logo-org-svensk_webb_72dpi

 

Ansökan om omregistrering på kurs vid Matematiska institutionen höstterminen 2022

OBS! Om du ska ansöka om omregistrering på Matematik I (MM2001) eller kurser i datalogi eller beräkningsteknik (dvs kurskoder som börjar med DA tex DA2004 eller BE t.ex. BE7012) då ska du inte använda detta formulär de har egna formulär som du hittar här: Omregistrering under rubriken ”Avbrott, studieuppehåll och omregistrering” och fliken omregistrering.

Vänligen läs igenom följande information innan du ansöker om omregistrering!

  • denna sida under rubriken ”Avbrott, studieuppehåll och omregistrering” hittar du svar på vanliga frågor kring omregistrering.

Instruktioner för ifyllande av formulär

  • Ange endast en kurs per formulär. Om du vill ansöka om omregistrering på flera kurser fyller du i formuläret flera gånger.
  • Kurskoder hittar du på denna sida under rubriken "Sök bland våra utbildningar".

Efter ansökan 

  • Vi kommer att börja hantera ansökningarna under vecka 32. Institutionen har tyvärr inte möjlighet att omregistrera före vecka 32.
  • Ansökningarna behandlas i den ordning de inkom till institutionen.
  • Du kommer inte att få något bekräftelsemejl när vi behandlat din ansökan, utan du får själv kontrollera om du blivit omregistrerad i Ladok.

Om du vill söka omregistrering på en sommarkurs

Vill du omregistrera dig till en av våra sommarkurser, använd inte detta formulär utan mejla till studentexpedition@math.su.se.

Om du ska skriva omtenta i augusti

För att kunna anmäla dig till en omtenta på en kurs som är i augusti måste du vara omregistrerad på senaste kurstillfället av kursen. Vill du omregistrera dig till tenta i augusti ska du inte fylla i det här formuläret, utan mejla till studentexpedition@math.su.se

OBS! Undantag om du ska skriva tenta i augusti för kurserna MM3001, MM5010, MM5011, MM5012, MM5013, MM5020, MM5021, DA2004, DA2005 eller MT1011, då kan du anmäla dig till tentan du har varit registrerad antingen på vårens kurstillfälle eller kurstillfället under höstterminen 2021. 

1. Ditt förnamn:
2. Ditt efternamn:
3. Ditt personnummer (ange personnumret med formen ååååmmddxxxx):
4. Kursens kurskod (exempelvis MM5012):
5. Kursens namn (exempelvis Matematik II - Linjär algebra):
6. Din e-postadress:
Övrig information rörande din ansökan som du vill att institutionen har kännedom om: