logo-org-svensk_webb_72dpiREGAPSliten

 
Studie om Spelpaus.se

Detta är en delstudie inom forskningsprogrammet Regaps (Möta utmaningar och minska spelproblem), som stöds av forskningsrådet Forte. Delstudien heter Självavstängning från spel om pengar i det nationella registret Spelpaus: Motivationer, effektivitet och individuella konsekvenser.

Sedan den 1 januari 2019 är stora delar av den svenska spelmarknaden omreglerad till ett licenssystem. Det här forskningsprojektet ska studera en viktig del i omregleringen: det nationella självavstängningsregistret Spelpaus, som Spelinspektionen ansvarar för. Vi är intresserade av vilka som väljer att stänga av sig på Spelpaus.se, motiven för att stänga av sig, synen på fördelar och brister i systemet, och hur spelandet sett ut före och efter avstängning.

Forskningshuvudman för projektet är Institutionen för folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet. Med forskningshuvudman menas den organisation som är ansvarig för studien. Projektet är godkänt av Etikprövningsmyndigheten.

Hur går studien till?

Studien består av en webb-enkät som riktar sig till personer som stängt av sig på Spelpaus.se någon gång sedan 1 januari 2019. Enkäten tar mellan 5–15 minuter att besvara. Dina svar kommer att behandlas så att inga obehöriga kan ta del av dem. Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. 

Hur får jag information om resultatet av studien?

Resultat från studien kommer att redovisas i vetenskapliga artiklar på engelska, på institutionen för folkhälsovetenskaps webbplats och vid seminarier och konferenser. Kontakta projektansvarig (jenny.cisneros@su.se) för att få mer information.


Jag samtycker att delta i detta projekt
1/7