Kursvärdering UM4055 H18-V19Antal respondenter: 26
Antal svar: 9
Svarsfrekvens: 34,62 %
3. Helhetsintrycket

Överlag är jag nöjd med den här kursenAntal svar
1 Inte alls0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
42 (22,2%)
5 Helt7 (77,8%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa9 (100,0%)

4. Arbetsinsats

Jag är nöjd med min egen insats utifrån de förutsättningar jag hade

Jag är nöjd med min egen insats utifrån de förutsättningar jag hade Antal svar
1 Inte alls0 (0,0%)
20 (0,0%)
31 (11,1%)
44 (44,4%)
5 Helt4 (44,4%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa9 (100,0%)

Jag är nöjd med min slutinlämning utifrån givna förutsättningar

Jag är nöjd med min slutinlämning utifrån givna förutsättningarAntal svar
1 Inte alls0 (0,0%)
20 (0,0%)
32 (25,0%)
42 (25,0%)
5 Helt4 (50,0%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa8 (100,0%)

5. Tydliga mål

Målet med kursen var tydligt för mig

Målet med kursen var tydligt för migAntal svar
1 Inte alls0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
42 (22,2%)
5 Helt7 (77,8%)
Vet ej/
Ej relevant
0 (0,0%)
Summa9 (100,0%)

Jag har upplevt att kursens innehåll och undervisningsformer varit relevanta för att uppnå målet

Jag har upplevt att kursens innehåll och undervisningsformer varit relevanta för att uppnå måletAntal svar
1 Inte alls0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
44 (44,4%)
5 Helt5 (55,6%)
Vet ej/
Ej relevant
0 (0,0%)
Summa9 (100,0%)

Jag tror att jag kommer att ha nytta av det jag lärt mig på kursen

Jag tror att jag kommer att ha nytta av det jag lärt mig på kursenAntal svar
1 Inte alls0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
40 (0,0%)
5 Helt9 (100,0%)
Vet ej/
Ej relevant
0 (0,0%)
Summa9 (100,0%)

6. Undervisning

Jag anser att introduktionsdag 1 (säkerhetskursen) var givande

Jag anser att introduktionsdag 1 (säkerhetskursen) var givandeAntal svar
1 Inte alls0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
42 (22,2%)
5 Helt7 (77,8%)
Vet ej/
Ej relevant
0 (0,0%)
Summa9 (100,0%)

Jag anser att introduktionsdag 2 (med AV, KemI och SU) var givande

Jag anser att introduktionsdag 2 (med AV, KemI och SU) var givandeAntal svar
1 Inte alls0 (0,0%)
20 (0,0%)
31 (11,1%)
42 (22,2%)
5 Helt6 (66,7%)
Vet ej/
Ej relevant
0 (0,0%)
Summa9 (100,0%)

Jag anser att grupparbetet underlättade mitt genomförande av kursen

Jag anser att grupparbetet underlättade mitt genomförande av kursenAntal svar
1 Inte alls0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
44 (44,4%)
5 Helt5 (55,6%)
Vet ej/
Ej relevant
0 (0,0%)
Summa9 (100,0%)

Jag anser att modultexterna på lärplattformen var givande

Jag anser att modultexterna på lärplattformen var givandeAntal svar
1 Inte alls0 (0,0%)
20 (0,0%)
34 (44,4%)
41 (11,1%)
5 Helt4 (44,4%)
Vet ej/
Ej relevant
0 (0,0%)
Summa9 (100,0%)

Jag anser att boken "Så arbetar du med kemikalier i skolan" var givande

Jag anser att boken "Så arbetar du med kemikalier i skolan" var givandeAntal svar
1 Inte alls0 (0,0%)
21 (11,1%)
32 (22,2%)
41 (11,1%)
5 Helt5 (55,6%)
Vet ej/
Ej relevant
0 (0,0%)
Summa9 (100,0%)

7. Administration och studiemiljö

Jag upplever att kursen var väl organiserad

Jag upplever att kursen var väl organiseradAntal svar
1 Inte alls0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
42 (22,2%)
5 Helt7 (77,8%)
Vet ej/
Ej relevant
0 (0,0%)
Summa9 (100,0%)

Jag anser att introduktionsdagen gav tillräcklig information kring tekniken för grupparbetet och lärplattformen

Jag anser att introduktionsdagen gav tillräcklig information kring tekniken för grupparbetet och lärplattformenAntal svar
1 Inte alls0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
40 (0,0%)
5 Helt9 (100,0%)
Vet ej/
Ej relevant
0 (0,0%)
Summa9 (100,0%)

Jag anser att resurserna på lärplattformen Athena var lättillgängliga

Jag anser att resurserna på lärplattformen Athena var lättillgängligaAntal svar
1 Inte alls0 (0,0%)
20 (0,0%)
31 (11,1%)
43 (33,3%)
5 Helt5 (55,6%)
Vet ej/
Ej relevant
0 (0,0%)
Summa9 (100,0%)

Jag anser att gruppindelningen fungerade bra, både när det gäller gruppstorlek och blandning av lärare med olika uppdrag

Jag anser att gruppindelningen fungerade bra, både när det gäller gruppstorlek och blandning av lärare med olika uppdragAntal svar
1 Inte alls0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
43 (33,3%)
5 Helt5 (55,6%)
Vet ej/
Ej relevant
1 (11,1%)
Summa9 (100,0%)

Jag anser att stödet från kursledarna inför en inlämning har varit givande

Jag anser att stödet från kursledarna inför en inlämning har varit givandeAntal svar
1 Inte alls0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
42 (22,2%)
5 Helt7 (77,8%)
Vet ej/
Ej relevant
0 (0,0%)
Summa9 (100,0%)

Jag har haft nytta av att  kommentarerna på min grupps inlämningsuppgifter

Jag har haft nytta av att  kommentarerna på min grupps inlämningsuppgifterAntal svar
1 Inte alls0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
41 (11,1%)
5 Helt8 (88,9%)
Vet ej/
Ej relevant
0 (0,0%)
Summa9 (100,0%)

Jag har haft nytta av att läsa övriga gruppers kommenterade inlämningsuppgifter

Jag har haft nytta av att läsa övriga gruppers kommenterade inlämningsuppgifterAntal svar
1 Inte alls0 (0,0%)
20 (0,0%)
32 (22,2%)
41 (11,1%)
5 Helt5 (55,6%)
Vet ej/
Ej relevant
1 (11,1%)
Summa9 (100,0%)