logo-org-svensk_webb_72dpi

 

Samtyckesblankett

Denna enkätundersökning görs inom ramen för ett psykologexamensarbete på Stockholms universitet. Studiens resultat kan komma att publiceras i en forskningsartikel.

Datainsamling sker helt anonymt och all data behandlas på gruppnivå. Du lämnar ditt samtycke till att delta genom att klicka i rutan nedan. 

Deltagande är frivilligt och fram till att du har skickat in dina svar kan du välja att avbryta din medverkan genom att stänga ner webbläsaren. Då sparas inga uppgifter. 

När du har klickat på "Skicka nu" på enkätens sista sida går svaren inte att spåra till någon enskild individ och kan därför inte återkallas.