logo-org-svensk_webb_72dpi

 

Ansökan om omregistrering på kursen Matematik I, HT 2022.

Du ansöker om att bli omregistrerad på kursen Matematik I 30 hp som ges av Matematiska institutionen vid Stockholms universitet under höstterminen 2022. Omregistrering är till för dig som redan varit registrerad på kursen Matematik I en tidigare termin men ännu inte har avklarat kursen.

Vi är måna om att kunna ge så många studenter som möjligt som har rester på kursen en möjlighet att avklara dessa. Av resursskäl är platserna begränsade, och vi vill därför att du som ansöker om omregistrering har den tid och motivation som krävs för att slutföra kvarvarande moment på kursen. Om du inte har det, är du i stället välkommen att ansöka om omregistrering en senare termin när förutsättningarna är bättre för att klara kursen.

När behövs omregistrering?

Omregistrering behövs i regel för att göra något examinerande moment på kursen så som att skriva en salstentamen. Om du ska göra enstaka e-tentor kan det räcka med aktivering på kurssidan och kan då i stället kontakta kurskoordinator (matematik-i@math.su.se).

Om du antogs till Matematik I på halvfart med start VT22 ska du inte söka omregistrering för att fortsätta med andra delen av kursen, utan ska fortsättningsregistrera dig själv i Ladok (www.student.ladok.se) på kurstillfället HT22.

Om du vill skriva någon av salstentorna i augusti behöver du en omregistrering på vårterminen 2022, om du inte redan är registrerad på denna. För att bli omregistrerad på VT22 kontaktar du istället matematik-i@math.su.se.

Omregistrering på kursen kommer att bli av samma typ och omfattning som din förstagångsregistrering (den termin du antogs). Om du till exempel var registrerad på halvfart kan vi alltså inte ändra omregistreringen till helfart, även om du i praktiken läser klart hela kursen på en termin.

Ansökningar om omregistrering kommer att behandlas i turordning från vecka 32, varefter studenter meddelas när omregistreringen är gjord. Har du ansökt om seminariegrupp och kan beviljas plats kommer detta att meddelas separat.
 

OBS: Det här formuläret är enbart till för omregistrering till HT22.

1. Ditt personnummer (ååååmmdd-xxxx):
2. Ditt för- och efternamn:
3. Din e-postadress:
4. Vilket upplägg respektive studietakt har din tidigare kursregistrering varit (se Ladok)?
5. Om du behöver placeras i en seminariegrupp, vilken del av kursen har du kvar och vill/behöver slutföra?
6. Har du tidigare beviljats omregistrering på denna kurs?
7. Här kan du kort meddela särskilda omständigheter som rör din registrering på kursen: