logo-org-svensk_webb_72dpi                                                                            

Kemisäkerhet för undervisning i årskurs 4-6

- Anmälan till halvdagskurs


Namn
e-post
Kryssa i det/de alternativ som passar för dig
Kommun
Org-nummer (10 siffror)
Faktureringsadress, inklusive referens
Vill du ha med ditt namn på den deltagarlista med namn och e-post som efter konferensen skickas ut till alla som accepterat att vara med.
Vill du anmäla dig till digitalt utskick av KRC:s informationsbrev för kemiundervisning?
Övrig information som organisatörerna behöver veta.