Vandringstrender i Sverige

Hej! Vi är tre studenter från Stockholms universitet som på uppdrag av Upplandstiftelsen vill undersöka hur friluftstrender och aktiviteter kopplat till vandringsleder ser ut idag och i framtiden. Vi intresserade av dina erfarenheter av upplandsleden men främst din syn på vandring generellt. Vårt mål är därmed att nå just dig som rör sig i naturen och har ett intresse för friluftsliv.

Vi är tacksamma för ditt engagemang och bidrag!

1.
Varför är vandring/friluftsliv viktigt för dig?
2.
Hur gammal är du?
3.
Könstillhörighet?
4.
Vilken kommun bor du i?
5.
Upplever du hinder/svårigheter med att vandra så mycket som du önskar?
6.
Finns det hinder i naturen som gör att du väljer bort en vandringsetapp? (Till exempel lera, kuperad stig eller hala spänger).
7.
Brukar du vandra med andra personer?
8.
Vilket transportsätt använder du dig främst av för att komma ut till vandringsleder?
9.
Hur viktiga är nedstående alternativ för att du ska få en bra vandringsupplevelse? Rangorna upplevelserna utifrån skalan 1-5.
 1. Inte alls viktigt2. Lite viktigt3. Neutralt4. Viktigt5 Mycket viktigt
Ett varierat landskap med naturtyper typiska för det aktuella området. 
Naturvärden som till exempel nationalparker, utsiktsplatser och vattenfall.
Kulturvärden som tillexempel fornlämningar, byggnader med särskild karaktär eller äldre ortsmiljöer.
Leder med olika teman som tillexempel pilgrimsleder
10.
Hur lång är en lagom dagsetapp att vandra för dig?
11.
Vilken typ av vandringrutt föredrar du?
12.
Hur viktiga är friluftsaktiviteterna för dig? Rangordna frilutsaktiviteterna utifrån skalan 1-5.
 1. Inte alls viktigt2. Lite viktigt3. Neutralt4. Viktigt5. Mycket viktigt
Motionera lågintensivt (vandra)
Motionera högintensivt (Springa/Jogga)
Grilla
Fiska
Fika
Fågelskådning
Tälta
Bada
Cykla
Klättra
Besöka sevärdighet
Hundpromenad
Plocka svamp och bär

13. Om 10 år, vilka av friluftsaktiviteterna nedan tror du att du kommer att vilja utöva i naturen? Markera de påståenden som stämmer.

Aktiviteter kopplade att ta del av naturens resurser
Aktiviteter kopplade till att uppleva och romantisera naturen
Aktiviteter kopplade till att se naturen utifrån ett lärande ändamål
Aktiviteter kopplade till att använda naturen i ett socialt sammanhang
Aktiviteter kopplade till att använda naturen som plats för fysisk aktivitet
14.
När du vandrar på sommaren, vilket eller vilka nödvändigheter är du mest beronede av?
15.
Har du vandrat på Upplandsleden?
16.
Har du förslag på hur vandringsleder kan utvecklas i framtiden?
Tack för din medverkan!
Har du frågor kring enkäten kan du kontakta oss via e-postadressen: emwe3469@student.su.se