logo-org-svensk_webb_72dpi

 
Vi vill med denna enkät få information av er som undervisar i fysik på gymnasiet eller högstadiet eller vill komplettera i fysik för att få behörighet. Vi vill veta vilka kurser i fysik som ni skulle vara intresserade av att läsa inom lärarlyftet. Vi samlar in information för att bättre kunna erbjuda de kurser som passar er.

Om du har frågor vänligen kontakta Supriya Krishnamurthy, (supriya@fysik.su.se), biträdande studierektor med ansvar för lärarutbildning på Fysikum, Stockholms universitet.

Tack för din medverkan!


1. Hur omfattande är din lärartjänst?
2. Vilken nivå undervisar du på?
3. Vilken är den högsta nivån av formell utbildning som du har slutfört?
4. Inom vilket ämne är din utbildning i huvudsak
5. Inom vilket/vilka ämnen undervisar du?
6. Skulle du vara intresserad av att läsa kurser i Fysik inom lärarlyftet?
7. Skulle du föredra att läsa kurs på distans eller campus?
8. Vilken tid på dagen skulle du vilja läsa kursen?
9. Vill du att kursen ska ges på helfart/halvfart eller långsammare
10. Har du möjlighet att läsa kurs inom lärarlyftet på din arbetstid eller får du göra det på din fritid?
11. Hur omfattande kurs är du intresserad av att läsa?
12. Skulle några av följande kurser intressera dig?
13. Har du egna förslag på fysikkurser?
14. Om du vill att vi ska kunna kontakta dig för att ställa ytterligare frågor, vänligen ange epost nedan.