Stockholms universitets logotyp

Nomineringsformulär för Årets lärare 2023

SU FV-4334-22 - Årets lärare 2023

Priset "Årets lärare 2023" delas ut till universitetslärare som genom sättet de undervisar på skapar riktigt bra förutsättningar för studenters lärande, exempelvis genom att använda stimulerande och engagerande undervisningsmetoder (föreläsningar, exempel, seminarier, praktiska övningar, grupparbete, handledning etc.), ger konstruktiv feedback och använder noggrant utformade utvärderingsmetoder.

När du svarar på frågorna berättar du varför du tycker att läraren ska få utmärkelsen. Det är viktigt att du försöker beskriva lärarens professionella kompetens så fullständigt och konkret som möjligt. Omkring 250 lärare nomineras varje år och endast cirka tio lärare väljs ut till en tätgrupp baserat på din nominering. Innan tätgruppen väljs ut anonymiseras alla nomineringar på så vis att alla uttryckliga referenser till lärarens namn, kön och institution tas bort. Även namn på och kontaktuppgift till den som nominerar tas bort.

Observera att utmärkelsen är begränsad till undervisning som genomförs inom Stockholms universitet.


 1.
Jag/vi som nominerar heter (för- och efternamn):
Den här frågan är obligatorisk
 
2.
har E-postadress:
Den här frågan är obligatorisk
 
3.
och är:
Den här frågan är obligatorisk
 
4.
Jag/vi läser/arbetar vid institutionen/motsvarande — skriv hela namnet, ej förkortning: 
Den här frågan är obligatorisk
 
5.
Den lärare jag/vi vill nominera heter i förnamn:
Den här frågan är obligatorisk
 
6.
och i efternamn:
Den här frågan är obligatorisk
 
7.
Hen undervisar vid institution/motsvarande — skriv hela namnet, ej förkortning: 
Den här frågan är obligatorisk
 

Motivering

Besvara frågorna 8—11 utifrån om du är student eller anställd vid universitetet, genom att fylla i fritextfälten som har "scrollfunktion", det finns gott om plats för din text. Önskat omfång är ca 100 ord per fråga, gärna mer. Försök att vara så konkret som möjligt när du beskriver varför du/ni tycker att läraren ska få det pedagogiska priset för bra undervisning.
8.
Vilka är lärarens främsta pedagogiska styrkor?
Den här frågan är obligatorisk

Tänk till här! Skriv så noga som möjligt, helst minst 100 ord.9.
Hur tycker du läraren genom sina insatser hjälper studenterna vidare i sitt lärande? 
Du som är student: 
Beskriv minst en situation då lärarens undervisning bidrog till att du kände att du verkligen lärde dig något.

Du som är medarbetare: 
Beskriv minst en situation då lärarens undervisning gjorde skillnad och på ett konkret sätt bidrog till att studenterna nådde kursens lärandemål.

Den här frågan är obligatorisk

Det är här din nominering lyfter! Skriv så konkret som möjligt, helst minst 100 ord

10.
Hur tycker du läraren genom sina insatser skapar intresse för ämnet och motiverar sina studenter? 
Du som är student: 
Ge exempel på hur läraren främjar ditt intresse för ämnet och skapar motivation.

Du som är medarbetare:
Ge exempel på hur läraren främjar studenternas intresse för ämnet och skapar motivation i studentgruppen.

Den här frågan är obligatorisk

Ös på — rakt från hjärtat! Du kan säkert beskriva ett par exempel, helst minst 100 ord.11.
Övriga kommentarer om lärarens arbete 
Du som är student:
Till exempel vad gäller examination eller undervisningens planering och genomförande, IT-stöd mm.

Du som är medarbetare:
Till exempel vad gäller examination eller undervisningens planering och genomförande, IT-stöd, pedagogiskt utvecklingsarbete mm.


Ta med det där lilla extra som just du tänker var viktigt för ditt lärande, helst minst 100 ord.