logo-org-svensk_webb_72dpi                                                                            

Välkommen till kursdagen om Piller, pulver och plåster!

Namn
e-post
Skolans namn och om det är grundskola eller gymnasium
Kommun
Org-nummer (10 siffror)
Faktureringsadress, inklusive referens
1. Under kursdagen kommer vi eventuellt att ta foton för att använda i KRCs presentationer, informationsbrev och på hemsidan. Går det bra att använda foton där du syns?
2. Vill du ha med ditt namn på den deltagarlista med namn och e-post som efter konferensen skickas ut till alla som accepterat att vara med.
Ange eventuellt behov av specialkost här
Övriga kommentarer