1. Hur brukar du kontakta biblioteket?
2. Vilka sätt att kontakta biblioteket känner du till?
3. Skulle du vilja kontakta biblioteket på något annat sätt?