logo-org-svensk_webb_72dpi

 

Nomineringsformulär för Årets lärare 2020

1. Jag/vi som nominerar heter (för- och efternamn):
2. har E-postadress:
3. och är:
4. Jag/vi läser/arbetar vid institutionen/motsvarande — skriv hela namnet, ej förkortning: 
5. Den lärare jag/vi vill nominera heter i förnamn:
6. och i efternamn:
7. Hen undervisar vid institution/motsvarande — skriv hela namnet, ej förkortning: 

Motivering

Besvara frågorna 8—11 utifrån om du är student eller anställd vid universitetet, genom att fylla i fritextfälten som har "scrollfunktion", det finns gott om plats för din text. Önskat omfång är cirka 100-500 ord per fråga. Försök att vara så konkret som möjligt när du beskriver varför du/ni tycker att läraren ska få det pedagogiska priset för bra undervisning.
8.
Vilka är lärarens främsta pedagogiska styrkor?
Skriv så utförligt som möjligt, helst minst 100 ord.
9.
Hur tycker du läraren genom sina insatser hjälper studenterna vidare i sitt lärande? 
Du som är student: 
Beskriv minst en situation då lärarens undervisning bidrog till att du kände att du verkligen lärde dig något.

Du som är medarbetare: 
Beskriv minst en situation då lärarens undervisning gjorde skillnad och på ett konkret sätt bidrog till att studenterna nådde kursens lärandemål.

Skriv så utförligt som möjligt, helst minst 100 ord.
10.
Hur tycker du läraren genom sina insatser skapar intresse för ämnet och motiverar sina studenter? 
Du som är student: 
Ge exempel på hur läraren främjar ditt intresse för ämnet och skapar motivation.

Du som är medarbetare:
Ge exempel på hur läraren främjar studenternas intresse för ämnet och skapar motivation i studentgruppen.

Skriv så utförligt som möjligt, helst minst 100 ord.
11.
Övriga kommentarer om lärarens arbete 
Du som är student:
Till exempel vad gäller examination eller undervisningens planering och genomförande, IT-stöd mm.

Du som är medarbetare:
Till exempel vad gäller examination eller undervisningens planering och genomförande, IT-stöd, pedagogiskt utvecklingsarbete mm.