Ansökan om omregistrering på kurs vid matematiska institutionen höstterminen 2019

OBS! Matematik I har ett eget fomulär: se https://www.math.su.se/omreg - vänligen använd inte detta formulär för ansökan om omregistrering på Matematik I.

Vänligen läs igenom följande information

  • https://www.math.su.se/omreg hittar du svar på många frågor om omregistrering.
  • Ange endast en kurs per formulär. Om du vill ansöka om omregistrering på flera kurser fyller du i formuläret flera gånger.
  • Omregistreringar kommer att börja hanteras i mitten av augusti 2019. Ärendena behandlas i den ordning de inkom.
  • Du får inget mejl när vi behandlat din ansökan, utan du kan själv kontrollera om du blivit omregistrerad i Mina studier (https://www.student.ladok.se).
  • För att kunna anmäla dig till en omtenta i augusti måste du vara omregistrerad på vårterminen 2019. För att ansöka om omregistrering på vårterminen 2019 mejlar du studentexpedition@math.su.se - vänligen använd inte detta formulär.
1. Kursens namn (exempelvis Matematik II - Linjär algebra):
2. Kursens kurskod (exempelvis MM5012):
3. Ditt för- och efternamn:
4. Ditt personnummer (ange personnumret på formen ååååmmddxxxx):
5. Din epostadress:
Omtentor som äger rum i augusti tillhör formellt vårterminen 2019. För att du ska kunna anmäla dig till omtentor i augusti måste vid anmälningstilllfället fortfarande vara registrerade på vårterminen 2019. Om du svarar nej på nedanstående fråga riskerar du att inte kunna anmäla dig till omtentorna i augusti.

OBS! Ditt svar på nedanstående fråga ersätter inte tentaanmälan! Du måste anmäla dig till tentan på Mina studier (https://www.student.ladok.se).
6. Planerar du att skriva (eller har du skrivit) omtentamen på denna kurs i augusti 2019?
Eventuellt meddelande till matematiska institutionen: