Stockholms universitets logotyp

Behörighetsblankett för ekonomiadministrativa system vid SU

Med denna digitala blankett kan du beställa och ändra medarbetares behörighet i det ekonomiadministrativa systemet på SU.


Nyupplägg eller ändring
Nyupplägg eller ändring av behörighet ska digitalt signeras av ansvarig chef. För signering av blankett klicka här.
Beställningen avser
Den här frågan är obligatorisk
Vid avslut av användare lägg ett nytt ärende i Serviceportalen. Ange namn och användarid (SUKAT-ID) på användare som ska avslutas. Klicka här för att komma till Serviceportalen.
Uppgifter om användaren
Ange användarens användarnamn (SUKAT-id), namn, e-postadress samt institutionsnummer. 
 
Användarnamn universitetskonto 
För- och Efternamn
E-postadress
Institutionsnummer
Den här frågan är obligatorisk
Val av behörighetsgrupp
En användare kan tillhöra en behörighetsgrupp motsvararnde roller för ekonomiarbete vid SU.
Den här frågan är obligatoriskVal av leveransadress

Användaren får grundläggande titt- och beställarbehörighet.
Välj en default leveransadress för varutransport av användarens beställningar.

Den här frågan är obligatorisk