1. Hur gammal är du?
2. Kön
3. Går du någon kurs i yoga och/eller meditation? Om ja: Ange kursens eller skolans namn!
4. Hur många år har du utövat yoga och/eller meditation? (Om du inte minns exakt, ange ungefär)
5. Hur ofta praktiserar du yoga och/eller meditation ungefär:
6. När praktiserade du senast yoga och/eller meditation?
7. Av vilka orsaker började du att träna yoga och/eller meditation? (Du kan ange flera alternativ)
8. Jag upplever att yoga och/eller meditation ger mig: (Du kan ange flera alternativ)
9. Kryssa för de av följande begrepp som du har hört förut!
10. Om du har hört talas om något av ovanstående begrepp – i vilket sammanhang var det?
11. Tror du att du har haft någon upplevelse av prana, chi/qi/ki, kundalini, chakror, nadier eller auran i samband med utövande av yoga/meditation (eller i något annat sammanhang)?
12. Kryssa för om du har hört talas om teosofi/det teosofiska sällskapet och/eller läst något av följande författare:
13. Har du haft någon annan speciell eller ovanlig upplevelse då du utövat yoga eller meditation?
14. Vilket av följande alternativ beskriver dig bäst?
15. Om du måste välja bara ett: Vilket av följande alternativ beskriver bäst din syn på andlighet?
16. Hur viktigt skulle du säga att andlighet är i ditt liv?
17. Tillhör du någon religiös eller andligt inriktad organisation eller församling?
18. Vilket av följande har du köpt, läst, tittat på eller lyssnat till under det senaste året? (Du kan markera flera alternativ.)
19. Har du använt några produkter kopplade till kropp/sinne/själ/välmående? 
20. Vilket av följande alternativ har du någon gång provat?
21. Hur ser du på alternativmedicin?
22. Har du gått kurser som kan kopplas till andlighet, religion eller själslig utveckling?
Människor beskriver ibland personliga upplevelser av olika slag. Har något av följande någonsin hänt dig? 
23. Tror du på?
 JaNejVet ej
liv efter döden
återfödelse/reinkarnation
himlen
helvetet
bönens kraft
mirakel
speciella helande krafter
att mänskligheten går in i en ny tidsålder av andlig utveckling
ett sant själv
en själ
någon form av ande eller livskraft som genomströmmar allt levande
chakror
subtil energi (eller energikanaler i kroppen)
översinnliga upplevelser
prekognition (förutsägelser)
Gud
att Jesus var Guds son
att Jesus bara var en människa
att Jesus bara är en berättelse
den helige anden
synd
djävulen
änglar
andra heliga högre väsen
en andevärld
UFOs
energinät/energilinjer i jorden
24. Är du intresserad av att delta ytterligare i studien och bli intervjuad, alternativt svara på fler frågor via mail? 
Jag är bosatt i följande kommun:
(OBS: Det är viktigt att du besvarar denna fråga!)
25. Ditt namn (frivilligt):
26. Din mail (frivilligt):