Kursvärdering UM7014/UM8030 HT20Antal respondenter: 18
Antal svar: 12
Svarsfrekvens: 66,67 %
1. Vad var bäst med kursen?

Vad var bäst med kursen?
Kul att man faktiskt får reflektera över praktiken. Analysera undervisning för att se vad som händer vilket man kan ha stor användning för i framtiden!
Att göra ett besök i skolan + analys
Bra med kontinuitet, alltså att man skulle lämna in en reflektion om arbete, sedan analys av resultatet och till sist inlämningsuppgiften.
att alla skulle bidra med kommentarer efter läsning
Kanske att man fick testa på analysmetoder men det var en för dålig uppgift för att man få lära sig något vettigt.
Ingen aning den var flummig
Hela upplägget med läsning, forum-diskussion och examinationsuppgiften.
Jag tyckte om forumdiskussionerna i athena. Det tvingade mig att faktiskt reflektera aktivt kring min läsning.
Det var roligt med samarbetet med Hong Kong , att få ta del av deras syn på samtsalsmönster och kunna göra jämförelser mellan vår undervisning
Inget. Jag lärde mig ingenting nytt.

2. Vad skulle du föreslå för förbättringar?

Vad skulle du föreslå för förbättringar?
Känns som det varit lite överväldigande mycket att läsa
Seminarier istället för logginlägg. Hade varit bra om man fått rätsida på artiklarna genom att diskutera texten med andra då texterna var långa och komplicerade. Kanske att man hade kunnat dela upp artiklarna inom grupper.
Det hade varit trevligt och givande med ett seminarium i veckan där vi diskuterade litteraturen.
Det var knappt någon info innan om uppgiften. Lämna in en planering (om vad..) lämna in en studie.. jag hade önskat tydligare info, speciellt när det är på distans. Jag och flera andra hade missförstått aspekter av inlämningen fram.
Det hade också vart hjälpsamt att gå igenom dom olika typerna av analys, nu var det bara att läsa artiklar som hade använt dem.
Otroligt otydliga instruktioner inför individuella skrivuppgiften vilket gjorde det både tråkigt och svårt. Känns som om den som la upp instruktionerna inte ens hade läst igenom dem innan hen la upp dem eftersom dom va otydliga och innehöll många stavfel
Hela kursen måste göras om, helt meningslös kurs
Inget.
- Att erbjuda kursare att skriva arbetet tillsammans.
- Att ha något diskussionseminarium för att kunna prata med varandra, det är inte alltid lika lätt i text.
- Lite tydligare uppgiftsformulering
Jag hade gärna, istället för att bara läsa och skriva artiklar, gärna haft mer samtal I seminariegrupper. Att begränsa sig till 300 ord i forundisskussionerna var lite svårt, det var så mycket som man läste och lite utrymme att lyfta allt. Kanske även att man saknat föreläsningar.
Ny kursansvarig!

3. Vilka råd skulle du vilja ge framtida studenter på kursen?

Vilka råd skulle du vilja ge framtida studenter på kursen?
Läs i tid och läs noga!
Klassiker: häng med från början. Gör inspelning i skolan så tidigt som möjligt så att man vet vilken metod man ska fördjupa sig inom + kan "hänga upp" kursinnehåll på.
Ha koll på kurslitteraturen
Vet inte, känns som en ganska flummig kurs som man inte direkt kommer lägga på minnet.
Jobba extra annars blir du understimulerad.
Stå ut trots dålig kurs
Onödig
Läs allt och anteckna noga.
- Försök att fokusera på andras kommentarer i forumet istället för att bara se det som något som du ska skriva utifrån dig själv. Det blir mycket roligare när man skriver på varandras tankar och kommentarer.
Lägg ner tid på att förstå artiklarna, läs igenom noggrant och översätt, samt skriv anteckningar och reflektioner kring varje, det är användbart inför tentan samt inför diskussionstrådarna.
Börja tidigt med hemtentan då ni vet vilka forskningsanstalten ni ska utgå ifrån.

4. Övriga kommentarer

Övriga kommentarer
Bra kurs!
Stökiga instruktioner gällande examinationarbetet. Svårt med en sammanfattning av analys innan hela arbetet är klart. Kanske hade varit bättre med ett seminariet efteråt.
Instruktioner gällande examinerande inlämningsuppgiften var ganska otydliga. Dessa kan tydliggöras. Det lämnade utrymme för misstolkningar
Jättebra kurs!
......

5. Helhetsintrycket

Överlag är jag nöjd med den här kursenAntal svar
1 Inte alls1 (8,3%)
22 (16,7%)
32 (16,7%)
45 (41,7%)
5 Helt2 (16,7%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa12 (100,0%)

6. Studentens insats

Jag är nöjd med min egen insats

Jag är nöjd med min egen insatsAntal svar
1 Inte alls0 (0,0%)
20 (0,0%)
32 (16,7%)
42 (16,7%)
5 Helt8 (66,7%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa12 (100,0%)

Jag har tagit ansvar för mitt eget lärande

Jag har tagit ansvar för mitt eget lärandeAntal svar
1 Inte alls0 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
41 (8,3%)
5 Helt11 (91,7%)
Vet ej0 (0,0%)
Summa12 (100,0%)
Kommentar om din insats
Hade kunnat läsa litteraturen lite mer aktivt
I och med distansundervisning upplever jag att det krävs mycket mer ansvarstagande och tid på att förstå alla uppgifter.

7. Arbetsbelastning

Ange hur många timmar i genomsnitt per vecka som du totalt lagt ner på kursen, inklusive självstudier och schemabunden tid.Antal svar
<51 (9,1%)
5-154 (36,4%)
16-254 (36,4%)
26-351 (9,1%)
36-450 (0,0%)
46-551 (9,1%)
>550 (0,0%)
Summa11 (100,0%)
Kommentar
Jag har ändå haft ett tidsschema för att inte lägga för mycket tid på denna kurs.

8. Tydliga mål

Det var tydligt för mig vad jag förväntades lära mig

Det var tydligt för mig vad jag förväntades lära migAntal svar
1 Inte alls3 (25,0%)
21 (8,3%)
34 (33,3%)
41 (8,3%)
5 Helt3 (25,0%)
Vet ej/
Ej relevant
0 (0,0%)
Summa12 (100,0%)

Jag har upplevt att kursens innehåll och undervisningsformer varit relevanta för de förväntade studieresultaten

Jag har upplevt att kursens innehåll och undervisningsformer varit relevanta för de förväntade studieresultatenAntal svar
1 Inte alls2 (16,7%)
21 (8,3%)
34 (33,3%)
42 (16,7%)
5 Helt3 (25,0%)
Vet ej/
Ej relevant
0 (0,0%)
Summa12 (100,0%)

Examinationen testade hur väl jag uppfyllt de förväntade studieresultaten

Examinationen testade hur väl jag uppfyllt de förväntade studieresultatenAntal svar
1 Inte alls3 (25,0%)
20 (0,0%)
32 (16,7%)
41 (8,3%)
5 Helt5 (41,7%)
Vet ej/
Ej relevant
1 (8,3%)
Summa12 (100,0%)

Kursen motsvarade mina förväntningar

Kursen motsvarade mina förväntningarAntal svar
1 Inte alls3 (25,0%)
20 (0,0%)
33 (25,0%)
41 (8,3%)
5 Helt2 (16,7%)
Vet ej/
Ej relevant
3 (25,0%)
Summa12 (100,0%)

Jag tror att jag kommer att ha nytta av det jag lärt mig efter utbildningen

Jag tror att jag kommer att ha nytta av det jag lärt mig efter utbildningenAntal svar
1 Inte alls3 (25,0%)
20 (0,0%)
31 (8,3%)
43 (25,0%)
5 Helt5 (41,7%)
Vet ej/
Ej relevant
0 (0,0%)
Summa12 (100,0%)
Kommentar om målen
Denna kurs bidrar absolut till övning inför uppsatsen.

9. God undervisning

Jag anser att kursens förkunskapskrav var tillräckliga för att följa kursen

Jag anser att kursens förkunskapskrav var tillräckliga för att följa kursenAntal svar
1 Inte alls1 (8,3%)
20 (0,0%)
32 (16,7%)
41 (8,3%)
5 Helt8 (66,7%)
Vet ej/
Ej relevant
0 (0,0%)
Summa12 (100,0%)

Jag upplever att kursen var väl strukturerad 

Jag upplever att kursen var väl strukturerad Antal svar
1 Inte alls2 (16,7%)
22 (16,7%)
33 (25,0%)
42 (16,7%)
5 Helt3 (25,0%)
Vet ej/
Ej relevant
0 (0,0%)
Summa12 (100,0%)

Jag anser att lärarna har hjälpt mig att nå de förväntade
studieresultaten

Jag anser att lärarna har hjälpt mig att nå de förväntade
studieresultaten
Antal svar
1 Inte alls3 (25,0%)
20 (0,0%)
33 (25,0%)
43 (25,0%)
5 Helt2 (16,7%)
Vet ej/
Ej relevant
1 (8,3%)
Summa12 (100,0%)

Jag kunde förstå det som undervisades

Jag kunde förstå det som undervisadesAntal svar
1 Inte alls1 (8,3%)
21 (8,3%)
33 (25,0%)
44 (33,3%)
5 Helt3 (25,0%)
Vet ej/
Ej relevant
0 (0,0%)
Summa12 (100,0%)

Jag har fått konstruktiv kritik på mina prestationer

Jag har fått konstruktiv kritik på mina prestationerAntal svar
1 Inte alls2 (16,7%)
22 (16,7%)
32 (16,7%)
42 (16,7%)
5 Helt4 (33,3%)
Vet ej/
Ej relevant
0 (0,0%)
Summa12 (100,0%)

Jag har uppmuntrats att reflektera över mitt lärande under kursen

Jag har uppmuntrats att reflektera över mitt lärande under kursenAntal svar
1 Inte alls1 (8,3%)
23 (25,0%)
32 (16,7%)
42 (16,7%)
5 Helt3 (25,0%)
Vet ej/
Ej relevant
1 (8,3%)
Summa12 (100,0%)

Kursmaterialet har hjälpt mig i mitt arbete att nå de förväntade studieresultaten (litteratur, e-resurser m.m.)

Kursmaterialet har hjälpt mig i mitt arbete att nå de förväntade studieresultaten (litteratur, e-resurser m.m.)Antal svar
1 Inte alls1 (9,1%)
20 (0,0%)
31 (9,1%)
46 (54,5%)
5 Helt2 (18,2%)
Vet ej/
Ej relevant
1 (9,1%)
Summa11 (100,0%)
Kommentar om undervisningen
Vi hade knappt någon undervisning och instruktionerna var inte alls bra
- Det var väldigt tydligt att kursens upplägg var tänkt att guida en fram till lärandemålen och examinationen. Det var väldigt bra!
Som ovan, gärna mer seminarier samt föreläsningar

10. Administration och studiemiljö

Jag upplever att kursen var väl organiserad

Jag upplever att kursen var väl organiseradAntal svar
1 Inte alls3 (25,0%)
20 (0,0%)
33 (25,0%)
42 (16,7%)
5 Helt4 (33,3%)
Vet ej/
Ej relevant
0 (0,0%)
Summa12 (100,0%)

Jag har kunnat hitta den information jag tyckt mig behöva innan och under kursen

Jag har kunnat hitta den information jag tyckt mig behöva innan och under kursenAntal svar
1 Inte alls3 (25,0%)
20 (0,0%)
32 (16,7%)
42 (16,7%)
5 Helt4 (33,3%)
Vet ej/
Ej relevant
1 (8,3%)
Summa12 (100,0%)

Jag kunde få stöd när jag behövde det

Jag kunde få stöd när jag behövde detAntal svar
1 Inte alls3 (25,0%)
21 (8,3%)
31 (8,3%)
43 (25,0%)
5 Helt4 (33,3%)
Vet ej/
Ej relevant
0 (0,0%)
Summa12 (100,0%)
Kommentar om administration och studiemiljö
Instruktionerna var fruktansvärda, man förstod inte alls vad man skulle göra eller vad han menade. Instruktionerna för uppgifterna och tentan borde verkligen skrivas om. Språket och innehållet var otydligt och skapade förvirring.

11. Likabehandling: Upplever du att du eller någon av dina studiekamrater har behandlats/bemötts respektlöst eller har diskriminerats på något annat sätt?

Likabehandling: Upplever du att du eller någon av dina studiekamrater har behandlats/bemötts respektlöst eller har diskriminerats på något annat sätt?
Nej
Funkat
-

12. Anser du att kursens seminarier bör fortsätta vara obligatoriska?

Anser du att kursens seminarier bör fortsätta vara obligatoriska?Antal svar
Ja7 (70,0%)
Nej3 (30,0%)
Summa10 (100,0%)
Kommentar
Det var ju knappt några seminarium
Vi hade inget obligatoriskt förutom kamratgranskning av analys. Det borde finnas mer seminarier
Hade vi obligatoriska seminarier?

13. Vilka är dina argument för din åsikt på fråga 12

Vilka är dina argument för din åsikt på fråga 12
Det leder till att man gör saker i tid och är på banan!
Nu har vi ju läst denna kursen på distans, men det kan vara bra att ha några fasta hållpunkter så att man hänger med.
Bra att få reflektera kring litteraturen. Bra med kamratbedömningsseminariet. Detta seminarium hjälpte mycket att förstå hur man kan analysera sitt material och fortsätta arbetet med sin examinerande uppgift.

Kul att möta elever från Hong kong. Jag hade önskat fler seminarium där litteraturen behandlas
För att seminarierna inte va givande, hade bara behövts ett seminareif ör att förklara sluuppgiften
Man lär sig utav varandra och seminarium fanns knappt där man diskuterade med sina klasskamrater. Det fanns seminarium där man träffade studenter från Hong Kong, men de var helt onödiga och gav inte särskilt mycket.
Kursläraren borde verkligen ha seminarium/föreläsningar där man har chansen att ställa frågor om man undrar något, men nu hade man inte chansen att ställa sina frågor.
Det var ju bara två stycken, då bör de vara obligatoriska när det är så få.
Jag tycker att seminarier med diskussion är toppen för lärandet. Annars blir det så himla mycket läsning själv utan att kunna diskutera.

14. Hur mycket tycker du att du har bidragit till andra studenters lärande?

Hur mycket tycker du att du har bidragit till andra studenters lärande?Antal svar
Summa12 (100,0%)
Väldigt mycket1 (8,3%)
Mycket2 (16,7%)
Varken mycket eller lite6 (50,0%)
Lite0 (0,0%)
Väldigt lite3 (25,0%)