logo-org-svensk_webb_72dpi

 

Ansökan om omregistrering på kurs vid Matematiska institutionen vårterminen 2022

OBS! Om du ska ansöka om omregistrering på Matematik I (MM2001) eller kurser i datalogi eller beräkningsteknik (dvs kurskoder som börjar med DA tex DA2004 eller BE t.ex. BE7012) då ska du inte använda detta formulär de har egna formulär som du hittar här: Omregistrering under rubriken ”Avbrott, studieuppehåll och omregistrering” och fliken omregistrering.

Vänligen läs igenom följande information innan du ansöker om omregistrering!

  • denna sida under rubriken ”Avbrott, studieuppehåll och omregistrering” hittar du svar på vanliga frågor kring omregistrering.

Instruktioner för ifyllande av formulär

  • Ange endast en kurs per formulär. Om du vill ansöka om omregistrering på flera kurser fyller du i formuläret flera gånger.
  • Kurskoder hittar du på denna sida under rubriken "Sök bland våra utbildningar".

Efter ansökan 

  • Vi kommer att börja hantera ansökningarna under vecka 2. Institutionen har tyvärr inte möjlighet att omregistrera före vecka 2.
  • Ansökningarna behandlas i den ordning de inkom till institutionen.
  • Du kommer inte att få något bekräftelsemejl när vi behandlat din ansökan, utan du får själv kontrollera om du blivit omregistrerad i Ladok.

Om du ska skriva omtenta i januari 2022

För att kunna anmäla dig till en omtenta på en kurs som ges i januari 2022 måste du vara omregistrerad på höstterminen 2021. Då ska du inte fylla i det här formuläret, utan mejla till studentexpedition@math.su.se.


1. Ditt förnamn:
2. Ditt efternamn:
3. Ditt personnummer (ange personnumret med formen ååååmmddxxxx):
4. Kursens kurskod (exempelvis MM5012):
5. Kursens namn (exempelvis Matematik II - Linjär algebra):
6. Din e-postadress:
Övrig information rörande din ansökan som du vill att institutionen har kännedom om: