logo-org-svensk_webb_72dpi

 

Nomineringsformulär för Årets lärare 2021

Dnr. SU FV-0068-21 - Årets lärare 2021

Priset "Årets lärare 2021" delas ut till akademisk personal som genom det sätt de undervisar på skapar gynnsamma förutsättningar för studenters lärande genom att exempelvis använda stimulerande och engagerande undervisningsmetoder (föreläsningar, exempel, seminarier, praktiska övningar, grupparbete, handledning etc.), ger konstruktiv feedback och använder noggrant utformade utvärderingsmetoder.

 När du svarar på frågorna nedan ska du beskriva varför du tycker att läraren ska få utmärkelsen. Det är viktigt att du försöker beskriva lärarens professionella kompetens så fullständigt och konkret som möjligt. Mer än 200 lärare nomineras varje år och en ledande grupp på endast cirka 10 lärare väljs ut baserat på din nominering. Innan denna grupp på cirka 10 lärare väljs ut numreras nomineringarna och alla uttryckliga referenser till lärarens namn, kön och institution raderas. Observera att utmärkelsen är begränsad till undervisning som genomförs inom Stockholms universitet.


 1. Jag/vi som nominerar heter (för- och efternamn):
2. har E-postadress:
3. och är:
4. Jag/vi läser/arbetar vid institutionen/motsvarande — skriv hela namnet, ej förkortning: 
5. Den lärare jag/vi vill nominera heter i förnamn:
6. och i efternamn:
7. Hen undervisar vid institution/motsvarande — skriv hela namnet, ej förkortning: 

Motivering

Besvara frågorna 8—11 utifrån om du är student eller anställd vid universitetet, genom att fylla i fritextfälten som har "scrollfunktion", det finns gott om plats för din text. Önskat omfång är cirka 100-500 ord per fråga. Försök att vara så konkret som möjligt när du beskriver varför du/ni tycker att läraren ska få det pedagogiska priset för bra undervisning.
8. Vilka är lärarens främsta pedagogiska styrkor?
Skriv så utförligt som möjligt, helst minst 100 ord.
9. Hur tycker du läraren genom sina insatser hjälper studenterna vidare i sitt lärande? 
Du som är student: 
Beskriv minst en situation då lärarens undervisning bidrog till att du kände att du verkligen lärde dig något.

Du som är medarbetare: 
Beskriv minst en situation då lärarens undervisning gjorde skillnad och på ett konkret sätt bidrog till att studenterna nådde kursens lärandemål.

Skriv så utförligt som möjligt, helst minst 100 ord.
10. Hur tycker du läraren genom sina insatser skapar intresse för ämnet och motiverar sina studenter? 
Du som är student: 
Ge exempel på hur läraren främjar ditt intresse för ämnet och skapar motivation.

Du som är medarbetare:
Ge exempel på hur läraren främjar studenternas intresse för ämnet och skapar motivation i studentgruppen.

Skriv så utförligt som möjligt, helst minst 100 ord.
11. Övriga kommentarer om lärarens arbete 
Du som är student:
Till exempel vad gäller examination eller undervisningens planering och genomförande, IT-stöd mm.

Du som är medarbetare:
Till exempel vad gäller examination eller undervisningens planering och genomförande, IT-stöd, pedagogiskt utvecklingsarbete mm.