningstid: Jag uppskattar att jag i genomsnitt fått följande antal timmar i veckan i individuell handledningAntal svar
0 - 113 (76,5%)
2 - 32 (11,8%)
4 - 50 (0,0%)
6 - 70 (0,0%)
8 - 91 (5,9%)
10 - 110 (0,0%)
12 - 130 (0,0%)
14 - 151 (5,9%)
16 - 170 (0,0%)
18 - 190 (0,0%)
Summa17 (100,0%)
 

11. Administration och studiemiljö

Jag upplever att kursen var väl organiserad

Jag upplever att kursen var väl organiseradAntal svar
1 Inte alls3 (9,7%)
21 (3,2%)
37 (22,6%)
413 (41,9%)
5 Helt7 (22,6%)
Vet ej/
Ej relevant
0 (0,0%)
Summa31 (100,0%)

Jag har kunnat hitta den information jag tyckt mig behöva innan och under kursen

Jag har kunnat hitta den information jag tyckt mig behöva innan och under kursenAntal svar
1 Inte alls1 (3,2%)
23 (9,7%)
38 (25,8%)
415 (48,4%)
5 Helt4 (12,9%)
Vet ej/
Ej relevant
0 (0,0%)
Summa31 (100,0%)

Jag kunde få stöd när jag behövde det

Jag kunde få stöd när jag behövde detAntal svar
1 Inte alls0 (0,0%)
22 (6,5%)
33 (9,7%)
414 (45,2%)
5 Helt12 (38,7%)
Vet ej/
Ej relevant
0 (0,0%)
Summa31 (100,0%)