Kursvärdering UM5005 HT18Antal respondenter: 58
Antal svar: 49
Svarsfrekvens: 84,48 %
1. I vilken utsträckning förberedde det inledande VFU-semiariet dig för din VFU?

I vilken utsträckning förberedde det inledande VFU-semiariet dig för din VFU?Antal svar
I mycket stor utsträckning5 (10,4%)
I stor utsträckning26 (54,2%)
I liten utsträckning15 (31,3%)
I mycket liten utsträckning2 (4,2%)
Summa48 (100,0%)
 

2. Besökte du din handledare före kursen?

Besökte du din handledare före kursen?Antal svar
Ja41 (83,7%)
Nej8 (16,3%)
Summa49 (100,0%)
 

3. Hur mycket har du sammanlagt undervisat under din VFU?

Hur mycket har du sammanlagt undervisat under din VFU?Antal svar
10-20h4 (8,2%)
21-30h18 (36,7%)
31-40h15 (30,6%)
40h+13 (26,5%)
Summa50 (102,0%)
 

4. I vilken grad instämmer du i följande påståenden om den handledning du har fått?

Jag fick konstruktivt stöd inför min undervisning.

Jag fick konstruktivt stöd inför min undervisning.Antal svar
Instämmer i mycket hög grad17 (34,7%)
Instämmer i hög grad27 (55,1%)
Instämmer i låg grad4 (8,2%)
Instämmer i mycket låg grad1 (2,0%)
Ingen åsikt0 (0,0%)
Summa49 (100,0%)

Jag fick konstruktiv återkoppling efter min undervisning.

Jag fick konstruktiv återkoppling efter min undervisning.Antal svar
Instämmer i mycket hög grad20 (41,7%)
Instämmer i hög grad22 (45,8%)
Instämmer i låg grad5 (10,4%)
Instämmer i mycket låg grad1 (2,1%)
Ingen åsikt0 (0,0%)
Summa48 (100,0%)

Jag fick konstruktiv återkoppling på mitt lärande mot de förväntade studieresultaten.

Jag fick konstruktiv återkoppling på mitt lärande mot de förväntade studieresultaten.Antal svar
Instämmer i mycket hög grad14 (29,2%)
Instämmer i hög grad20 (41,7%)
Instämmer i låg grad11 (22,9%)
Instämmer i mycket låg grad2 (4,2%)
Ingen åsikt1 (2,1%)
Summa48 (100,0%)

Jag fick konstruktiv återkoppling på mitt ledarskap i klassrummet.

Jag fick konstruktiv återkoppling på mitt ledarskap i klassrummet.Antal svar
Instämmer i mycket hög grad26 (54,2%)
Instämmer i hög grad19 (39,6%)
Instämmer i låg grad3 (6,3%)
Instämmer i mycket låg grad0 (0,0%)
Ingen åsikt0 (0,0%)
Summa48 (100,0%)

Professionsutvecklingsmatrisen fungerade som ett konstruktivt verktyg under handledningen.

Professionsutvecklingsmatrisen fungerade som ett konstruktivt verktyg under handledningen.Antal svar
Instämmer i mycket hög grad4 (8,3%)
Instämmer i hög grad16 (33,3%)
Instämmer i låg grad13 (27,1%)
Instämmer i mycket låg grad5 (10,4%)
Ingen åsikt10 (20,8%)
Summa48 (100,0%)
 

5.  I vilken grad instämmer du i följande påståenden om trepartssamtalet mellan dig, din handledare och den besökande universitetsläraren?

Jag hade förberett mig väl inför samtalet.

Jag hade förberett mig väl inför samtalet.Antal svar
Instämmer i mycket hög grad27 (55,1%)
Instämmer i hög grad20 (40,8%)
Instämmer i låg grad1 (2,0%)
Instämmer i mycket låg grad1 (2,0%)
Ingen åsikt0 (0,0%)
Summa49 (100,0%)

Min handledare hade tagit del av min självvärdering och lektionsplanering före samtalet.

Min handledare hade tagit del av min självvärdering och lektionsplanering före samtalet.Antal svar
Instämmer i mycket hög grad28 (57,1%)
Instämmer i hög grad13 (26,5%)
Instämmer i låg grad6 (12,2%)
Instämmer i mycket låg grad0 (0,0%)
Ingen åsikt2 (4,1%)
Summa49 (100,0%)

Den besökande universitetsläraren hade tagit del av min självvärdering och lektionsplanering före samtalet.

Den besökande universitetsläraren hade tagit del av min självvärdering och lektionsplanering före samtalet.Antal svar
Instämmer i mycket hög grad37 (75,5%)
Instämmer i hög grad9 (18,4%)
Instämmer i låg grad2 (4,1%)
Instämmer i mycket låg grad0 (0,0%)
Ingen åsikt1 (2,0%)
Summa49 (100,0%)

Samtalet gav mig värdefulla insikter om min professionsutveckling.

Samtalet gav mig värdefulla insikter om min professionsutveckling.Antal svar
Instämmer i mycket hög grad27 (55,1%)
Instämmer i hög grad16 (32,7%)
Instämmer i låg grad3 (6,1%)
Instämmer i mycket låg grad3 (6,1%)
Ingen åsikt0 (0,0%)
Summa49 (100,0%)

Samtalet handlade om min utveckling mot de förväntade studieresultaten.

Samtalet handlade om min utveckling mot de förväntade studieresultaten.Antal svar
Instämmer i mycket hög grad22 (44,9%)
Instämmer i hög grad17 (34,7%)
Instämmer i låg grad8 (16,3%)
Instämmer i mycket låg grad2 (4,1%)
Ingen åsikt0 (0,0%)
Summa49 (100,0%)

Jag fick komma till tals under samtalet.

Jag fick komma till tals under samtalet.Antal svar
Instämmer i mycket hög grad37 (77,1%)
Instämmer i hög grad9 (18,8%)
Instämmer i låg grad2 (4,2%)
Instämmer i mycket låg grad0 (0,0%)
Ingen åsikt0 (0,0%)
Summa48 (100,0%)

Trepartssamtal under utbildningen är viktigt.

Trepartssamtal under utbildningen är viktigt.Antal svar
Instämmer i mycket hög grad25 (51,0%)
Instämmer i hög grad15 (30,6%)
Instämmer i låg grad7 (14,3%)
Instämmer i mycket låg grad2 (4,1%)
Ingen åsikt0 (0,0%)
Summa49 (100,0%)
 

6. I vilken utsträckning anser du att dokumentationen i VFU-portföljen har bidragit till att vara ett stöd i din professionsutveckling?

I vilken utsträckning anser du att dokumentationen i VFU-portföljen har bidragit till att vara ett stöd i din professionsutveckling?Antal svar
I mycket hög grad3 (6,1%)
I hög grad15 (30,6%)
I låg grad25 (51,0%)
I mycket låg grad8 (16,3%)
Ingen åsikt2 (4,1%)
Summa53 (108,2%)
 

7. Hur många timmar per vecka har du använt VFU-portföljen i genomsnitt?

Hur många timmar per vecka har du använt VFU-portföljen i genomsnitt?Antal svar
Mindre än 1 timme/vecka3 (6,1%)
1 timme/vecka5 (10,2%)
2 timmar/vecka14 (28,6%)
3 timmar/vecka8 (16,3%)
4 timmar/vecka8 (16,3%)
Mer än 4 timmar/vecka13 (26,5%)
Summa51 (104,1%)
 

8. Hur har din handledare använt VFU-portföljen?

Hur har din handledare använt VFU-portföljen?Antal svar
Min/-a handledare har läst innehållet32 (65,3%)
Min/-a handledare har läst och kommenterat vid enstaka tillfällen8 (16,3%)
Min/-a handledare har läst och kommenterat vid ett flertal tillfällen8 (16,3%)
Min/-a handledare har varken läst eller kommenterat innehållet2 (4,1%)
Summa50 (102,0%)
 

9. Vilka styrkor och svagheter ser du med det avslutande reflektionsseminariet?

 

10. Övriga synpunkter på kursen, samt eventuella förbättringsförslag