BUV Alumnevent  - Tema Samverkan: Förskola och specialpedagogik

19 november, kl. 18:30-20:30, "Third tuesday" at Hotel Elite, S:t Eriksgatan 115.

Dagliga specialpedagogiska justeringar/arbetssätt och anpassningar i förskolan.
En kväll om samarbete mellan förskolan och det specialpedagogiska fältet.1. Härmed anmäler jag mig till BUV-Alumneventet - Tema Samverkan: Förskola och specialpedagogik
2. Mitt namn
3. E-postadress
4. Telefonnummer
5. Jag studerar på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, alt. ett annat lärarprogram vid Stockholms universitet. Om ja, fyll gärna i vad du studerar nedan.
6. Har du tidigare studerat vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, alt. vid Lärarhögskolan. Om ja, fyll i vad du har studerat och gärna vad du gör idag.