logo-org-svensk_webb_72dpi

 
Slaviska språk  VT20 
 
Kursutvärdering

(Svaren i denna enkät kommer inte att kunna kopplas till enskilda personer. Du svarar alltså anonymt, förutsatt att du själv inte anger uppgifter som kan identifiera dig, exempelvis ditt namn)


Jag läser…
Kursdel: (Om utvärderingen gäller en hel kurs – välj "Hel kurs")
Lärare/föreläsare:
Vad tycker du om  kursinformationen?
 12345678910
1=Usel ; 10=Fantastisk!
Var antalet undervisningstimmar tillräckligt?
Visade lärare/föreläsare engagemang?
 12345678910
1=Inget alls ; 10=Massor!.
Synpunkter på undervisningen/föreläsningarna (Max 4000 tecken.)
Var du närvarande på minst 75 % av kursens undervisningstillfällen?
Hur många timmar i veckan tror du att du har lagt ner på delkursen/kursen? Ditt svar ska inkludera både undervisning och egna studier. (Ange en heltalssiffra 0-40 h).
Synpunkter på kurslitteraturen (Max 4000 tecken)
Nästa fråga handlar om examinationen. Om examinationen ännu inte har ägt rum kan du vänta med denna fråga tills efter. Efter examinationstillfället kan du gå till enkäten på nytt och svara på enbart denna fråga. Tänk på att du varje gång du återvänder till enkäten måste ange kurs/delkurs/lärare för att vi ska kunna koppla dina synpunkter till rätt kurs/delkurs/lärare. Enkäten är öppen via hemsidan till och med 2020-08-31.

Synpunkter på examinationen. (Max 4000 tecken)
Övriga synpunkter (Max 4000 tecken)
Sist men inte minst, finns det något du vill säga till framtida studenter? Ett tips eller råd? Något du själv önskar att du hade vetat när du började på kursen? (Max 4000 tecken)