logo-org-svensk_webb_72dpi

 

Samtyckesblankett för Enkät-undersökning alt. Elektroniska val

Stockholms universitet är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i Survey and Report. 

Den lagliga grunden för behandlingen är att du gett samtycke till behandlingen i någon enkät.
För att projektet ska kunna utföras kommer ansvarig för studien och ansvarig för projektet ha tillgång till personuppgifterna. Uppgifterna kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem.

Om detta material bedöms ha ett bestående värde enligt de riktlinjer som anges i 6-8 §§ i RA-FS 1999:1 kommer det att bevaras för framtiden.

Enligt EU:s dataskyddsförordning samt nationell kompletterande lagstiftning har du rätt att:

återkalla ditt samtycke utan att det påverkar lagligheten av behandling som skett i enlighet med samtycket innan det återkallades,

begära tillgång till dina personuppgifter,

få dina personuppgifter rättade,

få dina personuppgifter raderade,

få behandlingen av dina personuppgifter begränsad.

Under vissa omständigheter medger dataskyddsförordningen samt kompletterande nationell lagstiftning undantag för dessa rättigheter, som kan komma att tillämpas.

Om du vill åberopa någon av dessa rättigheter Kontakta Dataskyddsombudet vid Stockholms universitet (dso@su.se).

Mer information om detta finns på Datainspektionens hemsida. https://www.datainspektionen.se/