Kursvärdering UM6003/65UU/63VU HT18Antal respondenter: 23
Antal svar: 11
Svarsfrekvens: 47,83 %
5. Helhetsintrycket

Överlag är jag nöjd med den här kursenAntal svar
1 Inte alls1 (10,0%)
21 (10,0%)
31 (10,0%)
42 (20,0%)
5 Helt5 (50,0%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa10 (100,0%)
 

6. Studentens insats

Jag är nöjd med min egen insats

Jag är nöjd med min egen insatsAntal svar
1 Inte alls1 (10,0%)
20 (0,0%)
32 (20,0%)
43 (30,0%)
5 Helt4 (40,0%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa10 (100,0%)

Jag har tagit ansvar för mitt eget lärande

Jag har tagit ansvar för mitt eget lärandeAntal svar
1 Inte alls0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
42 (20,0%)
5 Helt8 (80,0%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa10 (100,0%)
Kommentar om din insats
Jag gjorde alla jobb
Jag försökte göra mitt bästa.
jag har kämpat hård.

7. Arbetsbelastning

Ange hur många timmar i genomsnitt per vecka som du totalt lagt ner på kursen. Antal svar
<50 (0,0%)
5-150 (0,0%)
16-251 (11,1%)
26-354 (44,4%)
36-454 (44,4%)
46-550 (0,0%)
>550 (0,0%)
Summa9 (100,0%)
 

8. Tydliga mål

Det var tydligt vilka förväntade studieresultat jag förväntades nå

Det var tydligt vilka förväntade studieresultat jag förväntades nåAntal svar
1 Inte alls0 (0,0%)
22 (20,0%)
31 (10,0%)
42 (20,0%)
5 Helt5 (50,0%)
Vet ej/
Ej relevant
0 (0,0%)
Summa10 (100,0%)

Jag har upplevt att kursens uppläggning varit relevant för att nå de förväntade studieresultaten

Jag har upplevt att kursens uppläggning varit relevant för att nå de förväntade studieresultatenAntal svar
1 Inte alls1 (11,1%)
21 (11,1%)
31 (11,1%)
41 (11,1%)
5 Helt5 (55,6%)
Vet ej/
Ej relevant
0 (0,0%)
Summa9 (100,0%)

Betygskriterierna var relevanta för att bedöma hur väl jag uppfyllt de förväntade studieresultaten

Betygskriterierna var relevanta för att bedöma hur väl jag uppfyllt de förväntade studieresultatenAntal svar
1 Inte alls0 (0,0%)
21 (10,0%)
32 (20,0%)
42 (20,0%)
5 Helt5 (50,0%)
Vet ej/
Ej relevant
0 (0,0%)
Summa10 (100,0%)

Kursen motsvarade mina förväntningar

Kursen motsvarade mina förväntningarAntal svar
1 Inte alls1 (10,0%)
22 (20,0%)
30 (0,0%)
45 (50,0%)
5 Helt2 (20,0%)
Vet ej/
Ej relevant
0 (0,0%)
Summa10 (100,0%)

Jag tror att jag kommer att ha nytta av det jag lärt mig efter utbildningen

Jag tror att jag kommer att ha nytta av det jag lärt mig efter utbildningenAntal svar
1 Inte alls0 (0,0%)
22 (20,0%)
31 (10,0%)
41 (10,0%)
5 Helt6 (60,0%)
Vet ej/
Ej relevant
0 (0,0%)
Summa10 (100,0%)
 

9. God undervisning

Jag anser att kursens förkunskapskrav var tillräckliga för att följa kursen

Jag anser att kursens förkunskapskrav var tillräckliga för att följa kursenAntal svar
1 Inte alls0 (0,0%)
21 (10,0%)
32 (20,0%)
44 (40,0%)
5 Helt3 (30,0%)
Vet ej/
Ej relevant
0 (0,0%)
Summa10 (100,0%)

Jag upplever att kursen var väl strukturerad 

Jag upplever att kursen var väl strukturerad Antal svar
1 Inte alls1 (10,0%)
20 (0,0%)
32 (20,0%)
42 (20,0%)
5 Helt5 (50,0%)
Vet ej/
Ej relevant
0 (0,0%)
Summa10 (100,0%)

Jag anser att handledningen har hjälpt mig att nå de förväntade
studieresultaten

Jag anser att handledningen har hjälpt mig att nå de förväntade
studieresultaten
Antal svar
1 Inte alls1 (10,0%)
22 (20,0%)
30 (0,0%)
41 (10,0%)
5 Helt6 (60,0%)
Vet ej/
Ej relevant
0 (0,0%)
Summa10 (100,0%)

Övrig undervisning inom kursen har hjälpt mig att nå de förväntade
studieresultaten

Övrig undervisning inom kursen har hjälpt mig att nå de förväntade
studieresultaten
Antal svar
1 Inte alls1 (10,0%)
22 (20,0%)
30 (0,0%)
42 (20,0%)
5 Helt5 (50,0%)
Vet ej/
Ej relevant
0 (0,0%)
Summa10 (100,0%)

Jag har löpande fått konstruktiv kritik på mitt arbete

Jag har löpande fått konstruktiv kritik på mitt arbeteAntal svar
1 Inte alls0 (0,0%)
22 (20,0%)
32 (20,0%)
42 (20,0%)
5 Helt4 (40,0%)
Vet ej/
Ej relevant
0 (0,0%)
Summa10 (100,0%)

Jag har uppmuntrats att reflektera över mitt lärande under kursen

Jag har uppmuntrats att reflektera över mitt lärande under kursenAntal svar
1 Inte alls0 (0,0%)
21 (10,0%)
33 (30,0%)
42 (20,0%)
5 Helt4 (40,0%)
Vet ej/
Ej relevant
0 (0,0%)
Summa10 (100,0%)
Kommentar om undervisningen
mycket bra
Jag har haft allt som jag önskade och behövde.

10. Handledningstid: Jag uppskattar att jag i genomsnitt fått följande antal timmar i veckan i individuell handledning

Handledningstid: Jag uppskattar att jag i genomsnitt fått följande antal timmar i veckan i individuell handledningAntal svar
00 (0,0%)
12 (50,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
42 (50,0%)
50 (0,0%)
60 (0,0%)
70 (0,0%)
80 (0,0%)
90 (0,0%)
Summa4 (100,0%)
 

11. Administration och studiemiljö

Jag upplever att kursen var väl organiserad

Jag upplever att kursen var väl organiseradAntal svar
1 Inte alls0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
46 (60,0%)
5 Helt4 (40,0%)
Vet ej/
Ej relevant
0 (0,0%)
Summa10 (100,0%)

Jag har kunnat hitta den information jag tyckt mig behöva innan och under kursen

Jag har kunnat hitta den information jag tyckt mig behöva innan och under kursenAntal svar
1 Inte alls0 (0,0%)
20 (0,0%)
33 (30,0%)
43 (30,0%)
5 Helt4 (40,0%)
Vet ej/
Ej relevant
0 (0,0%)
Summa10 (100,0%)

Jag kunde få stöd när jag behövde det

Jag kunde få stöd när jag behövde detAntal svar
1 Inte alls1 (11,1%)
21 (11,1%)
31 (11,1%)
42 (22,2%)
5 Helt4 (44,4%)
Vet ej/
Ej relevant
0 (0,0%)
Summa9 (100,0%)
Kommentar om administration och studiemiljö
Studihandledning var ditaljerat och den innehåller alla viktiga information
Nöjd
Det var tillräckligt.