logo-org-svensk_webb_72dpi

 

Ansökan om omregistrering på kursen Matematik I under vårterminen 2022.

Du ansöker om att bli omregistrerad på kursen Matematik I 30 hp som ges av Matematiska institutionen vid Stockholms universitet under vårterminen 2022. Omregistrering är till för dig som redan varit registrerad på kursen Matematik I en tidigare termin men ännu inte har avklarat kursen.

Vi är måna om att studenter som har rester på kursen får chans att kunna avklara dessa. Möjligheten till flera omregistreringar på denna kurs är dock begränsad av resursskäl, och detta gäller även distansversionen. Om du beviljas omregistrering på kursen så ta chansen på stort allvar och se till att lägga det arbete du tror du behöver för att avklara de delar du har kvar. Tror du inte att du kommer ha tiden som krävs denna termin så kan det vara bättre att vänta tills du har bättre förutsättningar.

När behövs omregistrering?

Omregistrering behövs i regel om du vill göra något examinerande moment på kursen, även om du endast vill kunna anmäla dig till någon av de skriftliga salstentorna. Om du endast ska göra enstaka e-tentor kan det räcka med aktivering på kurssidan, kontakta i så fall kurskoordinator (matematik-i@math.su.se).

Om du antogs till Matematik I på halvfart med start HT21 ska du inte söka omregistrering för att fortsätta med andra delen av kursen, utan du ska fortsättningsregistrera dig på VT22. Det gör du själv i Ladok (www.student.ladok.se).

Kan jag byta till helfart/halvfart/campus/distans om det inte var det jag var registrerad på från början?

Omregistreringen blir av samma typ som din ursprungliga ny-/original-registrering på kursen. I praktiken kan det dock vara möjligt att byta studietakt, och du kan notera om du önskar det i din anmälan. Eventuellt byte mellan campusupplägg och distansupplägg tillåts endast i undantagsfall och du får ansöka särskilt om detta nedan om du har behov. Observera att även om byte av studietakt eller upplägg godkänns så påverkas inte registreringen. Du kan se vilken sorts registrering du haft på kursen tidigare i Ladok (www.student.ladok.se).

OBS: Det här formuläret är enbart till för omregistrering till VT22.

Om du vill skriva någon av salstentorna i januari behöver du en omregistrering på hösterminen 2021, om du inte redan är registrerad på denna. Det kan du INTE söka via det här formuläret, som bara gäller omregistrering på VT22. Kontakta istället matematik-i@math.su.se.1. Ditt personnummer (på formen ååååmmdd-xxxx):
2. Ditt för- och efternamn:
3. Din e-postadress:
4. Vilken typ/upplägg respektive studietakt har din tidigare kursregistrering varit? (Kolla student.ladok.se om du är osäker.)
5. Har du önskemål om att byta upplägg? (Det är inte säkert att vi kan möta önskemål.)
6. Behöver du placeras i en seminariegrupp? (Om du är osäker på vad du tidigare avklarat så kolla gärna student.ladok.se)
7. Har du även tidigare fått en omregistrering på denna kurs?
8. Ditt meddelande till institutionen:
(Här kan du beskriva/förklara eventuella särskilda omständigheter eller annat du önskar meddela institutionen i samband med din ansökan.)