. DIN BAKGRUND


1. Var jobbar du:

DIN BAKGRUND


1. Var jobbar du:
Antal svar
Branschorganisation38 (7,1%)
Civilsamhälle27 (5,0%)
Fackförening9 (1,7%)
Företag132 (24,6%)
Förtroendevald (riksdag, kommunfullmäktige, regionfullmäktige)110 (20,5%)
Kommun69 (12,9%)
Myndighet57 (10,6%)
Universitet/högskola49 (9,1%)
Om annat, specificera:45 (8,4%)
Summa536 (100,0%)
 

. 2. Jobbar du främst med klimatfrågan eller med andra frågor i din organisation?

2. Jobbar du främst med klimatfrågan eller med andra frågor i din organisation?Antal svar
Klimatfrågan187 (35,0%)
Om annat, specificera:348 (65,0%)
Summa535 (100,0%)
 

SVERIGES KLIMATPOLITIK


3. Vilken aktör anser du är mest pådrivande i Sveriges omställning mot ett fossilfritt samhälle?
Välj den aktör som du anser vara mest pådrivande

SVERIGES KLIMATPOLITIK


3. Vilken aktör anser du är mest pådrivande i Sveriges omställning mot ett fossilfritt samhälle?
Välj den aktör som du anser vara mest pådrivande
Antal svar
Branschorganisationer41 (7,7%)
Civilsamhället99 (18,6%)
Fackföreningar0 (0,0%)
Forskare75 (14,1%)
Företag106 (19,9%)
Kommuner och städer57 (10,7%)
Regioner9 (1,7%)
Staten86 (16,1%)
Andra:60 (11,3%)
Summa533 (100,0%)
 

. 4. Vad anser du om Sveriges mål om att senast 2045 nå nettonollutsläpp? 

Målet stärker Sveriges konkurrenskraft

Målet stärker Sveriges konkurrenskraftAntal svar
stämmer mycket dåligt17 (3,2%)
stämmer ganska dåligt30 (5,6%)
stämmer varken bra eller dåligt90 (16,9%)
stämmer ganska bra216 (40,7%)
stämmer mycket bra178 (33,5%)
Summa531 (100,0%)

Målet stärker Sveriges anseende internationellt

Målet stärker Sveriges anseende internationelltAntal svar
stämmer mycket dåligt7 (1,3%)
stämmer ganska dåligt7 (1,3%)
stämmer varken bra eller dåligt62 (11,8%)
stämmer ganska bra175 (33,2%)
stämmer mycket bra276 (52,4%)
Summa527 (100,0%)

Målet bidrar till att öka takten i Sveriges omställning för att bli fossilfritt

Målet bidrar till att öka takten i Sveriges omställning för att bli fossilfrittAntal svar
stämmer mycket dåligt7 (1,3%)
stämmer ganska dåligt25 (4,7%)
stämmer varken bra eller dåligt64 (12,0%)
stämmer ganska bra201 (37,7%)
stämmer mycket bra236 (44,3%)
Summa533 (100,0%)
 
 
 
 

. 5. Vad anser du om målsättningen om att senast 2045 nå nettonollutsläpp?

5. Vad anser du om målsättningen om att senast 2045 nå nettonollutsläpp?Antal svar
Målsättningen är inte tillräckligt ambitiös164 (31,1%)
Målsättningen har rätt ambitionsnivå322 (61,0%)
Målsättningen är för ambitiös42 (8,0%)
Summa528 (100,0%)
 

. 6. Vad krävs för att Sverige ska klara att uppnå målet att senast 2045 nå nettonollutsläpp?  

Avskaffa subventioner av fossila bränslen

Avskaffa subventioner av fossila bränslenAntal svar
stämmer mycket dåligt23 (4,4%)
stämmer ganska dåligt22 (4,2%)
stämmer varken bra eller dåligt60 (11,5%)
stämmer ganska bra121 (23,1%)
stämmer mycket bra298 (56,9%)
Summa524 (100,0%)

Fler klimatinitiativ som ökar samarbete mellan olika samhällsaktörer

Fler klimatinitiativ som ökar samarbete mellan olika samhällsaktörerAntal svar
stämmer mycket dåligt5 (0,9%)
stämmer ganska dåligt11 (2,1%)
stämmer varken bra eller dåligt58 (11,0%)
stämmer ganska bra202 (38,3%)
stämmer mycket bra251 (47,6%)
Summa527 (100,0%)

Kraftfullare ekonomiska styrmedel

Kraftfullare ekonomiska styrmedelAntal svar
stämmer mycket dåligt13 (2,5%)
stämmer ganska dåligt9 (1,7%)
stämmer varken bra eller dåligt49 (9,4%)
stämmer ganska bra151 (28,9%)
stämmer mycket bra300 (57,5%)
Summa522 (100,0%)

Kraftfullare statliga regleringar

Kraftfullare statliga regleringarAntal svar
stämmer mycket dåligt28 (5,3%)
stämmer ganska dåligt35 (6,6%)
stämmer varken bra eller dåligt96 (18,2%)
stämmer ganska bra144 (27,3%)
stämmer mycket bra224 (42,5%)
Summa527 (100,0%)

Mer finansiering till forskning och teknisk utveckling

Mer finansiering till forskning och teknisk utvecklingAntal svar
stämmer mycket dåligt2 (0,4%)
stämmer ganska dåligt9 (1,7%)
stämmer varken bra eller dåligt79 (14,8%)
stämmer ganska bra208 (39,1%)
stämmer mycket bra234 (44,0%)
Summa532 (100,0%)

Mer finansiering till infrastruktursatsningar och teknikskiften

Mer finansiering till infrastruktursatsningar och teknikskiftenAntal svar
stämmer mycket dåligt1 (0,2%)
stämmer ganska dåligt5 (1,0%)
stämmer varken bra eller dåligt44 (8,4%)
stämmer ganska bra176 (33,5%)
stämmer mycket bra300 (57,0%)
Summa526 (100,0%)

Mer medborgerligt deltagande i samhällsplanering

Mer medborgerligt deltagande i samhällsplaneringAntal svar
stämmer mycket dåligt27 (5,1%)
stämmer ganska dåligt86 (16,3%)
stämmer varken bra eller dåligt179 (33,9%)
stämmer ganska bra136 (25,8%)
stämmer mycket bra100 (18,9%)
Summa528 (100,0%)

Mer klimatinformation till allmänhet och medborgare

Mer klimatinformation till allmänhet och medborgareAntal svar
stämmer mycket dåligt15 (2,8%)
stämmer ganska dåligt56 (10,6%)
stämmer varken bra eller dåligt148 (28,0%)
stämmer ganska bra186 (35,2%)
stämmer mycket bra123 (23,3%)
Summa528 (100,0%)

Minskat fokus på ekonomisk tillväxt enligt nuvarande BNP-mått

Minskat fokus på ekonomisk tillväxt enligt nuvarande BNP-måttAntal svar
stämmer mycket dåligt82 (15,5%)
stämmer ganska dåligt90 (17,0%)
stämmer varken bra eller dåligt118 (22,3%)
stämmer ganska bra98 (18,5%)
stämmer mycket bra142 (26,8%)
Summa530 (100,0%)
 
 
 
 

. 7. Vilka anser du vara de främsta hindren för ett fossilfritt Sverige?

Höga kostnader för företag

Höga kostnader för företagAntal svar
stämmer mycket dåligt19 (3,7%)
stämmer ganska dåligt92 (18,0%)
stämmer varken bra eller dåligt145 (28,4%)
stämmer ganska bra191 (37,4%)
stämmer mycket bra64 (12,5%)
Summa511 (100,0%)

Kostnader och vinster är ojämnt fördelade över befolkningen

Kostnader och vinster är ojämnt fördelade över befolkningenAntal svar
stämmer mycket dåligt33 (6,3%)
stämmer ganska dåligt44 (8,4%)
stämmer varken bra eller dåligt149 (28,6%)
stämmer ganska bra195 (37,4%)
stämmer mycket bra100 (19,2%)
Summa521 (100,0%)

Lobbyverksamhet från energiintensiv industri

Lobbyverksamhet från energiintensiv industriAntal svar
stämmer mycket dåligt45 (8,6%)
stämmer ganska dåligt69 (13,2%)
stämmer varken bra eller dåligt132 (25,3%)
stämmer ganska bra165 (31,6%)
stämmer mycket bra111 (21,3%)
Summa522 (100,0%)

Långsam teknikutveckling

Långsam teknikutvecklingAntal svar
stämmer mycket dåligt44 (8,5%)
stämmer ganska dåligt133 (25,7%)
stämmer varken bra eller dåligt121 (23,4%)
stämmer ganska bra163 (31,5%)
stämmer mycket bra56 (10,8%)
Summa517 (100,0%)

Minskad internationell konkurrenskraft

Minskad internationell konkurrenskraftAntal svar
stämmer mycket dåligt55 (10,6%)
stämmer ganska dåligt171 (32,9%)
stämmer varken bra eller dåligt163 (31,4%)
stämmer ganska bra97 (18,7%)
stämmer mycket bra33 (6,4%)
Summa519 (100,0%)

Bristande statlig styrning

Bristande statlig styrningAntal svar
stämmer mycket dåligt23 (4,4%)
stämmer ganska dåligt75 (14,4%)
stämmer varken bra eller dåligt121 (23,2%)
stämmer ganska bra169 (32,4%)
stämmer mycket bra134 (25,7%)
Summa522 (100,0%)

Risk för att jobb försvinner

Risk för att jobb försvinnerAntal svar
stämmer mycket dåligt74 (14,2%)
stämmer ganska dåligt190 (36,5%)
stämmer varken bra eller dåligt132 (25,3%)
stämmer ganska bra99 (19,0%)
stämmer mycket bra26 (5,0%)
Summa521 (100,0%)

Svagt väljarstöd för klimatåtgärder

Svagt väljarstöd för klimatåtgärderAntal svar
stämmer mycket dåligt39 (7,5%)
stämmer ganska dåligt106 (20,3%)
stämmer varken bra eller dåligt141 (27,1%)
stämmer ganska bra168 (32,2%)
stämmer mycket bra67 (12,9%)
Summa521 (100,0%)
 
 
 
 

KLIMATARBETE INOM DIN ORGANISATION


8. Är klimatet en viktig fråga för er organisation?

KLIMATARBETE INOM DIN ORGANISATION


8. Är klimatet en viktig fråga för er organisation?
Antal svar
Summa537 (100,0%)
Ja, klimatfrågan prioriteras av ledningen472 (87,9%)
Nej, klimatfrågan prioriteras inte av ledningen45 (8,4%)
Vet ej20 (3,7%)

. 9. Varför är klimatfrågan prioriterad hos er?

För att konkurrenter prioriterar klimatfrågan

För att konkurrenter prioriterar klimatfråganAntal svar
stämmer mycket dåligt106 (23,3%)
stämmer ganska dåligt67 (14,8%)
stämmer varken bra eller dåligt146 (32,2%)
stämmer ganska bra99 (21,8%)
stämmer mycket bra36 (7,9%)
Summa454 (100,0%)

Klimatengagemang bland personal

Klimatengagemang bland personalAntal svar
stämmer mycket dåligt8 (1,7%)
stämmer ganska dåligt14 (3,1%)
stämmer varken bra eller dåligt76 (16,6%)
stämmer ganska bra213 (46,4%)
stämmer mycket bra148 (32,2%)
Summa459 (100,0%)

Klimatförändringar kommer att påverka organisationens verksamhet

Klimatförändringar kommer att påverka organisationens verksamhetAntal svar
stämmer mycket dåligt22 (4,8%)
stämmer ganska dåligt24 (5,2%)
stämmer varken bra eller dåligt106 (23,0%)
stämmer ganska bra152 (33,0%)
stämmer mycket bra156 (33,9%)
Summa460 (100,0%)

Samhällets klimatåtgärder kommer att påverka organisationens verksamhet

Samhällets klimatåtgärder kommer att påverka organisationens verksamhetAntal svar
stämmer mycket dåligt18 (3,9%)
stämmer ganska dåligt19 (4,1%)
stämmer varken bra eller dåligt69 (15,0%)
stämmer ganska bra190 (41,2%)
stämmer mycket bra165 (35,8%)
Summa461 (100,0%)
 
 
 
 

. 9. Varför är klimatfrågan inte prioriterad hos er?

För att konkurrenter inte prioriterar klimatfrågan

För att konkurrenter inte prioriterar klimatfråganAntal svar
stämmer mycket dåligt12 (27,9%)
stämmer ganska dåligt9 (20,9%)
stämmer varken bra eller dåligt16 (37,2%)
stämmer ganska bra4 (9,3%)
stämmer mycket bra2 (4,7%)
Summa43 (100,0%)

Klimatengagemang bland personal saknas

Klimatengagemang bland personal saknasAntal svar
stämmer mycket dåligt6 (13,3%)
stämmer ganska dåligt10 (22,2%)
stämmer varken bra eller dåligt3 (6,7%)
stämmer ganska bra24 (53,3%)
stämmer mycket bra2 (4,4%)
Summa45 (100,0%)

Klimatförändringar kommer inte att påverka organisationens verksamhet

Klimatförändringar kommer inte att påverka organisationens verksamhetAntal svar
stämmer mycket dåligt12 (27,9%)
stämmer ganska dåligt16 (37,2%)
stämmer varken bra eller dåligt5 (11,6%)
stämmer ganska bra8 (18,6%)
stämmer mycket bra2 (4,7%)
Summa43 (100,0%)

Samhällets klimatåtgärder kommer inte att påverka organisationens verksamhet

Samhällets klimatåtgärder kommer inte att påverka organisationens verksamhetAntal svar
stämmer mycket dåligt9 (20,5%)
stämmer ganska dåligt18 (40,9%)
stämmer varken bra eller dåligt6 (13,6%)
stämmer ganska bra10 (22,7%)
stämmer mycket bra1 (2,3%)
Summa44 (100,0%)

Investerare ställer inga krav på klimatåtgärder

Investerare ställer inga krav på klimatåtgärderAntal svar
stämmer mycket dåligt4 (9,8%)
stämmer ganska dåligt5 (12,2%)
stämmer varken bra eller dåligt11 (26,8%)
stämmer ganska bra11 (26,8%)
stämmer mycket bra10 (24,4%)
Summa41 (100,0%)

Vi saknar ekonomiska resurser för klimatåtgärder

Vi saknar ekonomiska resurser för klimatåtgärderAntal svar
stämmer mycket dåligt6 (13,6%)
stämmer ganska dåligt12 (27,3%)
stämmer varken bra eller dåligt11 (25,0%)
stämmer ganska bra13 (29,5%)
stämmer mycket bra2 (4,5%)
Summa44 (100,0%)

Vi prioriterar andra miljöfrågor

Vi prioriterar andra miljöfrågorAntal svar
stämmer mycket dåligt5 (11,4%)
stämmer ganska dåligt11 (25,0%)
stämmer varken bra eller dåligt10 (22,7%)
stämmer ganska bra12 (27,3%)
stämmer mycket bra6 (13,6%)
Summa44 (100,0%)
 
 
 
 

. 10. Om du tänker på den organisation som du jobbar för och jämför den med en liknande organisation i Sverige, skulle du beskriva din organisation som:

10. Om du tänker på den organisation som du jobbar för och jämför den med en liknande organisation i Sverige, skulle du beskriva din organisation som:Antal svar
Mer ambitiös än liknande organisationer i klimatfrågan215 (40,3%)
Lika ambitiös som liknande organisationer i klimatfrågan247 (46,3%)
Mindre ambitiös än liknande organisationer i klimatfrågan45 (8,4%)
Jämförbar organisation saknas18 (3,4%)
Om annat, specificera8 (1,5%)
Summa533 (100,0%)
 

. 11. Hur tror du att din organisations klimatarbete kommer att påverkas av Coronapandemin?

11. Hur tror du att din organisations klimatarbete kommer att påverkas av Coronapandemin?Antal svar
Ingen påverkan231 (43,2%)
Minskat tempo i klimatarbetet inom min organisation157 (29,3%)
Ökat tempo i klimatarbetet inom min organisation104 (19,4%)
Annat (specificera nedan):43 (8,0%)
Summa535 (100,0%)
 

KLIMATINITIATIV12. Vilka av dessa klimatinitiativ känner du till?

KLIMATINITIATIV12. Vilka av dessa klimatinitiativ känner du till?
Antal svar
Borgmästaravtalet201 (38,1%)
C40137 (25,9%)
EnergyCities137 (25,9%)
Extinction rebellion231 (43,8%)
Fossilfritt Sverige509 (96,4%)
Fridays for Future431 (81,6%)
Hagainitiativet336 (63,6%)
Klimatkommunerna287 (54,4%)
Klimatsverige149 (28,2%)
Nätverket för Hållbart företagande182 (34,5%)
Science Based Targets initiative168 (31,8%)
Sveriges Ekokommuner270 (51,1%)
Andra klimatinitiativ:103 (19,5%)
Summa3141 (594,9%)
 
 
 

14. Deltar din organisation i något klimatinitiativ? Om ja, vilket/vilka?

14. Deltar din organisation i något klimatinitiativ? Om ja, vilket/vilka?
Antal svar
Borgmästaravtalet57 (11,7%)
C4010 (2,0%)
EnergyCities7 (1,4%)
Fossilfritt Sverige183 (37,5%)
Hagainitiativet17 (3,5%)
Klimatkommunerna57 (11,7%)
Klimatsverige19 (3,9%)
Nätverket för Hållbart företagande24 (4,9%)
Science Based Targets initiative27 (5,5%)
Sveriges Ekokommuner54 (11,1%)
Nej, inga159 (32,6%)
Andra klimatinitiativ:137 (28,1%)
Summa751 (153,9%)
 

. 15. Varför har din organisation gått med i initiativet/initiativen?

Få stöd för utsläppsminskningar

Få stöd för utsläppsminskningarAntal svar
stämmer mycket dåligt41 (14,3%)
stämmer ganska dåligt27 (9,4%)
stämmer varken bra eller dåligt86 (30,0%)
stämmer ganska bra92 (32,1%)
stämmer mycket bra41 (14,3%)
Summa287 (100,0%)

Möjligheter till lobbying/påverkan

Möjligheter till lobbying/påverkanAntal svar
stämmer mycket dåligt20 (6,8%)
stämmer ganska dåligt20 (6,8%)
stämmer varken bra eller dåligt55 (18,8%)
stämmer ganska bra124 (42,5%)
stämmer mycket bra73 (25,0%)
Summa292 (100,0%)

Marknadsföringssyfte

MarknadsföringssyfteAntal svar
stämmer mycket dåligt34 (11,7%)
stämmer ganska dåligt27 (9,3%)
stämmer varken bra eller dåligt105 (36,2%)
stämmer ganska bra97 (33,4%)
stämmer mycket bra27 (9,3%)
Summa290 (100,0%)

Tillgång till finansiella resurser

Tillgång till finansiella resurserAntal svar
stämmer mycket dåligt99 (34,5%)
stämmer ganska dåligt63 (22,0%)
stämmer varken bra eller dåligt88 (30,7%)
stämmer ganska bra29 (10,1%)
stämmer mycket bra8 (2,8%)
Summa287 (100,0%)

Tillgång till information och omvärldsanalys

Tillgång till information och omvärldsanalysAntal svar
stämmer mycket dåligt15 (5,0%)
stämmer ganska dåligt8 (2,7%)
stämmer varken bra eller dåligt50 (16,6%)
stämmer ganska bra115 (38,2%)
stämmer mycket bra113 (37,5%)
Summa301 (100,0%)

Tillgång till nätverk

Tillgång till nätverkAntal svar
stämmer mycket dåligt5 (1,7%)
stämmer ganska dåligt6 (2,0%)
stämmer varken bra eller dåligt26 (8,6%)
stämmer ganska bra123 (40,9%)
stämmer mycket bra141 (46,8%)
Summa301 (100,0%)

Tillgång till teknisk expertis

Tillgång till teknisk expertisAntal svar
stämmer mycket dåligt36 (12,3%)
stämmer ganska dåligt44 (15,0%)
stämmer varken bra eller dåligt96 (32,8%)
stämmer ganska bra85 (29,0%)
stämmer mycket bra32 (10,9%)
Summa293 (100,0%)

Visa engagemang i klimatfrågan

Visa engagemang i klimatfråganAntal svar
stämmer mycket dåligt5 (1,7%)
stämmer ganska dåligt5 (1,7%)
stämmer varken bra eller dåligt29 (9,8%)
stämmer ganska bra107 (36,1%)
stämmer mycket bra150 (50,7%)
Summa296 (100,0%)
 
 
 
 

. 16. På vilka sätt har initiativet/initiativen påverkat din organisations klimatarbete?

Bidragit med nya idéer

Bidragit med nya idéer Antal svar
stämmer mycket dåligt5 (1,7%)
stämmer ganska dåligt11 (3,7%)
stämmer varken bra eller dåligt66 (22,1%)
stämmer ganska bra153 (51,2%)
stämmer mycket bra64 (21,4%)
Summa299 (100,0%)

Bidragit med nya resurser

Bidragit med nya resurserAntal svar
stämmer mycket dåligt55 (18,7%)
stämmer ganska dåligt64 (21,8%)
stämmer varken bra eller dåligt116 (39,5%)
stämmer ganska bra47 (16,0%)
stämmer mycket bra12 (4,1%)
Summa294 (100,0%)

Förankrat redan befintliga utsläppsminskningsmål i verksamheten

Förankrat redan befintliga utsläppsminskningsmål i verksamhetenAntal svar
stämmer mycket dåligt31 (10,4%)
stämmer ganska dåligt23 (7,7%)
stämmer varken bra eller dåligt103 (34,4%)
stämmer ganska bra106 (35,5%)
stämmer mycket bra36 (12,0%)
Summa299 (100,0%)

Förändrat hur organisationen jobbar internt

Förändrat hur organisationen jobbar internt Antal svar
stämmer mycket dåligt35 (11,8%)
stämmer ganska dåligt38 (12,8%)
stämmer varken bra eller dåligt134 (45,1%)
stämmer ganska bra75 (25,3%)
stämmer mycket bra15 (5,1%)
Summa297 (100,0%)

Förändrat hur organisationen jobbar externt

Förändrat hur organisationen jobbar externtAntal svar
stämmer mycket dåligt23 (7,8%)
stämmer ganska dåligt32 (10,9%)
stämmer varken bra eller dåligt121 (41,2%)
stämmer ganska bra101 (34,4%)
stämmer mycket bra17 (5,8%)
Summa294 (100,0%)

Inga förändringar i klimatarbetet

Inga förändringar i klimatarbetetAntal svar
stämmer mycket dåligt68 (23,6%)
stämmer ganska dåligt75 (26,0%)
stämmer varken bra eller dåligt100 (34,7%)
stämmer ganska bra36 (12,5%)
stämmer mycket bra9 (3,1%)
Summa288 (100,0%)

Utvecklat utsläppsminskningsmål i verksamheten

Utvecklat utsläppsminskningsmål i verksamhetenAntal svar
stämmer mycket dåligt41 (14,0%)
stämmer ganska dåligt29 (9,9%)
stämmer varken bra eller dåligt96 (32,8%)
stämmer ganska bra84 (28,7%)
stämmer mycket bra43 (14,7%)
Summa293 (100,0%)

Ökat klimatengagemang i organisationen

Ökat klimatengagemang i organisationenAntal svar
stämmer mycket dåligt14 (4,7%)
stämmer ganska dåligt18 (6,0%)
stämmer varken bra eller dåligt83 (27,6%)
stämmer ganska bra147 (48,8%)
stämmer mycket bra39 (13,0%)
Summa301 (100,0%)
 

. 17. Har initiativet/initiativen påverkat din organisations klimatutsläpp?

17. Har initiativet/initiativen påverkat din organisations klimatutsläpp?Antal svar
Summa345 (100,0%)
Ja, det har ökat takten i utsläppsminskningarna mot innan deltagande i initiativet.120 (34,8%)
Nej, det har inte påverkat utsläppsminskningarna mot innan deltagande i initiativet.138 (40,0%)
Vet ej87 (25,2%)

. 18. På vilka sätt anser du att initiativen generellt spelar för roll för klimatomställningen?
Tänk på de initiativ som din organisation deltar i och markera svaren nedan

Påverkar medlemmarnas utsläppsminskningar

Påverkar medlemmarnas utsläppsminskningarAntal svar
stämmer mycket dåligt9 (2,7%)
stämmer ganska dåligt12 (3,6%)
stämmer varken bra eller dåligt76 (22,8%)
stämmer ganska bra181 (54,2%)
stämmer mycket bra56 (16,8%)
Summa334 (100,0%)

Påverkar icke-medlemmars utsläppsminskningar

Påverkar icke-medlemmars utsläppsminskningarAntal svar
stämmer mycket dåligt14 (4,3%)
stämmer ganska dåligt42 (12,9%)
stämmer varken bra eller dåligt141 (43,4%)
stämmer ganska bra103 (31,7%)
stämmer mycket bra25 (7,7%)
Summa325 (100,0%)

Påverkar opinionen för kraftfullare klimatåtgärder

Påverkar opinionen för kraftfullare klimatåtgärderAntal svar
stämmer mycket dåligt3 (0,9%)
stämmer ganska dåligt5 (1,5%)
stämmer varken bra eller dåligt52 (15,4%)
stämmer ganska bra173 (51,2%)
stämmer mycket bra105 (31,1%)
Summa338 (100,0%)

Påverkar politiken för kraftfullare klimatåtgärder

Påverkar politiken för kraftfullare klimatåtgärderAntal svar
stämmer mycket dåligt3 (0,9%)
stämmer ganska dåligt4 (1,2%)
stämmer varken bra eller dåligt42 (12,3%)
stämmer ganska bra174 (51,0%)
stämmer mycket bra118 (34,6%)
Summa341 (100,0%)