logo-org-svensk_webb_72dpi

 

Behörighetsblankett för ekonomiadministrativa system vid SU

Med denna digitala blankett kan du beställa/ändra/avbeställa medarbetares behörighet i det ekonomiadministrativa systemet på SU.

Systemen som omfattas;

  1. Ekonomisystem (Raindance)
  2. Upphandlingssystem (Kommers fr.o.m. mars 2022)
  3. Budgetsystem (Mercur t.o.m. okt 2022)

Beställningen har godkänts av prefekt/motsvarande
Välj vad beställingen gäller
Uppgifter om användaren
Ange användarens användarnamn (SUKAT-id) samt institutionsnummer.
 
Användarnamn universitetskonto 
Institutionsnummer
Vilken behörighetsgrupp ska användaren få? 
En användare kan tillhöra en behörighetsgrupp motsvararnde roller för ekonomiarbete vid SU.

SU använder trappsstegsmodell för systembehörighet.
  • "Beställare" omfattar lägsta tittbehörigheten
  • "Lokal ekonom" omfattar "Beställare"s systembehörighet, oavsett användaren beställer eller inte
  • "Beslutattestant" omfattar "Lokal ekonom"s systembehörighet, oavsett användaren arbetar med ekonomi eller inte

Klicka på knappen Skapa blanketten i PDF och spara ifyllda formuläret som en PDF-fil. 
Gå till Serviceportalen > Beställning > Ekonomistöd och skapa ett ärende och bifoga PDF-filen.
Prefekt/mots. behöver inte signera denna behörighetsblankett.

Tack för din hjälp!
Ekonomiavdelningen