. DIN BAKGRUND


1. Var jobbar du:

DIN BAKGRUND


1. Var jobbar du:
Antal svar
Branschorganisation38 (7,1%)
Civilsamhälle27 (5,0%)
Fackförening9 (1,7%)
Företag132 (24,6%)
Förtroendevald (riksdag, kommunfullmäktige, regionfullmäktige)110 (20,5%)
Kommun69 (12,9%)
Myndighet57 (10,6%)
Universitet/högskola49 (9,1%)
Om annat, specificera:45 (8,4%)
Summa536 (100,0%)

. 2. Jobbar du främst med klimatfrågan eller med andra frågor i din organisation?

2. Jobbar du främst med klimatfrågan eller med andra frågor i din organisation?Antal svar
Klimatfrågan187 (35,0%)
Om annat, specificera:348 (65,0%)
Summa535 (100,0%)

SVERIGES KLIMATPOLITIK


3. Vilken aktör anser du är mest pådrivande i Sveriges omställning mot ett fossilfritt samhälle?
Välj den aktör som du anser vara mest pådrivande

SVERIGES KLIMATPOLITIK


3. Vilken aktör anser du är mest pådrivande i Sveriges omställning mot ett fossilfritt samhälle?
Välj den aktör som du anser vara mest pådrivande
Antal svar
Branschorganisationer41 (7,7%)
Civilsamhället99 (18,6%)
Fackföreningar0 (0,0%)
Forskare75 (14,1%)
Företag106 (19,9%)
Kommuner och städer57 (10,7%)
Regioner9 (1,7%)
Staten86 (16,1%)
Andra:60 (11,3%)
Summa533 (100,0%)

. 4. Vad anser du om Sveriges mål om att senast 2045 nå nettonollutsläpp? 

Målet stärker Sveriges konkurrenskraft

Målet stärker Sveriges konkurrenskraftAntal svar
stämmer mycket dåligt17 (3,2%)
stämmer ganska dåligt30 (5,6%)
stämmer varken bra eller dåligt90 (16,9%)
stämmer ganska bra216 (40,7%)
stämmer mycket bra178 (33,5%)
Summa531 (100,0%)

Målet stärker Sveriges anseende internationellt

Målet stärker Sveriges anseende internationelltAntal svar
stämmer mycket dåligt7 (1,3%)
stämmer ganska dåligt7 (1,3%)
stämmer varken bra eller dåligt62 (11,8%)
stämmer ganska bra175 (33,2%)
stämmer mycket bra276 (52,4%)
Summa527 (100,0%)

Målet bidrar till att öka takten i Sveriges omställning för att bli fossilfritt

Målet bidrar till att öka takten i Sveriges omställning för att bli fossilfrittAntal svar
stämmer mycket dåligt7 (1,3%)
stämmer ganska dåligt25 (4,7%)
stämmer varken bra eller dåligt64 (12,0%)
stämmer ganska bra201 (37,7%)
stämmer mycket bra236 (44,3%)
Summa533 (100,0%)

. 5. Vad anser du om målsättningen om att senast 2045 nå nettonollutsläpp?

5. Vad anser du om målsättningen om att senast 2045 nå nettonollutsläpp?Antal svar
Målsättningen är inte tillräckligt ambitiös164 (31,1%)
Målsättningen har rätt ambitionsnivå322 (61,0%)
Målsättningen är för ambitiös42 (8,0%)
Summa528 (100,0%)

. 6. Vad krävs för att Sverige ska klara att uppnå målet att senast 2045 nå nettonollutsläpp?  

Avskaffa subventioner av fossila bränslen

Avskaffa subventioner av fossila bränslenAntal svar
stämmer mycket dåligt23 (4,4%)
stämmer ganska dåligt22 (4,2%)
stämmer varken bra eller dåligt60 (11,5%)
stämmer ganska bra121 (23,1%)
stämmer mycket bra298 (56,9%)
Summa524 (100,0%)

Fler klimatinitiativ som ökar samarbete mellan olika samhällsaktörer

Fler klimatinitiativ som ökar samarbete mellan olika samhällsaktörerAntal svar
stämmer mycket dåligt5 (0,9%)
stämmer ganska dåligt11 (2,1%)
stämmer varken bra eller dåligt58 (11,0%)
stämmer ganska bra202 (38,3%)
stämmer mycket bra251 (47,6%)
Summa527 (100,0%)

Kraftfullare ekonomiska styrmedel

Kraftfullare ekonomiska styrmedelAntal svar
stämmer mycket dåligt13 (2,5%)
stämmer ganska dåligt9 (1,7%)
stämmer varken bra eller dåligt49 (9,4%)
stämmer ganska bra151 (28,9%)
stämmer mycket bra300 (57,5%)
Summa522 (100,0%)

Kraftfullare statliga regleringar

Kraftfullare statliga regleringarAntal svar
stämmer mycket dåligt28 (5,3%)
stämmer ganska dåligt35 (6,6%)
stämmer varken bra eller dåligt96 (18,2%)
stämmer ganska bra144 (27,3%)
stämmer mycket bra224 (42,5%)
Summa527 (100,0%)

Mer finansiering till forskning och teknisk utveckling

Mer finansiering till forskning och teknisk utvecklingAntal svar
stämmer mycket dåligt2 (0,4%)
stämmer ganska dåligt9 (1,7%)
stämmer varken bra eller dåligt79 (14,8%)
stämmer ganska bra208 (39,1%)
stämmer mycket bra234 (44,0%)
Summa532 (100,0%)

Mer finansiering till infrastruktursatsningar och teknikskiften

Mer finansiering till infrastruktursatsningar och teknikskiftenAntal svar
stämmer mycket dåligt1 (0,2%)
stämmer ganska dåligt5 (1,0%)
stämmer varken bra eller dåligt44 (8,4%)
stämmer ganska bra176 (33,5%)
stämmer mycket bra300 (57,0%)
Summa526 (100,0%)

Mer medborgerligt deltagande i samhällsplanering

Mer medborgerligt deltagande i samhällsplaneringAntal svar
stämmer mycket dåligt27 (5,1%)
stämmer ganska dåligt86 (16,3%)
stämmer varken bra eller dåligt179 (33,9%)
stämmer ganska bra136 (25,8%)
stämmer mycket bra100 (18,9%)
Summa528 (100,0%)

Mer klimatinformation till allmänhet och medborgare

Mer klimatinformation till allmänhet och medborgareAntal svar
stämmer mycket dåligt15 (2,8%)
stämmer ganska dåligt56 (10,6%)
stämmer varken bra eller dåligt148 (28,0%)
stämmer ganska bra186 (35,2%)
stämmer mycket bra123 (23,3%)
Summa528 (100,0%)

Minskat fokus på ekonomisk tillväxt enligt nuvarande BNP-mått

Minskat fokus på ekonomisk tillväxt enligt nuvarande BNP-måttAntal svar
stämmer mycket dåligt82 (15,5%)
stämmer ganska dåligt90 (17,0%)
stämmer varken bra eller dåligt118 (22,3%)
stämmer ganska bra98 (18,5%)
stämmer mycket bra142 (26,8%)
Summa530 (100,0%)

. 7. Vilka anser du vara de främsta hindren för ett fossilfritt Sverige?

Höga kostnader för företag

Höga kostnader för företagAntal svar
stämmer mycket dåligt19 (3,7%)
stämmer ganska dåligt92 (18,0%)
stämmer varken bra eller dåligt145 (28,4%)
stämmer ganska bra191 (37,4%)
stämmer mycket bra64 (12,5%)
Summa511 (100,0%)

Kostnader och vinster är ojämnt fördelade över befolkningen

Kostnader och vinster är ojämnt fördelade över befolkningenAntal svar
stämmer mycket dåligt33 (6,3%)
stämmer ganska dåligt44 (8,4%)
stämmer varken bra eller dåligt149 (28,6%)
stämmer ganska bra195 (37,4%)
stämmer mycket bra100 (19,2%)
Summa521 (100,0%)

Lobbyverksamhet från energiintensiv industri

Lobbyverksamhet från energiintensiv industriAntal svar
stämmer mycket dåligt45 (8,6%)
stämmer ganska dåligt69 (13,2%)
stämmer varken bra eller dåligt132 (25,3%)
stämmer ganska bra165 (31,6%)
stämmer mycket bra111 (21,3%)
Summa522 (100,0%)

Långsam teknikutveckling

Långsam teknikutvecklingAntal svar
stämmer mycket dåligt44 (8,5%)
stämmer ganska dåligt133 (25,7%)
stämmer varken bra eller dåligt121 (23,4%)
stämmer ganska bra163 (31,5%)
stämmer mycket bra56 (10,8%)
Summa517 (100,0%)

Minskad internationell konkurrenskraft

Minskad internationell konkurrenskraftAntal svar
stämmer mycket dåligt55 (10,6%)
stämmer ganska dåligt171 (32,9%)
stämmer varken bra eller dåligt163 (31,4%)
stämmer ganska bra97 (18,7%)
stämmer mycket bra33 (6,4%)
Summa519 (100,0%)

Bristande statlig styrning

Bristande statlig styrningAntal svar
stämmer mycket dåligt23 (4,4%)
stämmer ganska dåligt75 (14,4%)
stämmer varken bra eller dåligt121 (23,2%)
stämmer ganska bra169 (32,4%)
stämmer mycket bra134 (25,7%)
Summa522 (100,0%)

Risk för att jobb försvinner

Risk för att jobb försvinnerAntal svar
stämmer mycket dåligt74 (14,2%)
stämmer ganska dåligt190 (36,5%)
stämmer varken bra eller dåligt132 (25,3%)
stämmer ganska bra99 (19,0%)
stämmer mycket bra26 (5,0%)
Summa521 (100,0%)

Svagt väljarstöd för klimatåtgärder

Svagt väljarstöd för klimatåtgärderAntal svar
stämmer mycket dåligt39 (7,5%)
stämmer ganska dåligt106 (20,3%)
stämmer varken bra eller dåligt141 (27,1%)
stämmer ganska bra168 (32,2%)
stämmer mycket bra67 (12,9%)
Summa521 (100,0%)

KLIMATARBETE INOM DIN ORGANISATION


8. Är klimatet en viktig fråga för er organisation?

KLIMATARBETE INOM DIN ORGANISATION


8. Är klimatet en viktig fråga för er organisation?
Antal svar
Ja, klimatfrågan prioriteras av ledningen472 (87,9%)
Nej, klimatfrågan prioriteras inte av ledningen45 (8,4%)
Vet ej20 (3,7%)
Summa537 (100,0%)

. 9. Varför är klimatfrågan prioriterad hos er?

För att konkurrenter prioriterar klimatfrågan

För att konkurrenter prioriterar klimatfråganAntal svar
stämmer mycket dåligt106 (23,3%)
stämmer ganska dåligt67 (14,8%)
stämmer varken bra eller dåligt146 (32,2%)
stämmer ganska bra99 (21,8%)
stämmer mycket bra36 (7,9%)
Summa454 (100,0%)

Klimatengagemang bland personal

Klimatengagemang bland personalAntal svar
stämmer mycket dåligt8 (1,7%)
stämmer ganska dåligt14 (3,1%)
stämmer varken bra eller dåligt76 (16,6%)
stämmer ganska bra213 (46,4%)
stämmer mycket bra148 (32,2%)
Summa459 (100,0%)

Klimatförändringar kommer att påverka organisationens verksamhet

Klimatförändringar kommer att påverka organisationens verksamhetAntal svar
stämmer mycket dåligt22 (4,8%)
stämmer ganska dåligt24 (5,2%)
stämmer varken bra eller dåligt106 (23,0%)
stämmer ganska bra152 (33,0%)
stämmer mycket bra156 (33,9%)
Summa460 (100,0%)

Samhällets klimatåtgärder kommer att påverka organisationens verksamhet

Samhällets klimatåtgärder kommer att påverka organisationens verksamhetAntal svar
stämmer mycket dåligt18 (3,9%)
stämmer ganska dåligt19 (4,1%)
stämmer varken bra eller dåligt69 (15,0%)
stämmer ganska bra190 (41,2%)
stämmer mycket bra165 (35,8%)
Summa461 (100,0%)

. 9. Varför är klimatfrågan inte prioriterad hos er?

För att konkurrenter inte prioriterar klimatfrågan

För att konkurrenter inte prioriterar klimatfråganAntal svar
stämmer mycket dåligt12 (27,9%)
stämmer ganska dåligt9 (20,9%)
stämmer varken bra eller dåligt16 (37,2%)
stämmer ganska bra4 (9,3%)
stämmer mycket bra2 (4,7%)
Summa43 (100,0%)

Klimatengagemang bland personal saknas

Klimatengagemang bland personal saknasAntal svar
stämmer mycket dåligt6 (13,3%)
stämmer ganska dåligt10 (22,2%)
stämmer varken bra eller dåligt3 (6,7%)
stämmer ganska bra24 (53,3%)
stämmer mycket bra2 (4,4%)
Summa45 (100,0%)

Klimatförändringar kommer inte att påverka organisationens verksamhet

Klimatförändringar kommer inte att påverka organisationens verksamhetAntal svar
stämmer mycket dåligt12 (27,9%)
stämmer ganska dåligt16 (37,2%)
stämmer varken bra eller dåligt5 (11,6%)
stämmer ganska bra8 (18,6%)
stämmer mycket bra2 (4,7%)
Summa43 (100,0%)

Samhällets klimatåtgärder kommer inte att påverka organisationens verksamhet

Samhällets klimatåtgärder kommer inte att påverka organisationens verksamhetAntal svar
stämmer mycket dåligt9 (20,5%)
stämmer ganska dåligt18 (40,9%)
stämmer varken bra eller dåligt6 (13,6%)
stämmer ganska bra10 (22,7%)
stämmer mycket bra1 (2,3%)
Summa44 (100,0%)

Investerare ställer inga krav på klimatåtgärder

Investerare ställer inga krav på klimatåtgärderAntal svar
stämmer mycket dåligt4 (9,8%)
stämmer ganska dåligt5 (12,2%)
stämmer varken bra eller dåligt11 (26,8%)
stämmer ganska bra11 (26,8%)
stämmer mycket bra10 (24,4%)
Summa41 (100,0%)

Vi saknar ekonomiska resurser för klimatåtgärder

Vi saknar ekonomiska resurser för klimatåtgärderAntal svar
stämmer mycket dåligt6 (13,6%)
stämmer ganska dåligt12 (27,3%)
stämmer varken bra eller dåligt11 (25,0%)
stämmer ganska bra13 (29,5%)
stämmer mycket bra2 (4,5%)
Summa44 (100,0%)

Vi prioriterar andra miljöfrågor

Vi prioriterar andra miljöfrågorAntal svar
stämmer mycket dåligt5 (11,4%)
stämmer ganska dåligt11 (25,0%)
stämmer varken bra eller dåligt10 (22,7%)
stämmer ganska bra12 (27,3%)
stämmer mycket bra6 (13,6%)
Summa44 (100,0%)

. 10. Om du tänker på den organisation som du jobbar för och jämför den med en liknande organisation i Sverige, skulle du beskriva din organisation som:

10. Om du tänker på den organisation som du jobbar för och jämför den med en liknande organisation i Sverige, skulle du beskriva din organisation som:Antal svar
Mer ambitiös än liknande organisationer i klimatfrågan215 (40,3%)
Lika ambitiös som liknande organisationer i klimatfrågan247 (46,3%)
Mindre ambitiös än liknande organisationer i klimatfrågan45 (8,4%)
Jämförbar organisation saknas18 (3,4%)
Om annat, specificera8 (1,5%)
Summa533 (100,0%)

. 11. Hur tror du att din organisations klimatarbete kommer att påverkas av Coronapandemin?

11. Hur tror du att din organisations klimatarbete kommer att påverkas av Coronapandemin?Antal svar
Ingen påverkan231 (43,2%)
Minskat tempo i klimatarbetet inom min organisation157 (29,3%)
Ökat tempo i klimatarbetet inom min organisation104 (19,4%)
Annat (specificera nedan):43 (8,0%)
Summa535 (100,0%)

KLIMATINITIATIV12. Vilka av dessa klimatinitiativ känner du till?

KLIMATINITIATIV12. Vilka av dessa klimatinitiativ känner du till?
Antal svar
Borgmästaravtalet201 (38,1%)
C40137 (25,9%)
EnergyCities137 (25,9%)
Extinction rebellion231 (43,8%)
Fossilfritt Sverige509 (96,4%)
Fridays for Future431 (81,6%)
Hagainitiativet336 (63,6%)
Klimatkommunerna287 (54,4%)
Klimatsverige149 (28,2%)
Nätverket för Hållbart företagande182 (34,5%)
Science Based Targets initiative168 (31,8%)
Sveriges Ekokommuner270 (51,1%)
Andra klimatinitiativ:103 (19,5%)
Summa3141 (594,9%)

14. Deltar din organisation i något klimatinitiativ? Om ja, vilket/vilka?

14. Deltar din organisation i något klimatinitiativ? Om ja, vilket/vilka?
Antal svar
Borgmästaravtalet57 (11,7%)
C4010 (2,0%)
EnergyCities7 (1,4%)
Fossilfritt Sverige183 (37,5%)
Hagainitiativet17 (3,5%)
Klimatkommunerna57 (11,7%)
Klimatsverige19 (3,9%)
Nätverket för Hållbart företagande24 (4,9%)
Science Based Targets initiative27 (5,5%)
Sveriges Ekokommuner54 (11,1%)
Nej, inga159 (32,6%)
Andra klimatinitiativ:137 (28,1%)
Summa751 (153,9%)

. 15. Varför har din organisation gått med i initiativet/initiativen?

Få stöd för utsläppsminskningar

Få stöd för utsläppsminskningarAntal svar
stämmer mycket dåligt41 (14,3%)
stämmer ganska dåligt27 (9,4%)
stämmer varken bra eller dåligt86 (30,0%)
stämmer ganska bra92 (32,1%)
stämmer mycket bra41 (14,3%)
Summa287 (100,0%)

Möjligheter till lobbying/påverkan

Möjligheter till lobbying/påverkanAntal svar
stämmer mycket dåligt20 (6,8%)
stämmer ganska dåligt20 (6,8%)
stämmer varken bra eller dåligt55 (18,8%)
stämmer ganska bra124 (42,5%)
stämmer mycket bra73 (25,0%)
Summa292 (100,0%)

Marknadsföringssyfte

MarknadsföringssyfteAntal svar
stämmer mycket dåligt34 (11,7%)
stämmer ganska dåligt27 (9,3%)
stämmer varken bra eller dåligt105 (36,2%)
stämmer ganska bra97 (33,4%)
stämmer mycket bra27 (9,3%)
Summa290 (100,0%)

Tillgång till finansiella resurser

Tillgång till finansiella resurserAntal svar
stämmer mycket dåligt99 (34,5%)
stämmer ganska dåligt63 (22,0%)
stämmer varken bra eller dåligt88 (30,7%)
stämmer ganska bra29 (10,1%)
stämmer mycket bra8 (2,8%)
Summa287 (100,0%)

Tillgång till information och omvärldsanalys

Tillgång till information och omvärldsanalysAntal svar
stämmer mycket dåligt15 (5,0%)
stämmer ganska dåligt8 (2,7%)
stämmer varken bra eller dåligt50 (16,6%)
stämmer ganska bra115 (38,2%)
stämmer mycket bra113 (37,5%)
Summa301 (100,0%)

Tillgång till nätverk

Tillgång till nätverkAntal svar
stämmer mycket dåligt5 (1,7%)
stämmer ganska dåligt6 (2,0%)
stämmer varken bra eller dåligt26 (8,6%)
stämmer ganska bra123 (40,9%)
stämmer mycket bra141 (46,8%)
Summa301 (100,0%)

Tillgång till teknisk expertis

Tillgång till teknisk expertisAntal svar
stämmer mycket dåligt36 (12,3%)
stämmer ganska dåligt44 (15,0%)
stämmer varken bra eller dåligt96 (32,8%)
stämmer ganska bra85 (29,0%)
stämmer mycket bra32 (10,9%)
Summa293 (100,0%)

Visa engagemang i klimatfrågan

Visa engagemang i klimatfråganAntal svar
stämmer mycket dåligt5 (1,7%)
stämmer ganska dåligt5 (1,7%)
stämmer varken bra eller dåligt29 (9,8%)
stämmer ganska bra107 (36,1%)
stämmer mycket bra150 (50,7%)
Summa296 (100,0%)

. 16. På vilka sätt har initiativet/initiativen påverkat din organisations klimatarbete?

Bidragit med nya idéer

Bidragit med nya idéer Antal svar
stämmer mycket dåligt5 (1,7%)
stämmer ganska dåligt11 (3,7%)
stämmer varken bra eller dåligt66 (22,1%)
stämmer ganska bra153 (51,2%)
stämmer mycket bra64 (21,4%)
Summa299 (100,0%)

Bidragit med nya resurser

Bidragit med nya resurserAntal svar
stämmer mycket dåligt55 (18,7%)
stämmer ganska dåligt64 (21,8%)
stämmer varken bra eller dåligt116 (39,5%)
stämmer ganska bra47 (16,0%)
stämmer mycket bra12 (4,1%)
Summa294 (100,0%)

Förankrat redan befintliga utsläppsminskningsmål i verksamheten

Förankrat redan befintliga utsläppsminskningsmål i verksamhetenAntal svar
stämmer mycket dåligt31 (10,4%)
stämmer ganska dåligt23 (7,7%)
stämmer varken bra eller dåligt103 (34,4%)
stämmer ganska bra106 (35,5%)
stämmer mycket bra36 (12,0%)
Summa299 (100,0%)

Förändrat hur organisationen jobbar internt

Förändrat hur organisationen jobbar internt Antal svar
stämmer mycket dåligt35 (11,8%)
stämmer ganska dåligt38 (12,8%)
stämmer varken bra eller dåligt134 (45,1%)
stämmer ganska bra75 (25,3%)
stämmer mycket bra15 (5,1%)
Summa297 (100,0%)

Förändrat hur organisationen jobbar externt

Förändrat hur organisationen jobbar externtAntal svar
stämmer mycket dåligt23 (7,8%)
stämmer ganska dåligt32 (10,9%)
stämmer varken bra eller dåligt121 (41,2%)
stämmer ganska bra101 (34,4%)
stämmer mycket bra17 (5,8%)
Summa294 (100,0%)

Inga förändringar i klimatarbetet

Inga förändringar i klimatarbetetAntal svar
stämmer mycket dåligt68 (23,6%)
stämmer ganska dåligt75 (26,0%)
stämmer varken bra eller dåligt100 (34,7%)
stämmer ganska bra36 (12,5%)
stämmer mycket bra9 (3,1%)
Summa288 (100,0%)

Utvecklat utsläppsminskningsmål i verksamheten

Utvecklat utsläppsminskningsmål i verksamhetenAntal svar
stämmer mycket dåligt41 (14,0%)
stämmer ganska dåligt29 (9,9%)
stämmer varken bra eller dåligt96 (32,8%)
stämmer ganska bra84 (28,7%)
stämmer mycket bra43 (14,7%)
Summa293 (100,0%)

Ökat klimatengagemang i organisationen

Ökat klimatengagemang i organisationenAntal svar
stämmer mycket dåligt14 (4,7%)
stämmer ganska dåligt18 (6,0%)
stämmer varken bra eller dåligt83 (27,6%)
stämmer ganska bra147 (48,8%)
stämmer mycket bra39 (13,0%)
Summa301 (100,0%)

. 17. Har initiativet/initiativen påverkat din organisations klimatutsläpp?

17. Har initiativet/initiativen påverkat din organisations klimatutsläpp?Antal svar
Ja, det har ökat takten i utsläppsminskningarna mot innan deltagande i initiativet.120 (34,8%)
Nej, det har inte påverkat utsläppsminskningarna mot innan deltagande i initiativet.138 (40,0%)
Vet ej87 (25,2%)
Summa345 (100,0%)

. 18. På vilka sätt anser du att initiativen generellt spelar för roll för klimatomställningen?
Tänk på de initiativ som din organisation deltar i och markera svaren nedan

Påverkar medlemmarnas utsläppsminskningar

Påverkar medlemmarnas utsläppsminskningarAntal svar
stämmer mycket dåligt9 (2,7%)
stämmer ganska dåligt12 (3,6%)
stämmer varken bra eller dåligt76 (22,8%)
stämmer ganska bra181 (54,2%)
stämmer mycket bra56 (16,8%)
Summa334 (100,0%)

Påverkar icke-medlemmars utsläppsminskningar

Påverkar icke-medlemmars utsläppsminskningarAntal svar
stämmer mycket dåligt14 (4,3%)
stämmer ganska dåligt42 (12,9%)
stämmer varken bra eller dåligt141 (43,4%)
stämmer ganska bra103 (31,7%)
stämmer mycket bra25 (7,7%)
Summa325 (100,0%)

Påverkar opinionen för kraftfullare klimatåtgärder

Påverkar opinionen för kraftfullare klimatåtgärderAntal svar
stämmer mycket dåligt3 (0,9%)
stämmer ganska dåligt5 (1,5%)
stämmer varken bra eller dåligt52 (15,4%)
stämmer ganska bra173 (51,2%)
stämmer mycket bra105 (31,1%)
Summa338 (100,0%)

Påverkar politiken för kraftfullare klimatåtgärder

Påverkar politiken för kraftfullare klimatåtgärderAntal svar
stämmer mycket dåligt3 (0,9%)
stämmer ganska dåligt4 (1,2%)
stämmer varken bra eller dåligt42 (12,3%)
stämmer ganska bra174 (51,0%)
stämmer mycket bra118 (34,6%)
Summa341 (100,0%)