logo-org-svensk_webb_72dpi

 

Samtycke till att delta i forskningsprojektet ”Övergångar till psykoterapi på distans, personlighetsorientering och anknytningsstil: Lärdomar från covid-19-pandemin och dess effekter för utförande av psykoterapi”

Jag har läst den information om studien som anges i dokumentet ”Information om en intervjustudie om terapeuters upplevelser av övergången till psykoterapi på distans under covid-19-pandemin”. Jag har fått möjlighet att ställa frågor och jag har fått dem besvarade. Jag får behålla den skriftliga informationen.
Namn
Plats och datum
Epost-adress