Kursvärdering UM4041 HT18Antal respondenter: 59
Antal svar: 28
Svarsfrekvens: 47,46 %
5. Helhetsintrycket

Överlag är jag nöjd med den här kursenAntal svar
1 Inte alls4 (14,3%)
28 (28,6%)
37 (25,0%)
43 (10,7%)
5 Helt6 (21,4%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa28 (100,0%)
 

6. Studentens insats

Jag är nöjd med min egen insats

Jag är nöjd med min egen insatsAntal svar
1 Inte alls1 (3,6%)
22 (7,1%)
39 (32,1%)
46 (21,4%)
5 Helt9 (32,1%)
Vet ej1 (3,6%)
Summa28 (100,0%)

Jag har tagit ansvar för mitt eget lärande

Jag har tagit ansvar för mitt eget lärandeAntal svar
1 Inte alls1 (3,7%)
21 (3,7%)
36 (22,2%)
46 (22,2%)
5 Helt12 (44,4%)
Vet ej1 (3,7%)
Summa27 (100,0%)
Kommentar om din insats
Kunde varit bättre.
Det är svårt att vara motiverad med så korta skoldagar och lite lärarledd tid.
Jag har inte gjort vad jag önskar
Jag har lagt mycket tid på kursen men har ändå känt att det inte varit tillräckligt.

7. Arbetsbelastning

Ange hur många timmar i genomsnitt per vecka som du totalt lagt ner på kursen, inklusive självstudier och schemabunden tid.Antal svar
<51 (3,6%)
5-158 (28,6%)
16-259 (32,1%)
26-356 (21,4%)
36-453 (10,7%)
46-551 (3,6%)
>550 (0,0%)
Summa28 (100,0%)

8. Tydliga mål

Det var tydligt för mig vad jag förväntades lära mig

Det var tydligt för mig vad jag förväntades lära migAntal svar
1 Inte alls5 (17,9%)
26 (21,4%)
36 (21,4%)
47 (25,0%)
5 Helt4 (14,3%)
Vet ej/
Ej relevant
0 (0,0%)
Summa28 (100,0%)

Jag har upplevt att kursens innehåll och undervisningsformer varit relevanta för de förväntade studieresultaten

Jag har upplevt att kursens innehåll och undervisningsformer varit relevanta för de förväntade studieresultatenAntal svar
1 Inte alls4 (14,3%)
28 (28,6%)
38 (28,6%)
44 (14,3%)
5 Helt4 (14,3%)
Vet ej/
Ej relevant
0 (0,0%)
Summa28 (100,0%)

Examinationen testade hur väl jag uppfyllt de förväntade studieresultaten

Examinationen testade hur väl jag uppfyllt de förväntade studieresultatenAntal svar
1 Inte alls3 (10,7%)
23 (10,7%)
36 (21,4%)
49 (32,1%)
5 Helt5 (17,9%)
Vet ej/
Ej relevant
2 (7,1%)
Summa28 (100,0%)

Kursen motsvarade mina förväntningar

Kursen motsvarade mina förväntningarAntal svar
1 Inte alls8 (28,6%)
26 (21,4%)
35 (17,9%)
44 (14,3%)
5 Helt5 (17,9%)
Vet ej/
Ej relevant
0 (0,0%)
Summa28 (100,0%)

Jag tror att jag kommer att ha nytta av det jag lärt mig efter utbildningen

Jag tror att jag kommer att ha nytta av det jag lärt mig efter utbildningenAntal svar
1 Inte alls2 (7,1%)
24 (14,3%)
33 (10,7%)
410 (35,7%)
5 Helt8 (28,6%)
Vet ej/
Ej relevant
1 (3,6%)
Summa28 (100,0%)
 

9. God undervisning

Jag anser att kursens förkunskapskrav var tillräckliga för att följa kursen

Jag anser att kursens förkunskapskrav var tillräckliga för att följa kursenAntal svar
1 Inte alls3 (10,7%)
23 (10,7%)
37 (25,0%)
44 (14,3%)
5 Helt9 (32,1%)
Vet ej/
Ej relevant
2 (7,1%)
Summa28 (100,0%)

Jag upplever att kursen var väl strukturerad 

Jag upplever att kursen var väl strukturerad Antal svar
1 Inte alls9 (32,1%)
29 (32,1%)
34 (14,3%)
42 (7,1%)
5 Helt4 (14,3%)
Vet ej/
Ej relevant
0 (0,0%)
Summa28 (100,0%)

Jag anser att lärarna har hjälpt mig att nå de förväntade
studieresultaten

Jag anser att lärarna har hjälpt mig att nå de förväntade
studieresultaten
Antal svar
1 Inte alls7 (25,0%)
27 (25,0%)
33 (10,7%)
46 (21,4%)
5 Helt3 (10,7%)
Vet ej/
Ej relevant
2 (7,1%)
Summa28 (100,0%)

Jag kunde förstå det som undervisades

Jag kunde förstå det som undervisadesAntal svar
1 Inte alls2 (7,1%)
23 (10,7%)
36 (21,4%)
46 (21,4%)
5 Helt11 (39,3%)
Vet ej/
Ej relevant
0 (0,0%)
Summa28 (100,0%)

Jag har fått konstruktiv kritik på mina prestationer

Jag har fått konstruktiv kritik på mina prestationerAntal svar
1 Inte alls6 (21,4%)
26 (21,4%)
35 (17,9%)
41 (3,6%)
5 Helt2 (7,1%)
Vet ej/
Ej relevant
8 (28,6%)
Summa28 (100,0%)

Jag har uppmuntrats att reflektera över mitt lärande under kursen

Jag har uppmuntrats att reflektera över mitt lärande under kursenAntal svar
1 Inte alls5 (18,5%)
27 (25,9%)
33 (11,1%)
44 (14,8%)
5 Helt4 (14,8%)
Vet ej/
Ej relevant
4 (14,8%)
Summa27 (100,0%)

Kursmaterialet har hjälpt mig i mitt arbete att nå de förväntade studieresultaten (litteratur, e-resurser m.m.)

Kursmaterialet har hjälpt mig i mitt arbete att nå de förväntade studieresultaten (litteratur, e-resurser m.m.)Antal svar
1 Inte alls4 (14,3%)
24 (14,3%)
39 (32,1%)
47 (25,0%)
5 Helt4 (14,3%)
Vet ej/
Ej relevant
0 (0,0%)
Summa28 (100,0%)
 

10. Administration och studiemiljö

Jag upplever att kursen var väl organiserad

Jag upplever att kursen var väl organiseradAntal svar
1 Inte alls7 (25,9%)
210 (37,0%)
32 (7,4%)
44 (14,8%)
5 Helt4 (14,8%)
Vet ej/
Ej relevant
0 (0,0%)
Summa27 (100,0%)

Jag har kunnat hitta den information jag tyckt mig behöva innan och under kursen

Jag har kunnat hitta den information jag tyckt mig behöva innan och under kursenAntal svar
1 Inte alls2 (7,1%)
29 (32,1%)
37 (25,0%)
45 (17,9%)
5 Helt4 (14,3%)
Vet ej/
Ej relevant
1 (3,6%)
Summa28 (100,0%)

Jag kunde få stöd när jag behövde det

Jag kunde få stöd när jag behövde detAntal svar
1 Inte alls2 (7,4%)
25 (18,5%)
38 (29,6%)
43 (11,1%)
5 Helt4 (14,8%)
Vet ej/
Ej relevant
5 (18,5%)
Summa27 (100,0%)
Kommentar om administration och studiemiljö
Jag kunde få stöd av kurskamraterna och-operations egen hand av research, men lärarna ville oftast inte svara på frågor man hade innan, under och efter seminarier.

12. Anser du att kursens seminarier bör fortsätta vara obligatoriska?

Anser du att kursens seminarier bör fortsätta vara obligatoriska?Antal svar
Ja11 (40,7%)
Nej16 (59,3%)
Summa27 (100,0%)
 

14. Hur mycket tycker du att du har bidragit till andra studenters lärande?

Hur mycket tycker du att du har bidragit till andra studenters lärande?Antal svar
Summa28 (100,0%)
Väldigt mycket2 (7,1%)
Mycket9 (32,1%)
Varken mycket eller lite12 (42,9%)
Lite4 (14,3%)
Väldigt lite1 (3,6%)

15. Bedöm på en skala mellan 1-5 där 1 är mycket lite och 5 är mycket

I vilken grad har litteraturseminariet bidragit till ditt lärande i matematikdidaktik?

I vilken grad har litteraturseminariet bidragit till ditt lärande i matematikdidaktik?Antal svar
1 - mycket lite4 (14,8%)
26 (22,2%)
311 (40,7%)
44 (14,8%)
5 - mycket2 (7,4%)
Summa27 (100,0%)

I vilken grad har mikroundervisningen bidragit till ditt lärande när det gäller planering och genomförande av undervisning?

I vilken grad har mikroundervisningen bidragit till ditt lärande när det gäller planering och genomförande av undervisning?Antal svar
1 - mycket lite4 (14,3%)
27 (25,0%)
311 (39,3%)
42 (7,1%)
5 - mycket4 (14,3%)
Summa28 (100,0%)

16. Kursens nya upplägg - Eftersom vi har förändrat kursen Matematik för grundlärare årskurs 4–6 II: Geometri (7,5hp) ganska mycket jämfört med tidigare terminer önskar vi veta hur du upplevt några specifika delar i kursen. Ta ställning till nedanstående påståenden och kommentera gärna i fritextfältet om du önskar förtydliga ditt svar.

Jag tycker det var bra för mig att arbeta koncentrerat med matematik under kursens första vecka.

Jag tycker det var bra för mig att arbeta koncentrerat med matematik under kursens första vecka.Antal svar
1 - Håller inte alls med3 (10,7%)
23 (10,7%)
35 (17,9%)
4 - Håller med helt och hållet16 (57,1%)
Vet ej1 (3,6%)
Summa28 (100,0%)

Jag tycker det var bra att ha matematikföreläsningar och didaktikseminarier med samma tema, t ex ”Area, enheter och skala”.

Jag tycker det var bra att ha matematikföreläsningar och didaktikseminarier med samma tema, t ex ”Area, enheter och skala”.Antal svar
1 - Håller inte alls med0 (0,0%)
24 (14,3%)
34 (14,3%)
4 - Håller med helt och hållet20 (71,4%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa28 (100,0%)

Jag anser att jag redan kunde all matematik tillräckligt bra och att första veckan kunde ha koncentrerats på didaktiken direkt, som det var förut.

Jag anser att jag redan kunde all matematik tillräckligt bra och att första veckan kunde ha koncentrerats på didaktiken direkt, som det var förut.Antal svar
1 - Håller inte alls med10 (35,7%)
212 (42,9%)
32 (7,1%)
4 - Håller med helt och hållet1 (3,6%)
Vet ej3 (10,7%)
Summa28 (100,0%)

Jag tycker det var bra att tentamen var uppdelad i två delar.

Jag tycker det var bra att tentamen var uppdelad i två delar.Antal svar
1 - Håller inte alls med4 (14,3%)
22 (7,1%)
31 (3,6%)
4 - Håller med helt och hållet16 (57,1%)
Vet ej5 (17,9%)
Summa28 (100,0%)

Jag tycker att vi skulle fått använda kurslitteraturen under hela tentan (motivera ditt svar i fritextfältet).

Jag tycker att vi skulle fått använda kurslitteraturen under hela tentan (motivera ditt svar i fritextfältet).Antal svar
1 - Håller inte alls med13 (48,1%)
24 (14,8%)
32 (7,4%)
4 - Håller med helt och hållet3 (11,1%)
Vet ej5 (18,5%)
Summa27 (100,0%)

Jag tycker temat ”Resonemang och bevis” var relevant för mig som blivande 4–6-lärare (motivera i fritextfältet).

Jag tycker temat ”Resonemang och bevis” var relevant för mig som blivande 4–6-lärare (motivera i fritextfältet).Antal svar
1 - Håller inte alls med2 (7,1%)
25 (17,9%)
35 (17,9%)
4 - Håller med helt och hållet6 (21,4%)
Vet ej10 (35,7%)
Summa28 (100,0%)

Jag vill ha mer estetiska ämnen i geometrikursen.

Jag vill ha mer estetiska ämnen i geometrikursen.Antal svar
1 - Håller inte alls med3 (10,7%)
210 (35,7%)
37 (25,0%)
4 - Håller med helt och hållet2 (7,1%)
Vet ej6 (21,4%)
Summa28 (100,0%)