Kursvärdering UM77UU HT18Antal respondenter: 12
Antal svar: 7
Svarsfrekvens: 58,33 %
1. I vilken utsträckning förberedde det inledande VFU-semiariet dig för din VFU?

I vilken utsträckning förberedde det inledande VFU-semiariet dig för din VFU?Antal svar
I mycket stor utsträckning0 (0,0%)
I stor utsträckning4 (57,1%)
I liten utsträckning3 (42,9%)
I mycket liten utsträckning0 (0,0%)
Summa7 (100,0%)
 

2. Besökte du din handledare före kursen?

Besökte du din handledare före kursen?Antal svar
Ja5 (71,4%)
Nej2 (28,6%)
Summa7 (100,0%)
 

3. Hur mycket har du sammanlagt undervisat under din VFU?

Hur mycket har du sammanlagt undervisat under din VFU?Antal svar
10-20h2 (28,6%)
21-30h0 (0,0%)
31-40h0 (0,0%)
40h+5 (71,4%)
Summa7 (100,0%)
 

4. I vilken grad instämmer du i följande påståenden om den handledning du har fått?

Jag fick konstruktivt stöd inför min undervisning.

Jag fick konstruktivt stöd inför min undervisning.Antal svar
Instämmer i mycket hög grad0 (0,0%)
Instämmer i hög grad5 (71,4%)
Instämmer i låg grad1 (14,3%)
Instämmer i mycket låg grad1 (14,3%)
Ingen åsikt0 (0,0%)
Summa7 (100,0%)

Jag fick konstruktiv återkoppling efter min undervisning.

Jag fick konstruktiv återkoppling efter min undervisning.Antal svar
Instämmer i mycket hög grad0 (0,0%)
Instämmer i hög grad6 (85,7%)
Instämmer i låg grad0 (0,0%)
Instämmer i mycket låg grad1 (14,3%)
Ingen åsikt0 (0,0%)
Summa7 (100,0%)

Jag fick konstruktiv återkoppling på mitt lärande mot de förväntade studieresultaten.

Jag fick konstruktiv återkoppling på mitt lärande mot de förväntade studieresultaten.Antal svar
Instämmer i mycket hög grad0 (0,0%)
Instämmer i hög grad6 (85,7%)
Instämmer i låg grad0 (0,0%)
Instämmer i mycket låg grad1 (14,3%)
Ingen åsikt0 (0,0%)
Summa7 (100,0%)

Jag fick konstruktiv återkoppling på mitt ledarskap i klassrummet.

Jag fick konstruktiv återkoppling på mitt ledarskap i klassrummet.Antal svar
Instämmer i mycket hög grad1 (14,3%)
Instämmer i hög grad5 (71,4%)
Instämmer i låg grad1 (14,3%)
Instämmer i mycket låg grad0 (0,0%)
Ingen åsikt0 (0,0%)
Summa7 (100,0%)

Professionsutvecklingsmatrisen fungerade som ett konstruktivt verktyg under handledningen.

Professionsutvecklingsmatrisen fungerade som ett konstruktivt verktyg under handledningen.Antal svar
Instämmer i mycket hög grad0 (0,0%)
Instämmer i hög grad6 (85,7%)
Instämmer i låg grad0 (0,0%)
Instämmer i mycket låg grad1 (14,3%)
Ingen åsikt0 (0,0%)
Summa7 (100,0%)
 

5.  I vilken grad instämmer du i följande påståenden om trepartssamtalet mellan dig, din handledare och den besökande universitetsläraren?

Jag hade förberett mig väl inför samtalet.

Jag hade förberett mig väl inför samtalet.Antal svar
Instämmer i mycket hög grad2 (28,6%)
Instämmer i hög grad4 (57,1%)
Instämmer i låg grad0 (0,0%)
Instämmer i mycket låg grad0 (0,0%)
Ingen åsikt1 (14,3%)
Summa7 (100,0%)

Min handledare hade tagit del av min självvärdering och lektionsplanering före samtalet.

Min handledare hade tagit del av min självvärdering och lektionsplanering före samtalet.Antal svar
Instämmer i mycket hög grad1 (14,3%)
Instämmer i hög grad3 (42,9%)
Instämmer i låg grad2 (28,6%)
Instämmer i mycket låg grad1 (14,3%)
Ingen åsikt0 (0,0%)
Summa7 (100,0%)

Den besökande universitetsläraren hade tagit del av min självvärdering och lektionsplanering före samtalet.

Den besökande universitetsläraren hade tagit del av min självvärdering och lektionsplanering före samtalet.Antal svar
Instämmer i mycket hög grad3 (42,9%)
Instämmer i hög grad2 (28,6%)
Instämmer i låg grad1 (14,3%)
Instämmer i mycket låg grad1 (14,3%)
Ingen åsikt0 (0,0%)
Summa7 (100,0%)

Samtalet gav mig värdefulla insikter om min professionsutveckling.

Samtalet gav mig värdefulla insikter om min professionsutveckling.Antal svar
Instämmer i mycket hög grad2 (28,6%)
Instämmer i hög grad3 (42,9%)
Instämmer i låg grad1 (14,3%)
Instämmer i mycket låg grad1 (14,3%)
Ingen åsikt0 (0,0%)
Summa7 (100,0%)

Samtalet handlade om min utveckling mot de förväntade studieresultaten.

Samtalet handlade om min utveckling mot de förväntade studieresultaten.Antal svar
Instämmer i mycket hög grad3 (42,9%)
Instämmer i hög grad3 (42,9%)
Instämmer i låg grad1 (14,3%)
Instämmer i mycket låg grad0 (0,0%)
Ingen åsikt0 (0,0%)
Summa7 (100,0%)

Jag fick komma till tals under samtalet.

Jag fick komma till tals under samtalet.Antal svar
Instämmer i mycket hög grad2 (28,6%)
Instämmer i hög grad4 (57,1%)
Instämmer i låg grad1 (14,3%)
Instämmer i mycket låg grad0 (0,0%)
Ingen åsikt0 (0,0%)
Summa7 (100,0%)

Trepartssamtal under utbildningen är viktigt.

Trepartssamtal under utbildningen är viktigt.Antal svar
Instämmer i mycket hög grad2 (28,6%)
Instämmer i hög grad2 (28,6%)
Instämmer i låg grad2 (28,6%)
Instämmer i mycket låg grad1 (14,3%)
Ingen åsikt0 (0,0%)
Summa7 (100,0%)

6. I vilken utsträckning anser du att dokumentationen i VFU-portföljen har bidragit till att vara ett stöd i din professionsutveckling?

I vilken utsträckning anser du att dokumentationen i VFU-portföljen har bidragit till att vara ett stöd i din professionsutveckling?Antal svar
I mycket hög grad0 (0,0%)
I hög grad4 (57,1%)
I låg grad3 (42,9%)
I mycket låg grad0 (0,0%)
Ingen åsikt0 (0,0%)
Summa7 (100,0%)
Kommentar
x

7. Hur många timmar per vecka har du använt VFU-portföljen i genomsnitt?

Hur många timmar per vecka har du använt VFU-portföljen i genomsnitt?Antal svar
Mindre än 1 timme/vecka0 (0,0%)
1 timme/vecka2 (28,6%)
2 timmar/vecka1 (14,3%)
3 timmar/vecka1 (14,3%)
4 timmar/vecka0 (0,0%)
Mer än 4 timmar/vecka3 (42,9%)
Summa7 (100,0%)
Kommentar
4 timmer eller mer per en dag och jag 25 lektioner per vecka alltså 4 undervsning per vecka och de andra var auskutationer.

8. Hur har din handledare använt VFU-portföljen?

Hur har din handledare använt VFU-portföljen?Antal svar
Min/-a handledare har läst innehållet6 (100,0%)
Min/-a handledare har läst och kommenterat vid enstaka tillfällen1 (16,7%)
Min/-a handledare har läst och kommenterat vid ett flertal tillfällen1 (16,7%)
Min/-a handledare har varken läst eller kommenterat innehållet1 (16,7%)
Summa9 (150,0%)
Kommentar
Vet inte
x

10. Användes uppgifterna i VFU-portföljen som en del av handledningen?

Användes uppgifterna i VFU-portföljen som en del av handledningen?Antal svar
Summa7 (100,0%)
Ja6 (85,7%)
Nej1 (14,3%)