logo-org-svensk_webb_72dpi

 Institutionen för pedagogik och didaktikUnder hösten 2020 ger Institutionen för pedagogik och didaktik på uppdrag av Skolverket en apl-utvecklarutbildning som syftar till att stödja skolors utveckling av det arbetsplatsförlagda lärandet. Det är den sista apl-utvecklarutbildningen som ges i denna form. Målgruppen är yrkeslärare och apl-ansvariga med erfarenhet av undervisning på yrkesprogram. Utbildningen om fem dagar ges på Arlanda, Sky City och kursdagar är 7-8/9, 16/10, 12/11 samt 9/12 kl 10-17. Beroende på höstens restriktioner kring coronapandemin kan kursdagarna behöva läggas på distans. 


Fyll i nedanstående formulär för att anmäla dig till utbildningen senast 12 juni 2020. Besked om antagning 16 juni 2020. Ansökan har förlängts till 10 augusti.

Personliga uppgifter kommer att raderas när antagningen skett.


1. Förnamn
2. Efternamn
3. Personnummer (XXXXXX-XXXX)
4. Mobiltelefon
5. E-post
6. Upprepa E-post utan att kopiera föregående
7. Gatuadress (hem)
8. Postnummer
9. Postadress
10. Program du arbetar på
11. Skola
12. Skolans ort
13. Telefon arbete