logo-org-svensk_webb_72dpi

 
Ansökan om omregistrering på kursen Matematik I (MM2001) under höstterminen 2019.
Du ansöker om att få en omregistrering på kursen Matematik I 30 hp med kurskod MM2001 som ges av Matematiska institutionen vid Stockholms universitet under höstterminen 2019.
Omregistrering är till för dig som redan varit registrerad på kursen Matematik I (MM2001) en tidigare termin men ännu inte har avklarat kursen.

Vi är måna av att studenter som har rester på kursen får chans att kunna avklara dessa. Möjligheten till flera omregistreringar på denna kurs är dock starkt begränsad av resursskäl, och detta gäller även distansversionen. Om du beviljas omregistrering på kursen så ta chansen på stort allvar och se till att lägga det arbete du tror du behöver för att avklara de delar du har kvar. Tror du inte att du kommer ha tiden som krävs denna termin så kan det vara bättre att vänta tills du har bättre förutsättningar.

När behövs omregistrering?

Omregistrering behövs i regel om du vill göra något examinerande moment på kursen, även om du endast vill kunna anmäla dig till någon av de skriftliga salstentorna. Om du endast ska göra enstaka e-tentor kan det räcka med kurssideaktivering, kontakta i så fall kurskoordinator.

Om du antogs till Matematik I på halvfart med start VT19 ska du inte söka omregistrering för att fortsätta med andra delen av kursen, utan du ska fortsättningsregistrera dig på HT19. Det gör du i Ladok (student.ladok.se) mellan 6-26 augusti.

Kan jag byta till helfart/halvfart/campus/distans om det inte var det jag var registrerad på från början?

Omregistreringen blir av samma typ som din ursprungliga ny-/original-registrering på kursen. I praktiken kan det dock vara möjligt att byta studietakt, och du kan ansöka om det nedan. Eventuellt byte mellan campusupplägg och distansupplägg tillåts endast i undantagsfall och du får ansöka särskilt om detta nedan om du har behov. Observera att även om byte att studietakt eller upplägg godkänns så påverkas inte registreringen. Du kan se vilken sorts registrering du haft på kursen tidigare via student.ladok.se.

Jag vill skriva en tenta i augusti och hörde att jag behöver omregistrering?

Om du vill skriva någon av salstentorna i augusti behöver du en omregistrering på vårterminen 2019, om du inte redan är registrerad på denna. Det kan du INTE söka via det här formuläret, som bara gäller omregistrering på HT19. Kontakta istället matematik-i@math.su.se.
1. Ditt personnummer (på formen ååååmmdd-xxxx):
2. Ditt för- och efternamn:
3. Din e-postadress:
4.
Planerar du att skriva (eller har du skrivit) om någon salstenta i augusti?

OBS: Detta ersätter INTE tentaanmälan, men om du inte anger här att du ska skriva en omtenta och blir omregistrerad så kan du sedan inte tentaanmäla dig, och om du redan är anmäld tas anmälan bort. Så om du är osäker, välj JA på denna fråga.
5. Vilken typ/upplägg respektive studietakt har din tidigare kursregistrering varit? (Kolla student.ladok.se om du är osäker.)
6. Har du önskemål om att byta upplägg? Meddela ditt önskemål och dina skäl nedan så återkommer vi med besked/information.
7. Behöver du placeras i en seminariegrupp? (Om du är osäker på vad du tidigare avklarat så kolla gärna student.ladok.se)
8. Har du även tidigare fått en omregistrering på denna kurs?
9. Ditt meddelande till institutionen:
(Här kan du beskriva/förklara eventuella särskilda omständigheter eller annat du önskar meddela institutionen i samband med din ansökan.)